Gdje se nalazite: Početna Dokument o osnivanju

Dokument o osnivanju

 Ogledni primjerak
Na temelju članka 32. stavka 1. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/1990. i 27/1993.) i članka Statuta osnovne škole Školski odbor donio je na sjednici održanoj ..............
ODLUKU O OSNUTKU KLUBA MLADIH TEHNIČARA

Članak 1.

Pri Osnovnoj školi ............ (u daljnjem tekstu: Škola) osniva se Klub mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Klub).


Članak 2.

Za obavljanje poslova do izbora Klupskog odbora imenuje se privremeni klupski odbor u sastavu:
1. 2. 3.


Članak 3.

Privremeni Klupski odbor iz članka 2. ove odluke vodi do proglašenja osnutka Kluba i početka njegova rada sve poslove uprave Kluba.

Članak 4.

Privremeni Klupski odbor ima sljedeće zadaće:
a. izraditi prijedlog pravila i ustroja Kluba b. izraditi prijedlog programa rada Kluba c. organizirati u školi i izvan škole sve poslove u svezi s osnutkom i početkom rada
Kluba d. organizirati okupljanje i upis učenika u članstvo Kluba e. pripremiti popis predloženika za imenovanje Klupskog odbora (u skladu s naputkom
Ministarstva prosvjete i športa) f. organizirati održavanje skupštine Kluba na kojoj će se proglasiti osnutak i početak
rada Kluba te prihvatiti Pravila Kluba g. obaviti i druge pripremne poslove u svezi s početkom rada Kluba.
Prigodom okupljanja i upisa učenika u Klub poštuje se isključivo dragovoljnost i interes učenika, iskazani i potvrđeni svojevoljno potpisanom pristupnicom.

Članak 5.

Sjedište Kluba je u Osnovnoj školi ...........(naziv i puna adresa).

Članak 6.

Škola za djelatnost Kluba osigurava školske prostorije i inventar u vlasništvu škole.
Klub će se služiti opremom, alatom, priborom, materijalom i novčanim sredstvima koje mu daruju suutemeljitelji, pokrovitelji i drugi.

Članak 7.

Novčana sredstva Kluba, bez obzira na izvore, vodite će se preko računa škole, posebno evidentirati i koristiti isključivo za potrebe Kluba.
Računovodstvo i ostale školske stručne službe obavljat će financijske, računovodstvene i ostale administrativne poslove za potrebe Kluba.

Članak 8.

Ova odluka dostavlja se Ministarstvu prosvjete i športa te Uredu za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Županije ..... (grada Zagreba), a obavijest Hrvatskoj zajednici tehničke kulture - Središnjem odboru klubova mladih tehničara Hrvatske.
KLASA: URBROJ: U ....., .....1995.

Predsjednik Školskog odbora: .......

Ravnatelj škole: .........

 Kompletan dokument skinite s ovog linka 

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...