Gdje se nalazite: Početna Hrvatski fotosavez

Hrvatski fotosavez

HRVATSKI FOTOSAVEZ
Zagreb, Dalmatinska 12 
tel/faks: 01/4848-793 
e-pošta: predrag.bosnar@hrvatski-fotosavez.hr 
http://www.hrvatski-fotosavez.hr/
Predsjednica: MIRJANA PEŠEC
Tajnik: PREDRAG BOSNAR (091/1003-888)
Broj članica: 40 (od kojih 22 punopravne članice /fotografske udruge/ i 18 pridruženih /11 osnovnih škola, 2 srednje škole, 2 ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, 2 udruge, 1 centar tehničke kulture/)

Osobna iskaznica Hrvatskog fotosaveza
Hrvatski fotosavez (HFoS)  je nacionalni, nestranački, nevladin i neprofitni strukovni savez fotografskih udruga i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture u području fotografske djelatnosti.

Savez je organizator velikih godišnjih projekata Hrvatske fotografije i Međunarodne suvremene fotografije u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te nakladnik fotomonografija iz hrvatske fotografske baštine, a najveći dio svojega djelovanja posvećuje djeci i mladima.
Provodi verificirani program izborne nastave za V. – VIII. r. osnovne škole temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2000. godine. Programi se izvode organizacijom poticajnih i tematskih fotoradionica, kroz Ljetnu fotoradionicu za mlade, Međunarodnu ljetnu fotoradionicu, priređivanjem natječaja, organizacijom izložaba u zemlji i inozemstvu, te kroz program stručnog usavršavanja voditelja izborne nastave iz fotografije u osnovnim školama i udrugama.
Temeljni cilj programa za mlade jest doprinijeti razvitku elemenata tehničke kulture, kulture vizualnog izražavanja i pretpostavki za recepciju, prosudbu i život s fotografijom, stvoriti uvjete za stjecanje i proširenje znanja o tehničko-tehnološkim, povijesnim i kulturno-estetskim značajkama fotografije.

Hrvatski fotosavez je utvrdio odgojno-obrazovni model fotoradionica kao najuspješniji i najsvrsishodniji.

U svim se radionicama radi po istoj metodologiji i ostvaruju prokušano djelotvorni metodički modeli rada. Produciraju se iznimno svježa i kreativna fotografska djela čiji se dio predstavlja javnosti na kraju svake radionice u obliku opsežne fotografske izložbe. Redovito se radi o velikom broju izložaka koje odlikuje svježina, izvornost i dinamičnost, nastalih u kratko vrijeme u autorstvu desetine, a katkada i više desetina mladih.

Maštovite postave autora izložbi, mnogobrojnost fotografskih radova, raznolikost autorskoga izraza i nepatvorena iskrenost doživljaja mladih autora svakoj izložbi jamče pozornost javnosti i snažan receptivni doživljaj na gledatelje.

Izložbeni radovi mladih autora nastavljaju živjeti i nakon završetka izložbe, uključeni u publikacije o obrazovnim programima za mlade koje objavljuje Hrvatski fotosavez te sudjelovanjem na državnim i međunarodnim fotografskim natječajima i smotrama.

Sudionicima fotoradionica postaju mladi iz cijele Hrvatske temeljem javnoga ili ciljano usmjerenoga poziva. Prijavljuju se samostalno, iskazujući vlastiti interes, ili ih preporučuju škole i klubovi. Početna motivacija je izvrsna pretpostavka za rad i jedina zajednička osobina svih sudionika fotoradionica. S obzirom na socioekonomski status, dob, mjesto boravka, školski uspjeh, prethodno iskustvo u fotografiranju ili iskustvo odvajanja i višednevnoga izbivanja iz obitelji – nema nikakva zahtjeva pa je prema svim tim kriterijima sastav polaznika vrlo raznolik. Nastoji se jedino donekle uravnotežiti broj muških i ženskih polaznika.

Fotoradionice koje se događaju tijekom boravka mladih u kampovima ostvaruju višestruke ciljeve. Uz tehnički te intelektualno-estetski zadatak koji mlade okuplja i povezuje, takve radionice snažno pridonose stjecanju socijalnih i radnih kompetencija. Nauče se poštovati pravila zajedničkoga života, dogovarati se i poštivati dogovor, dijeliti prostor, doživljaje, brige, odgovornosti, radosti i tuge. Poštuju jedni druge, uče suosjećati, povezivati se, tražiti i pružiti pomoć te se oslanjati jedni na druge. U skromnim životnim uvjetima i u malom prostoru ubrzano razotkrivaju svoje međusobne različitosti. Jednako tako brzo uoče da ih te različitosti nadopunjuju i obogaćuju te da ih ne smiju zatomljavati i skrivati, nego koristiti kao snagu. Na tim osnovama razvija se zajedništvo među sudionicima, čiji se sinergijski učinak u konačnici ogleda i u fotografskim radovima.

Temeljna svrha organizacije i provedbe fotoradionica jest učenje. Učenje o svijetu, o sebi, o drugima, učenje o suživotu s drugima. Metodički pristup rada temelji se na iskustvenom i projektnom učenju. Usklađen je sa svim recentnim pedagoškim i psihološkim teorijama.

Mladi žive u uvjetima brze razmjene obavijesti. Tomu treba prilagođavati razmišljanje o pedagoškom djelovanju i sve aktivnosti. Stoga se mijenjaju i obrazovni ciljevi. Jedan od najvažnijih odgojnih ciljeva je osposobiti sudionike da stvore vrijednosne i estetske stavove, da steknu znanje o tome kako misaono obrađivati informacije, kako povezivati nove spoznaje s prethodnim znanjima i pohranjivati ih u pamćenju, kako ih potražiti i pronaći kad god im zatrebaju.

Proces učenja usredotočen je na nastojanje da se nove spoznaje povežu s prethodnim iskustvom i primijene pri rješavanju problema. Upravo takvo učenje potiče se u radionicama Hrvatskoga fotosaveza, tijekom kojih se zapravo ostvaruje odgojno-obrazovni proces.
Voditelj radionice je učitelj, ali učitelj najsuvremenijega tipa, zapravo organizator aktivnosti čija je posljedica unaprijed planirana kao odgojnoobrazovni cilj.

Najvažnija je zadaća voditelja radionica probuditi u polaznicima radost i užitak u učenju i stvaranju, a svaki sudionik snosi odgovornost za svoj rad i njegove učinke, samostalno donosi odluke i prihvaća posljedice svoga izbora.

Rezultati rada na kraju svake radionice ogledaju se u završnim fotografskim izložbama. Voditelji radionica imaju mnogo iskustva u pripremanju i postavljanju tih izložbi. Njihove postave redovito oduševljavaju publiku koja ih posjećuje. Posjetitelji najčešće izražavaju nevjericu u to da su „nevješti i neuki“ (pretežito) osnovnoškolci s amaterskim fotoaparatima spremni postići tako izražajna fotografska djela. Nevjericu iskazuju i stručnjaci koje nerijetko iznenadi neobičnost i svježina motiva na izloženim fotografijama, "pogled iz drugoga ugla".

Jasno je da su rezultati posljedica opuštenosti, radosti i dubokoga doživljaja zajedništva tijekom provedbe. Nema straha od neuspjeha, nema zvijezda niti isticanja pojedinaca. Izložba je kolektivno djelo, posljedica složnoga i zajedničkog rada. Estetski doživljaj proizlazi iz osjećajne rezonance koja se događa između stvaratelja i primatelja fotografskih djela i nikada ne izostaje.

Izdvojena postignuća Hrvatskog fotosaveza u 2013. godini

Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza „Istra – ambijent, kulturna baština 2013.“
U radionici Hrvatskog fotosaveza u Puli se od 7. do 21. srpnja 2013. okupilo dvadesetero osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske.

Hrvatski fotosavez je i u 2013. godini ustrajao na njegovanju i razvitku rada s djecom i mladeži, nastavio pripremu fotografskih izložaba, nastojao primjerenu pozornost pokloniti međunarodnoj suradnji, što uspješnije surađivati sa članicama i stvoriti infrastrukturne pretpostavke za postizanje svojih ciljeva i izvedbe svojih zadaća. Provedeno je 15 fotoradionica za mlade iz programa „Mladi i baština“ (Cetinska krajina, Poljička republika, Vis, Vinkovci, Vukovar, Končanica, Brač, Sinj, Bjelovar, Požega, Lonjsko polje, Gorski kotar), Ljetna fotoradionica „Istra – ambijent, kulturna baština“, Državno natjecanje u fotografiji. Izložbe iz programa realizirane su u Zagrebu, Bjelovaru, Požegi, Vinkovcima, Čigoču, Krapju, Visu, Rovinju, u Mađarskoj (Mohač), Francuskoj (Pariz) i Luxembourgu.
Organizirana je izložba „Lijepa naša domovino!“ iz ciklusa suvremena hrvatska fotografija u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, izložba Nulta točka značenja – konceptualna fotografija u Hrvatskoj, u Grazu, izložba Lonjsko polje 2013. u Krapju, XVIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine u Zagrebu i Splitu.
Proveden je niz natječaja za izložbe u inozemstvu, a mladi su autori najznačajnija postignuća ostvarili na međunarodnim izložbama u Luxembourgu i Češkoj.
Izdana je i sedma fotomonografija, Ante Roca – fotograf stvarnosti, iz biblioteke „Hrvatski fotografi“.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Pred vama je časopis ABC tehnike broj 621 od siječnja 2019. godine. Posebno želimo spomenuti članak o gospodinu Zvonimiru Jakoboviću, doktoru ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...