Gdje se nalazite: Početna Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA (HUUZ), Zagreb, Dalmatinska 12
tel/faks: 01/4846-251
e-pošta: ucenicko.zadrugarstvo@huuz.hr
http://www.huuz.hr/
Predsjednica: mr.sc. Marica Berdik
Tajnica: Blanka Horvat
Broj članica: 520 učeničkih zadruga

Osobna iskaznica Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) osnovana je u lipnju 2006. godine i kao neprofitna pravna osoba članica je Hrvatske zajednice tehničke kulture.

U Hrvatsku udrugu učeničkog zadrugarstva danas je učlanjeno 360 učeničkih zadruga iz cijele Hrvatske. Učeničke zadruge djeluju pri osnovnim i srednjim školama te posebnim odgojno obrazovnim ustanovama kao proizvodne izvannastavne aktivnosti.

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

 • radi na razvitku i promicanju hrvatskog učeničkog zadrugarstva te njeguje dugu i bogatu tradiciju učeničkog zadrugarstva u Hrvatskoj;
 • suorganizator je županijskih, međužupanijskih i Državne smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske;
 • ustrojava i provodi obrazovanje i osposobljavanje voditelja i suradnika učeničkih zadruga;
 • organizira nakladničku djelatnost u području učeničkog zadrugarstva;
 • povezuje i usmjerava rad učeničkih zadruga, te potiče razvoj, suradnju i umrežavanje učeničkih zadruga i razvitak međužupanijske suradnje u učeničkom zadrugarstvu;
 • surađuje s nadležnim tijelima države i jedinicama područne i lokalne samouprave, u svrhu zastupanja interesa i promidžbe učeničkog zadrugarstva.

Sve ove aktivnosti Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva provodi s ciljem stvaranja pozitivnog odnosa učenika prema radu i pozitivne poduzetničke klime u školama.

Učeničke zadruge

Učeničke zadruge bave se poljoprivrednom proizvodnjom, izradom uporabnih i ukrasnih predmeta, njeguju narodno umijeće, rukotvorstvo i stare zanate.
Učenička zaduga Kockavica, OŠ Sveta MarijaU njima se provodi konkretan proizvodni rad, stvaraju se proizvodi koji imaju uporabnu i tržišnu vrijednost.

Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u razvoju poduzetništva.

Radom u učeničkoj zadruzi:

 • razvijaju se i njeguju radne navike i sposobnosti te poduzetničke vještine, odgovornost, inovativnost, kreativnost, samostalnost, ali i potreba za suradnjom, kao bitne sastavnice stvaralačkog odnosa prema radu;
 • pridonosi se prijenosu znanja iz nastave u praktične djelatnosti zadruge i obrnuto, znanja iz rada u zadruzi u nastavu;
 • potiče se samostalno-istraživačko učenje;
 • kod učenika se razvija ljubav prema prirodi i vrijednostima koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o nužnosti očuvanja ravnoteže u prirodi i zaštiti okoliša;
 • omogućava se najveći mogući razvitak sposobnosti učenika te spoznaja vlastitih sklonosti;
 • učenici se pripremaju na izbor školskih programa i budućeg zanimanja;
 • djelotvorno se djeluje na sprječavanje društveno neprihvatljivog ponašanja.

Današnje učeničko zadrugarstvo u Hrvatskoj ima dugu i bogatu tradiciju a potvrdilo se i kao nositelj očuvanja identiteta biološkog i kulturnog naslijeđa, prepoznaje duh tradicije i kulturne baštine svoga kraja i kroz svoj rad njeguje tradicijske vrijednosti. Mnoge učeničke zadruge su tako postale važan član svoje lokalne zajednice, te joj dale prepoznatljivost kao sastavni dio njezine ponude. Ovdje se osobito misli na one zadruge koje njeguju etno baštinu svoga kraja, njeguju običaje vezane za blagdane i svečanosti, kućnu radinosti i stare zanate i izrađuju suvenire svoga kraja.

Na županijskim, međužupanijskim i Državnoj smotri, te raznim lokalnim manifestacijama, učeničke zadruge se redovno predstavljaju proizvodima u koje je utkano bogatstvo, ljepota i tradicija kraja iz kojeg dolaze, a sva ta ljepota i raznolikost učeničkih radova nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u razvoju poduzetništva.

Plan najznačajnijih aktivnosti u 2014. godini

 • organizacija i provedba 26. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, u zajedništvu s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture;
 • organizacija i provedba 2. ljetne škole učeničkog zadrugarstva u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici;
 • organizacija i provedba regionalnih stručnih skupova i kreativnih radionica za osposobljavanje voditelja učeničkih zadruga;
 • organizacija i provedba nastupa učeničkih zadruga na raznim županijskim manifestacijama.

Izdvojena postignuća HUUZ-a u 2013. godini

Jubilarna, 25. smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske održana u Zagrebu
Na ovogodišnjoj smotri koja je održana od 11. – 12. svibnja 2013. u Zagrebu, svoje radove predstavili su mladi zadrugari i njihovi voditelji iz 52 učeničke zadruge iz Hrvatske i jedna učenička zadruga iz Manchestera, Velika Britanija. Smotru učeničkih zadruga samostalno je organizirala Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) u suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture.

Među brojim aktivnostima u 2013. godini, HUUZ izdvaja i 1. ljetnu školu učeničkog zadrugarstva u Nacionalnom centur tehničke kulture u Kraljevici, u kojoj su 22 mlade zadrugarke iz Sisačko - moslavačke županije izradile predmete od keramike i čestitke od recikliranog papira, naučile osnove pirografije, oslikavale svilu, napravile nakit od žice i perlica te isplele narukvice od konca; kao i provedbu 13 stručnih skupova za voditelje učeničkih zadruga u sklopu kojih je provedeno 25 različitih radionica.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Pred vama je časopis ABC tehnike broj 621 od siječnja 2019. godine. Posebno želimo spomenuti članak o gospodinu Zvonimiru Jakoboviću, doktoru ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...