Gdje se nalazite: Početna Hrvatski fotosavez

Hrvatski fotosavez

HRVATSKI FOTOSAVEZ
Zagreb, Dalmatinska 12 
tel/faks: 01/4848-793 
e-pošta: predrag.bosnar@hrvatski-fotosavez.hr 
http://www.hrvatski-fotosavez.hr/
Predsjednica: MIRJANA PEŠEC
Tajnik: PREDRAG BOSNAR (091/1003-888)
Broj članica: 40 (od kojih 22 punopravne članice /fotografske udruge/ i 18 pridruženih /11 osnovnih škola, 2 srednje škole, 2 ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, 2 udruge, 1 centar tehničke kulture/)

Osobna iskaznica Hrvatskog fotosaveza
Hrvatski fotosavez (HFoS)  je nacionalni, nestranački, nevladin i neprofitni strukovni savez fotografskih udruga i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture u području fotografske djelatnosti.

Savez je organizator velikih godišnjih projekata Hrvatske fotografije i Međunarodne suvremene fotografije u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te nakladnik fotomonografija iz hrvatske fotografske baštine, a najveći dio svojega djelovanja posvećuje djeci i mladima.
Provodi verificirani program izborne nastave za V. – VIII. r. osnovne škole temeljem Suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2000. godine. Programi se izvode organizacijom poticajnih i tematskih fotoradionica, kroz Ljetnu fotoradionicu za mlade, Međunarodnu ljetnu fotoradionicu, priređivanjem natječaja, organizacijom izložaba u zemlji i inozemstvu, te kroz program stručnog usavršavanja voditelja izborne nastave iz fotografije u osnovnim školama i udrugama.
Temeljni cilj programa za mlade jest doprinijeti razvitku elemenata tehničke kulture, kulture vizualnog izražavanja i pretpostavki za recepciju, prosudbu i život s fotografijom, stvoriti uvjete za stjecanje i proširenje znanja o tehničko-tehnološkim, povijesnim i kulturno-estetskim značajkama fotografije.

Hrvatski fotosavez je utvrdio odgojno-obrazovni model fotoradionica kao najuspješniji i najsvrsishodniji.

U svim se radionicama radi po istoj metodologiji i ostvaruju prokušano djelotvorni metodički modeli rada. Produciraju se iznimno svježa i kreativna fotografska djela čiji se dio predstavlja javnosti na kraju svake radionice u obliku opsežne fotografske izložbe. Redovito se radi o velikom broju izložaka koje odlikuje svježina, izvornost i dinamičnost, nastalih u kratko vrijeme u autorstvu desetine, a katkada i više desetina mladih.

Maštovite postave autora izložbi, mnogobrojnost fotografskih radova, raznolikost autorskoga izraza i nepatvorena iskrenost doživljaja mladih autora svakoj izložbi jamče pozornost javnosti i snažan receptivni doživljaj na gledatelje.

Izložbeni radovi mladih autora nastavljaju živjeti i nakon završetka izložbe, uključeni u publikacije o obrazovnim programima za mlade koje objavljuje Hrvatski fotosavez te sudjelovanjem na državnim i međunarodnim fotografskim natječajima i smotrama.

Sudionicima fotoradionica postaju mladi iz cijele Hrvatske temeljem javnoga ili ciljano usmjerenoga poziva. Prijavljuju se samostalno, iskazujući vlastiti interes, ili ih preporučuju škole i klubovi. Početna motivacija je izvrsna pretpostavka za rad i jedina zajednička osobina svih sudionika fotoradionica. S obzirom na socioekonomski status, dob, mjesto boravka, školski uspjeh, prethodno iskustvo u fotografiranju ili iskustvo odvajanja i višednevnoga izbivanja iz obitelji – nema nikakva zahtjeva pa je prema svim tim kriterijima sastav polaznika vrlo raznolik. Nastoji se jedino donekle uravnotežiti broj muških i ženskih polaznika.

Fotoradionice koje se događaju tijekom boravka mladih u kampovima ostvaruju višestruke ciljeve. Uz tehnički te intelektualno-estetski zadatak koji mlade okuplja i povezuje, takve radionice snažno pridonose stjecanju socijalnih i radnih kompetencija. Nauče se poštovati pravila zajedničkoga života, dogovarati se i poštivati dogovor, dijeliti prostor, doživljaje, brige, odgovornosti, radosti i tuge. Poštuju jedni druge, uče suosjećati, povezivati se, tražiti i pružiti pomoć te se oslanjati jedni na druge. U skromnim životnim uvjetima i u malom prostoru ubrzano razotkrivaju svoje međusobne različitosti. Jednako tako brzo uoče da ih te različitosti nadopunjuju i obogaćuju te da ih ne smiju zatomljavati i skrivati, nego koristiti kao snagu. Na tim osnovama razvija se zajedništvo među sudionicima, čiji se sinergijski učinak u konačnici ogleda i u fotografskim radovima.

Temeljna svrha organizacije i provedbe fotoradionica jest učenje. Učenje o svijetu, o sebi, o drugima, učenje o suživotu s drugima. Metodički pristup rada temelji se na iskustvenom i projektnom učenju. Usklađen je sa svim recentnim pedagoškim i psihološkim teorijama.

Mladi žive u uvjetima brze razmjene obavijesti. Tomu treba prilagođavati razmišljanje o pedagoškom djelovanju i sve aktivnosti. Stoga se mijenjaju i obrazovni ciljevi. Jedan od najvažnijih odgojnih ciljeva je osposobiti sudionike da stvore vrijednosne i estetske stavove, da steknu znanje o tome kako misaono obrađivati informacije, kako povezivati nove spoznaje s prethodnim znanjima i pohranjivati ih u pamćenju, kako ih potražiti i pronaći kad god im zatrebaju.

Proces učenja usredotočen je na nastojanje da se nove spoznaje povežu s prethodnim iskustvom i primijene pri rješavanju problema. Upravo takvo učenje potiče se u radionicama Hrvatskoga fotosaveza, tijekom kojih se zapravo ostvaruje odgojno-obrazovni proces.
Voditelj radionice je učitelj, ali učitelj najsuvremenijega tipa, zapravo organizator aktivnosti čija je posljedica unaprijed planirana kao odgojnoobrazovni cilj.

Najvažnija je zadaća voditelja radionica probuditi u polaznicima radost i užitak u učenju i stvaranju, a svaki sudionik snosi odgovornost za svoj rad i njegove učinke, samostalno donosi odluke i prihvaća posljedice svoga izbora.

Rezultati rada na kraju svake radionice ogledaju se u završnim fotografskim izložbama. Voditelji radionica imaju mnogo iskustva u pripremanju i postavljanju tih izložbi. Njihove postave redovito oduševljavaju publiku koja ih posjećuje. Posjetitelji najčešće izražavaju nevjericu u to da su „nevješti i neuki“ (pretežito) osnovnoškolci s amaterskim fotoaparatima spremni postići tako izražajna fotografska djela. Nevjericu iskazuju i stručnjaci koje nerijetko iznenadi neobičnost i svježina motiva na izloženim fotografijama, "pogled iz drugoga ugla".

Jasno je da su rezultati posljedica opuštenosti, radosti i dubokoga doživljaja zajedništva tijekom provedbe. Nema straha od neuspjeha, nema zvijezda niti isticanja pojedinaca. Izložba je kolektivno djelo, posljedica složnoga i zajedničkog rada. Estetski doživljaj proizlazi iz osjećajne rezonance koja se događa između stvaratelja i primatelja fotografskih djela i nikada ne izostaje.

Izdvojena postignuća Hrvatskog fotosaveza u 2013. godini

Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza „Istra – ambijent, kulturna baština 2013.“
U radionici Hrvatskog fotosaveza u Puli se od 7. do 21. srpnja 2013. okupilo dvadesetero osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske.

Hrvatski fotosavez je i u 2013. godini ustrajao na njegovanju i razvitku rada s djecom i mladeži, nastavio pripremu fotografskih izložaba, nastojao primjerenu pozornost pokloniti međunarodnoj suradnji, što uspješnije surađivati sa članicama i stvoriti infrastrukturne pretpostavke za postizanje svojih ciljeva i izvedbe svojih zadaća. Provedeno je 15 fotoradionica za mlade iz programa „Mladi i baština“ (Cetinska krajina, Poljička republika, Vis, Vinkovci, Vukovar, Končanica, Brač, Sinj, Bjelovar, Požega, Lonjsko polje, Gorski kotar), Ljetna fotoradionica „Istra – ambijent, kulturna baština“, Državno natjecanje u fotografiji. Izložbe iz programa realizirane su u Zagrebu, Bjelovaru, Požegi, Vinkovcima, Čigoču, Krapju, Visu, Rovinju, u Mađarskoj (Mohač), Francuskoj (Pariz) i Luxembourgu.
Organizirana je izložba „Lijepa naša domovino!“ iz ciklusa suvremena hrvatska fotografija u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, izložba Nulta točka značenja – konceptualna fotografija u Hrvatskoj, u Grazu, izložba Lonjsko polje 2013. u Krapju, XVIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine u Zagrebu i Splitu.
Proveden je niz natječaja za izložbe u inozemstvu, a mladi su autori najznačajnija postignuća ostvarili na međunarodnim izložbama u Luxembourgu i Češkoj.
Izdana je i sedma fotomonografija, Ante Roca – fotograf stvarnosti, iz biblioteke „Hrvatski fotografi“.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...

Nakon ljetnih praznika, evo i novog broja ABC tehnike za rujan 2018. Školska godina je počela, a s njom i nova ...

Dragi čitatelji pred vama je i zadnji broj "ABC tehnike" godišta 2017./2018. Slijedi ljetna pauza i od jeseni s novom školskom ...