Gdje se nalazite: Početna Dokument o osnivanju

Dokument o osnivanju

 Ogledni primjerak
Na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/1990. i 27/1993.) i članka Statuta osnovne škole Školski odbor donio je na sjednici održanoj ..............
ODLUKU O OSNUTKU KLUBA MLADIH TEHNIČARA

Članak 1.

Pri Osnovnoj školi ............ (u daljnjem tekstu: Škola) osniva se Klub mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Klub).


Članak 2.

Za obavljanje poslova do izbora Klupskog odbora imenuje se privremeni klupski odbor u sastavu:
1. 2. 3.


Članak 3.

Privremeni Klupski odbor iz članka 2. ove odluke vodi do proglašenja osnutka Kluba i početka njegova rada sve poslove uprave Kluba.

Članak 4.

Privremeni Klupski odbor ima sljedeće zadaće:
a. izraditi prijedlog pravila i ustroja Kluba b. izraditi prijedlog programa rada Kluba c. organizirati u školi i izvan škole sve poslove u svezi s osnutkom i početkom rada
Kluba d. organizirati okupljanje i upis učenika u članstvo Kluba e. pripremiti popis predloženika za imenovanje Klupskog odbora (u skladu s naputkom
Ministarstva prosvjete i športa) f. organizirati održavanje skupštine Kluba na kojoj će se proglasiti osnutak i početak
rada Kluba te prihvatiti Pravila Kluba g. obaviti i druge pripremne poslove u svezi s početkom rada Kluba.
Prigodom okupljanja i upisa učenika u Klub poštuje se isključivo dragovoljnost i interes učenika, iskazani i potvrđeni svojevoljno potpisanom pristupnicom.

Članak 5.

Sjedište Kluba je u Osnovnoj školi ...........(naziv i puna adresa).

Članak 6.

Škola za djelatnost Kluba osigurava školske prostorije i inventar u vlasništvu škole.
Klub će se služiti opremom, alatom, priborom, materijalom i novčanim sredstvima koje mu daruju suutemeljitelji, pokrovitelji i drugi.

Članak 7.

Novčana sredstva Kluba, bez obzira na izvore, vodite će se preko računa škole, posebno evidentirati i koristiti isključivo za potrebe Kluba.
Računovodstvo i ostale školske stručne službe obavljat će financijske, računovodstvene i ostale administrativne poslove za potrebe Kluba.

Članak 8.

Ova odluka dostavlja se Ministarstvu prosvjete i športa te Uredu za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Županije ..... (grada Zagreba), a obavijest Hrvatskoj zajednici tehničke kulture - Središnjem odboru klubova mladih tehničara Hrvatske.
KLASA: URBROJ: U ....., .....1995.

Predsjednik Školskog odbora: .......

Ravnatelj škole: .........

 Kompletan dokument skinite s ovog linka 

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

 Poštovani čitatelji želimo vam sretnu novu 2020. godinu i da uživate u čitanju časopisa ABC tehnike još jednu, sada 64 godinu ...

Poštovani čitatelji predstavljamo vam i poslijednji prosinački broj časopisa ABC tehnike u ovoj 2019. godini. Naravno časopis ćemo nastaviti izdavati i ...

U ovom broju časopisa možete pronaći kompletne upute i zadatke za predstojeći nam 13. kup u robotici Hrvatske zajednice tehničke kulture ...