Gdje se nalazite: Početna Hrvatski savez CB radioklubova

Hrvatski savez CB radioklubova

Zagreb, Dalmatinska 12
tel: 01/4815-789
e-pošta: hscb.savez@gmail.com
http://www.hscb.hr/
Predsjednik: ĐUKA PELCL (098/760-204)
Dopredsjednik: TOMISLAV MEMEDOVIĆ (099/677-5353)
Broj članica: 8 udruga

Hrvatski savez CB radioklubova (HSCB) je nacionalni savez tehničke kulture u čijem se sastavu nalazi 8 CB radioklubova diljem Hrvatske. Članovi tih klubova, rabeći i štiteći CB radijsku frekvenciju, organizirano ispituju i primjenjuju najsuvremenija tehnička rješenja na području elektronike, radiokomunikacija i digitalnih komunikacija te sudjeluju u humanitarnim akcijama i protupožarnoj zaštiti na načelima humanosti, prijateljstva i međusobne pomoći.

Radiopromet na CB bandu počeo se razvijati u Americi poslije II. Svjetskog rata, tijekom 1948. godine. Kod nas se počeo koristiti nešto kasnije, a i naši CB radiooperatori preuzeli su oznaku CB, koja je engleska kratica za “citizen band” ili u slobodnom prijevodu “građanski opseg”. CB pokret na područjima bivše Jugoslavije datira od kraja 60-ih godina prošlog stoljeća, a nakon izlaska prvog Pravilnika o korištenju građanskog opsega (CB) 1973. godine, na području Hrvatske počelo se pojavljivati sve više korisnika CB postaja. Njihovom pojavom nastala je potreba za osnivanjem CB sekcija i CB radioklubova. Tako je u periodu od 1980. do 1990. godine na području Hrvatske djelovalo 20 klubova i nekoliko CB sekcija. Kako je u Hrvatskoj bio veliki broj klubova - udruga, logičan slijed je bilo osnivanje saveza, te je na inicijativu CBRK Opatija 25. svibnja 1991. godine osnovan Hrvatski savez CB radioklubova koji i danas djeluje, iako s manjim brojem klubova i korisnika CB radijskih postaja.

HSCB je već godinama važan dio i ponosan član Europskog udruženja CB saveza (ECBF).

Frekvencije CB-a su od 26.965 MHz do 27.405 MHz, što vezama omogućuje domet i do nekoliko stotina kilometara. Rad na CB opsegu je jednostavan i besplatan, nije potrebno polaganje radioamaterskog ispita za rad na građanskom opsegu, pa CB mogu koristiti svi koji žele biti dijelom globalnih slobodnih komunikacija, bez obzira na dob. CB je jedno od rijetkih komunikacijskih sredstava kojeg ne guše posebne zakonske regulative oko nabave i uporabe te se zato i može nabaviti jeftino i slobodno. CB radiostanica se može koristiti bilo da je smještena u kući, tzv. “stacionar”, ili u automobilu, tzv. “mobil”. S obzirom na to, praktične koristi CB-a su informacije o prometu, sve vrste pomoći, pomoć zdravstvu, vatrogascima, u transportu, daljinskom upravljanju. CB je od neprocjenjive koristi za ribare, lovce, planinare, izletnike i sve koji ostvaruju kontakt koji inače ne bi bili u mogućnosti ostvariti. CB je životno važna veza s vanjskim svijetom za ostarjele osobe ili osobe sa smanjenom tjelesnom sposobnošću, kao što su slijepe ili invalidne osobe.

Važan segment u primjeni CB-a je i pomaganje drugima, CB-korisnici mogu pomoći pri spašavanju ljudi brzim obavještavanjem policije, dojavom vatrogascima kod velikih požara na otvorenom ili nepristupačnom prostoru, kod nailaska na prometne nesreće izvan naselja gdje ne postoji nikakva mogućnost za pozivanje hitne pomoći i policije te drugim službama u slučaju elementarnih, ali i običnih svakodnevnih nepogoda. Potrebno je i posebno spomenuti obrazovno značenje CB-a, jer upoznavanjem s njim mnogi mladi ljudi počinju stjecati znanje o elektronici i radio-komunikacijama, što im može pomoći u školovanju i daljnjem životu. HSCB zadnjih godina sve više svoj rad usmjerava animiranju djece i mladih kroz edukaciju i radionice. Tako s ponosom možemo reći da sve veći broj mlađe populacije prihvaća CB kao redoviti oblik komunikacije. Najjednostavniji tipovi CB stanica (ručni vokci) koriste se za dječje igre te za komunikaciju u raznim hobijima. U novije doba, s obzirom na svoju veličinu i snagu, domet im je uvelike smanjen, ali uspješno zamjenjuju mobitele na manjoj udaljenosti. Stoga smo i dobili velike simpatije među mladima, a naročito zbog niske cijene nabave. Dakako, riječ je o uređajima koji se uspješno uvezuju s klasičnim CB vokcem, tzv. PMR-om (UHF), koji radi na 446 MHz.

Od brojnih aktivnosti koje HSCB provodi svake godine, posebno ističemo edukativne CB radionice za djecu i mlade, na kojima polaznici stječu znanja iz različitih tehničkih disciplina. U svojim aktivnostima HSCB provodi kroz ljetni kamp edukativne CB radionice u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Radionice se održavaju u više termina sa kamp opremom za smještaj i edukaciju. Polaznici su učenici osnovnih i srednjih škola.

PROGRAM EDUKATIVNIH RADIONICA JE SLJEDEĆI: • RAD I USPOSTAVA CB VEZE • postavljanje centra veze (šatora) • postavljanje antene i sidrenje antenskog stupa • startanje agregata i izrada solarnog seta za napajanje radiouređaja • rukovanje CB uređajima i uspostavljanje veze • MODELARSTVO • izrada modela CB radiostanice • OPĆE VJEŠTINE • orijentacija u prirodi.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...

Nakon ljetnih praznika, evo i novog broja ABC tehnike za rujan 2018. Školska godina je počela, a s njom i nova ...