Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Hrvatska zajednica tehničke kulture uključila se u „Školu za život“

Hrvatska zajednica tehničke kulture uključila se u „Školu za život“

Hrvatska zajednica tehničke kulture uključila se u „Školu za život“
28.09.2018.

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Agencija za odgoj i obrazovanje i Stručna radna skupina za eksperimentalni program predmeta Tehnička kultura, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, organizirali su petodnevno stručno usavršavanje u programu Temeljna i cjelovita edukacija učitelja tehničke kulture za eksperimentalni program „Škola za život“ u 5. razredu odabranih osnovnih škola Republike Hrvatske. Stručno usavršavanje je održano od 3. do 7. rujna 2018. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici, a na njemu je sudjelovalo 27 učitelja tehničke kulture.

 “Škola za život” naziv je eksperimentalnog programa čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U “Školi za život” sudjeluje 48 osnovnih i 26 srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj. Eksperimentalni program provodi se u 1. i 5. razredu osnovnih škola te u 7. razredu za predmete biologija, kemija i fizika. U srednjim se školama provodi u 1. razredu gimnazije u svim predmetima te u 1. razredu četverogodišnjih strukovnih škola u općeobrazovnim predmetima.
Cilj eksperimentalnog programa je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada te novih nastavnih sredstava s obzirom na sljedeće ciljeve:

 1. povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema;
 2. povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja i nastavnika.

Stručno usavršavanje učitelja tehničke kulture čije su osnovne škole odabrane za provedbu eksperimentalnog programa u 5. razredu od početka školske godine 2018./2019. obuhvatilo je u Kraljevici predavanja i radionice iz sljedećih tema:

 • Aktivne metode učenja i poučavanja
 • Suradničko učenje
 • Vrednovanje
 • Kooperativna metoda
 • Situacijsko vrednovanje
 • Rješavanje problema
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. ICT)
 • Metoda slagalice
 • Terenska nastava
 • Projektna nastava
 • Izvedbeni kurikulum
 • Tematsko planiranje.

Predavanja i radionice osmislili su i vodili članovi Stručne radne skupine za eksperimentalni program predmeta Tehnička kultura (Svjetlana Urbanek, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivan Jukić i Dragan Vlajinić), predstavnik Agencije za odgojni obrazovanje (Žarko Bošnjak) i vanjski suradnici (dr. sc. Stjepan Kovačević, Odjel za politehniku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu i Ana Žnidarec Čučković, mag. paed, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Osim učitelja tehničke kulture u stručnom usavršavanju sudjelovali su viši savjetnici za tehničku kulturu iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na početku usavršavanja učitelje su pozdravili predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture Ivan Vlainić i predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje Žarko Bošnjak. Tijekom usavršavanja sudionike je posjetila pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj koja je pogledala radionice i tehničke tvorevine koje su izrađene na radionicama, razgovarala s učiteljima te upoznala prostor Nacionalnog centra tehničke kulture.

Za učitelje je organizirana terenska nastava u pogonima Brodogradilišta Kraljevica u kojem su oni sudjelovali u ulozi učenika.
Zahvaljujući toj aktivnosti učitelji će moći samostalno i učinkovito osmisliti, planirati i provesti terensku nastavu koju će odraditi sa svojim učenicima prema predloženom modelu aktivnog učenja uvažavajući domene i smjernice novog kurikuluma nastave tehničke kulture.

U anonimnoj anketi na kraju stručnog usavršavanja učitelji su ocijenili aktualnost sadržaja usavršavanja srednjom ocjenom 4.66, primjenljivost tema u praksi ocjenom 4.62, značaj stručnog skupa za osobni profesionalni razvoj ocjenom 4.74, komunikaciju i suradnju unutar skupine ocjenom 4.91, a priliku za izražavanje vlastitog mišljenja ocjenom 4.91. Stručni skup u cjelini učitelji su vrednovali srednjom ocjenom 4.70.

Učitelji su iskazali interes za više ovakvih edukacija, a kao vrijednost stručnog skupa naveli su:

 • suradnju svih učitelja
 • pripremu za rad u učionici s primjerima iz prakse, iskustvom kolega, pomoć u profesionalnom razvoju
 • nove spoznaje, drugačije poglede na rješavanje problema, suradnju i razmjenu informacija
 • suradnja unutar skupine, spremnost svih voditelja na pomoć
 • pripremu za nastavu
 • opuštenu komunikaciju, jasnoću izričaja, stručnost, brzi odgovor
 • aktualnost sadržaja; tekuće problematika se rasvijetlila i olakšala početak školske godine
 • stručni skup je vrlo stručno pripremljen, dao mi je odgovor na pitanja koja su me mučila i mislim da sam spreman na „Školu za život“!
 • puno pisanja (administracije) malo prakse
 • ipak imamo nešto drugo i drugačije od do sada uobičajenog
 • projektni zadatak
 • praktične radove
 • upoznavanje novih kolega, razmjenu iskustva
 • micanje upitnika s glave
 • stručnu, profesionalnu i pristupačnu ekipu vodstva iz Stručne radne skupine homogenost, zajedništvo i djelotvornost sudionika to najbolje pokazuje
 • upoznavanje kolega
 • timsko-suradničko učenje; odlična radna atmosfera provedena u okružju fantastičnih kolega
 • GIK, Tematsko planiranje, Projektna nastava
 • mogućnost da samostalno izradim GIK i TP, raznovrsne ideje; druženje, organizaciju različitih načina nastave.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...