Gdje se nalazite: Početna Hrvatski radioamaterski savez

Hrvatski radioamaterski savez

Osobna iskaznica Hrvatskog radioamaterskog saveza (HRS)
Zagreb, Dalmatinska 12 HRS
tel: 01/4848-759
e-pošta: 9a0hrs@hamradio.hr 
http://www.hamradio.hr/
Predsjednik: ŽELJKO PILAT  
Tajnica: MARINA SIROVICA 
Broj članica: 101 udruga

Zašto je radioamaterizam jedan od najljepših i najkorisnijih aktivnosti na svijetu?

Natjecanje radioamatera

Netko može reći da su radioamateri «čudni» ljudi, koji satima sjede pored radio uređaja, tipkaju i pričaju s nekim satima, ali istina je da je radioamaterizam zapravo jedan od najljepših i najkorisnijih hobija na svijetu.

Radioamaterizam je organizirana djelatnost koja okuplja više od 2 milijuna hobista širom svijeta. Fascinira činjenica da gotovo u svakom trenutku možete razgovarati s Australijom, Japanom, Amerikom i drugim najegzotičnijim mjestima na svijetu kao što su otoci u Tihom oceanu. Otkrićima Tesle i Marconija započinje era razvoja komunikacija, što je omogućilo nastanak radioamaterizma.

Naravno, radioamaterizam nije samo zabava: mnogi ljudski životi spašeni su zahvaljujući budnosti radioamatera koji su primili poziv za pomoć kod potrage za rijetkim lijekovima i kod raznih elementarnih nepogoda. U Hrvatskoj su se radioamateri naročito iskazali u Domovinskom ratu kada su bili začetak veze u Hrvatskoj vojsci.

Ovisno o interesima radioamateri mogu biti: operatori, konstruktori, goniometristi, prijemni amateri, baviti se satelitskim vezama, digitalnim komunikacijama, odlaziti na ekspedicije u egzotične zemlje, komunicirati odbijanjem od mjesečeve površine, raditi u velikim svjetskim natjecanjima, sudjelovati u nacionalnim kratkovalnim i ultrakratkovalnim prvenstvima…

Kako radioamateri doprinose boljitku šire društvene zajednice?

Aktivnost mladih radioamatera

Aktivnosti s mladima u klubovima i školama

Mladima se pruža prilika da rade kao operatori na radiostanici, da sami konstruiraju svoje radio uređaje, da se bave amarterskom radiogoniometrijom kao sportsko – tehničkom disciplinom koja spaja orijentacijsko trčanje u prirodi s tehničkim radiooperatorskim znanjima i vještinama. U HRS-u posebnu pažnju poklanjamo upravo radu s mladima.

Aktivnosti radioamaterskih klubova za slijepe

Slijepi radioamateriPovjerenstvo za slijepe pri HRS-u godinama već uspješno djeluje na popularizaciji radioamaterskog pokreta među slijepima Hrvatske putem osposobljavanja novih natjecatelja u amaterskoj radiogoniometriji za slijepe te održavanjem tečajeva za slijepe radioamatere početnike. Da bi se radioamaterizam što više približio slijepim osobama na Brailleovom pismu je tiskan priručnik za polaganje radioamaterskog ispita "Radiokomunikacije" u dva primjerka. Svaki primjerak ima ukupno 1170 stranica, a sastoji se od devet svezaka. Priručnik je prilagođen i adaptiran za potrebe slijepih, kojima je ovim izdanjem omogućeno lakše pripremanje radioamaterskih ispita.

U rujnu 2010. godine u Opatiji će se održati, po prvi puta na svijetu, 1. svjetsko prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji za slijepe.

Aktivnosti Hrvatskoga radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama – HRSVKSSustav veza u kriznim situacijama (112)

Hrvatski radioamateri uvijek su spremni priskočiti u pomoć, bez obzira radi li se o ratnom stanju, o velikim elementarnim katastrofama poput potresa ili poplave ili o posljedicama velikih prometnih nesreća.

U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje radioamateri sustavno sudjeluju na vježbama kojima podižu svoju spremnost što bržeg i kvalitetnijeg organiziranog djelovanja i pružanja pomoći svima onima kojima je ona nasušno potrebna.

Aktivnosti na međunarodnoj afirmaciji i promociji Hrvatske

HRS već godinama sustavno doprinosi međunarodnoj afirmaciji naše zemlje putem redovitoga uspješnog sudjelovanja na jednom od najvećih svjetskih sajmova radioamaterizma u Friedrichshafenu (Njemačka) te organiziranjem niza projekata Međunarodne radioamaterske unije (IARU), poput organiziranja Prvenstva u Poštanska marka tiskana povodom organiziranja Generalne skupštine IARU-a u Cavtatu 2008.amaterskoj radiogoniometriji IARU-a za 1. regiju 1999. godine, organiziranja Generalne skupštine 1. regije IARU-a u Cavtatu 2008. godine ili pak organizacije 15. svjetskoga prvenstva u amaterskoj radiogoniometriji u Opatiji 2010.

Kako i ti možeš postati radioamater?

Da bi mogao dobiti dozvolu za emitiranje, budući radioamater mora položiti ispit za A ili P operatorski razred. Na ispitu se provjerava znanje elektronike, kao i propisa o radu radioamaterskih postaja. Nakon položenog ispita radioamater može nabaviti svoju vlastitu radio postaju, te nakon što dobije pozivnu oznaku i dozvolu za rad, smije odašiljati sukladno Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama. Korisno je da radioamater bude član nekog radio kluba. To je mjesto gdje se ljudi koji inače razgovaraju putem radio postaja osobno upoznaju, razmjenjuju iskustva, zabavljaju i organiziraju razna natjecanja. U svim većim i manjim gradovima Hrvatske osnovani su radio klubovi.

Kratka povijest HRS-a

 • 1924. osnivanje Radiokluba Zagreb, pokrenut časopis „Radio šport“
 • 1945. pokrenut časopis „Radio“
 • 1949. službeno osnivanje Saveza radioamatera HrvatskeLogotip 15. svjetskog   prvenstva u amaterskoj   radiogoniometriji, Opatija, 2010.
 • 1966. 7. Generalna skupština 1. regije IARU-a u Opatiji
 • 1992. HRS postaje članom Međunarodne radioamaterske unije - IARU; Međunarodna unija za telekomunikacije – ITU je dodijelila Republici Hrvatskoj pozivnu oznaku 9A, pod kojom rade i hrvatski radioamateri; pokrenut časopis „Radio HRS“
 • 2008. Generalna skupština 1. regije IARU-a u Cavtatu
 • 2010. Organizacija 15. svjetskoga prvenstva u amaterskoj radiogoniometriji u Opatiji

Osnovne zadaće HRS-a

 • populariziranje radijske tehnike i tehničke kulture u Hrvatskoj
 • uređivanje i izdavanje stručnoga radioamaterskoga časopisa „Radio HRS“
 • zaštita amaterskih valnih područja
 • zastupanje hrvatskih radioamatera na međunarodnoj razini
 • održavanje i proširivanje mreže 2-metarskih i 70-centimetarskih repetitora u Hrvatskoj
 • održavanje i proširivanje digitalne radijske mreže u Hrvatskoj
 • postavljanje i održavanje magistralnih radiofarova
 • razvijanje sustava amaterske televizije (ATV)
 • organiziranje nacionalnih i međunarodnih KV i UKV natjecanja
 • organiziranje državnoga natjecanja u brzoj telegrafiji (HST)
 • organiziranje državnog prvenstva u amaterskoj radiogoniometriji (ARG)
 • organiziranje tečajeva, radionica i predavanja za nastavnike i učenike
 • izdavanje radioamaterskih 9A-diploma
 • organiziranje i vođenje QSL službe
 • organiziranje KV i UKV ekspedicija
 • koordiniranje i uspostavljanje radioamaterskog sustava veza u kriznim
 • situacijama (u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama), te suradnja s
 • Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
 • organiziranje sustava veza u humanitarnim, ekološkim i drugim sličnim akcijama
 • organiziranje redovitih stručnih seminara i skupova za radioamatere, pretežito za
 • uvođenje novih tehnologija
 • izdavanje stručne radioamaterske literature, ponajprije za mlade operatore i konstruktore, slijepe radioamatere itd.
 • organiziranje ispita za radioamaterska zvanja
 • uređivanje i održavanje WEB-stranica HRS-a
 • predstavljanje rada HRS-a na domaćim i međunarodnim radioamaterskim sajmovima i skupovima
 • suradnja s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i drugim nacionalnim savezima na zajedničkim projektima
 • sudjelovanje u radu IARU-a
 • organiziranje i sudjelovanje na međunarodnim skupovima i sastancima
 • njegovanje radioamaterskog duha i vrijednosti radioamaterizma, poticanje dobre volje i prijateljstva među građanima svih zemalja svijeta, neovisno o njihovim političkim, rasnim, nacionalnim i vjerskim pripadnostima i svjetonazorima.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Pred vama je časopis ABC tehnike broj 621 od siječnja 2019. godine. Posebno želimo spomenuti članak o gospodinu Zvonimiru Jakoboviću, doktoru ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...