Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Dostava izvještaja o volontiranju u 2017. godini

Dostava izvještaja o volontiranju u 2017. godini

Dostava izvještaja o volontiranju u 2017. godini
22.02.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku omogućilo je pristup aplikaciji za unos izvještaja organizatora volontiranja za 2017. godinu. Rok za dostavu izvještaja je 31. ožujka 2018. godine.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku omogućili je pristup aplikaciji za unos izvještaja organizatora volontiranja. Aplikacija je dostupna na adresi volonteri.mdomsp.hr.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvještaja je 31. ožujka 2018. godine.

Volonteri su veliko bogatstvo u udrugama tehničke kulture, pogotovo na lokalnoj razini, a o čemu se malo ili nedovoljno zna izvan sustava tehničke kulture. Budući da je zakonska obveza izvještavati o volonterima u neprofitnim organizacijama te da je za dosta javnih poziva i natječaja za sredstva iz javnih izvora potrebno dati informaciju o uključenim volonterima, bez obzira na određeno administrativno opterećenje organizatora volontiranja, praćenje i izvještavanje o volonterima je pozitivno za ugled organizatora volontiranja i za same volontere.

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a bez postojanja isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi.

Pravilo dobrog rada s volonterima je da volonter treba biti na nuli – ne ostvaruje naknadu, ali ni nema troškove.

Volontiranje nije rad koji ima obilježja radnog odnosa, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa („volonteri za staž”), izvršavanje različitih sudskih odluka i presuda (rad za opće dobro) i sl.

Preporuke za praćenje volontera u tehničkoj kulturi:

 • ­ prikazivanje volonterskog rada treba biti realno, racionalno, bez preuveličavanja brojeva volontera i sati volonterskog rada
 • ­ volonter ne može biti istovremeno i korisnik, ali u istom projektu osoba može određene zadatke obavljati kao volonter (npr. organizirati natjecanje) te kao korisnik (natjecatelj) sudjelovati u tom istom projektu
 • ­ volonter o kojem se izvještava može biti član Upravnog/Izvršnog odbora koji je ne dobiva naknadu (honorar) za svoj rad u UO/IO
 • ­ članovi Skupštine se ne evidentiraju kao volonteri
 • ­ izvještava se o broju volonterskih sati provedenih na volontiranju (ne o vremenu putovanja na volontersko mjesto i dr., niti elektroničko glasovanje kod članova UO/IO)

Neki od mogućih troškova volontera:

 • ­ lokalni prijevoz (javni prijevoz, realni trošak goriva ili kilometraža do 2 kn/km, ovisno o dogovoru s organizatorom volontiranja)
 • ­ prijevoz na udaljenosti većoj od 30 km (javni prijevoz, realni trošak goriva ili kilometraža do 2 kn/km, ovisno o dogovoru s organizatorom volontiranja),
 • ­ smještaj, prehrana (organizator volontiranja može limitirati iznos),
 • ­ ostali troškovi: troškovi zaštite na radu, odjeće, potrebnog materijala za rad i sl.
 • ­ džeparac za putovanja = dnevnica:

a) Ako je put duži od 30 km/8 h = putni nalog + dnevnica čiji iznos ne smije biti viši od dnevnica propisanih za državne službenike
b) Ako je put kraći od 30 km/8 h = putna karta + računi za druge troškove

Pravila za dnevnice:
a) Za putovanje u tuzemstvu duže od 12 sati neoporezivo se obračunava puna dnevnica u iznosu od 170,00 kn,

 • ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos dnevnice se umanjuje za 30%, (dnevnica iznosi 119,00 kn),
 • ako su osigurana oba obroka iznos dnevnice umanjuje se za 60% (dnevnica iznosi 68,00 kn).

b) Za putovanje duže od 8 i kraće od 12 sati neoporezivo se obračunava dnevnica u iznosu od 85,00 kn

 • ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) obračunava se dnevnica u iznosu od 59,50 kn (umanjenje od 30%),
 • ako su osigurana oba obroka obračunava se dnevnica u iznosu od 34,00 kn (umanjenje od 60%).

Organizatori volontiranja svake godine podnose godišnji izvještaj o obavljenim uslugama ili aktivnostima Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na temelju Zakona o volonterstvu, a ispis potvrde o izvještavanju volonterstva može biti dio obvezne dokumentacije u prijavi na javne pozive ili natječaje za provedbu programa javnih potreba koji se financiraju iz javnih izvora.
U okviru financijskog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja na obrascu PR-RAS-NPF također je potrebno izvijestiti o broju volontera i ukupnom broju sati volontiranja.

U računskom planu i izvještaju za neprofitne organizacije troškovi volontiranja vode se u podskupini 423 – Naknade volonterima, odjeljak 4231 – 4234: Naknade za obavljanje djelatnosti, Naknade za troškove službenih putovanja, Naknade ostalih troškova i Ostale naknade.

Pozivamo sve nacionalne saveze, zajednice i udruge tehničke kulture da sukladno Zakonu o volonterstvu podnesu godišnji izvještaj za 2017. godinu Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...

Nakon ljetnih praznika, evo i novog broja ABC tehnike za rujan 2018. Školska godina je počela, a s njom i nova ...

Dragi čitatelji pred vama je i zadnji broj "ABC tehnike" godišta 2017./2018. Slijedi ljetna pauza i od jeseni s novom školskom ...