Gdje se nalazite: Početna Članci NATJEČAJI, JAVNI POZIVI HROBOS raspisuje natječaj za stručnog suradnika

HROBOS raspisuje natječaj za stručnog suradnika

HROBOS raspisuje natječaj za stručnog suradnika
22.03.2018.

Temeljem članka 40. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog robotičkog saveza raspisuje natječaj za radno mjesto: Stručnog suradnika na određeno vrijeme (9 mjeseci - do kraja 2018.) s punim radnim vremenom (m/ž). 

Hrvatski robotički savez
Dalmatinska 12
10000 Zagreb

Temeljem članka 40. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog robotičkog saveza raspisuje natječaj za radno mjesto:
Stručnog suradnika na određeno vrijeme (9 mjeseci - do kraja 2018.) s punim radnim vremenom (m/ž).

Radno mjesto se otvara zbog osnivanja Stručne službe uslijed povećanja obima poslova uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa nakon isteka roka na određeno vrijeme.
Mjesto rada: Stručna služba Hrvatskog robotičkog saveza, Dalmatinska 12, Zagreb.
Rok za prijavu je 8 dana od datuma objave.
Probni rad: 3 mjeseca

Popis i opis poslova:
- sudjeluje u organizaciji i provedbi programa Saveza na razini Republike Hrvatske i na međunarodnom nivou,
- sudjeluje u pripremi materijala za prijave projekata
- pruža tehničku podršku provedbi programa Saveza,
- brine o održavanju i nabavi opreme Saveza,
- obavlja poslove prikupljanja materijala, dizajna, grafičke pripreme i tehničkog uređenja tiskanih i elektronskih izdanja Saveza,
- obavlja administrativne i druge poslove prema potrebi u dogovoru s predsjednikom i tajnikom Saveza.

Uvjeti:
- ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (prema ranije važećim propisima visoku stručnu spremu), preddiplomski studij (prema ranije važećim propisima višu stručnu spremu) tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera ili stečenu srednju stručnu spremu,
- ima jednu godinu radnog iskustva
- govori i piše engleskim jezikom,
- nije osuđivan za kaznena djela,
- državljanin je Republike Hrvatske.

Kandidat za stručnog suradnika prilaže:
- izvornik ili presliku diplome završenog diplomskog sveučilišnog studija ili diplomskog specijalističkog stručnog studija;
- ovjerenu presliku osobne iskaznice;
- potvrdu ili elektronički zapis kojim se dokazuje radno-pravni status;
- životopis (Curriculum vitae);
- motivacijsko pismo
- potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor (ne starija od 3 mjeseca);
- dokaz da ima jednu godinu radnog iskustva (profesionalnog) na srodnim poslovima;
- dokaz za poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U Zagrebu, 22. ožujka 2018.

Predsjednica HROBOS
doc.dr.sc. Ana Sović Kržić

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

 Poštovani čitatelji želimo vam sretnu novu 2020. godinu i da uživate u čitanju časopisa ABC tehnike još jednu, sada 64 godinu ...

Poštovani čitatelji predstavljamo vam i poslijednji prosinački broj časopisa ABC tehnike u ovoj 2019. godini. Naravno časopis ćemo nastaviti izdavati i ...

U ovom broju časopisa možete pronaći kompletne upute i zadatke za predstojeći nam 13. kup u robotici Hrvatske zajednice tehničke kulture ...