Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Savjeti za članice HZTK: Prijava za sudjelovanje, zaštita osobnih podataka, fotografiranje

Savjeti za članice HZTK: Prijava za sudjelovanje, zaštita osobnih podataka, fotografiranje

Savjeti za članice HZTK: Prijava za sudjelovanje, zaštita osobnih podataka, fotografiranje
21.11.2017.

Organizatorima aktivnosti tehničke kulture preporučuje se da na prijavnicu za sudjelovanje dodaju izjavu u kojoj korisnik aktivnosti, roditelji ili skrbnik maloljetnog korisnika daje pismeni pristanak, odnosno privolu za prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka i fotografiranje (i/ili snimanje) u svrhu praćenja, izvještavanja i promocije aktivnosti tehničke kulture.

Privola vezana uz zaštitu osobnih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12.) uređuje zaštitu osobnih podataka te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. (članak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

Obrada osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka mora biti poštena i zakonita, što podrazumijeva da je obrada osobnih podataka dopuštena ako za nju postoji zakonita/opravdana svrha i valjani pravni temelj.

Pravni temelji za obradu osobnih podataka taksativno su propisani člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, između ostaloga, to je privola ispitanika te drugi navedeni slučajevi u predmetnom članku Zakona, a svrha obrade osobnih podataka mora biti poznata i mora biti zakonita.

Osim navedenog sukladno načelu razmjernosti, dozvoljeno je prikupljati osobne podatke u opsegu koji je nužan za ispunjenje točno određene svrhe te se osobni podaci ne smiju prikupljati u većem opsegu nego što je nužno da bi se postigla zakonom utvrđena svrha (članak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

S obzirom na prethodno navedeno preporuka Hrvatske zajednice tehničke kulture je na prijavnicu sudjelovanje u aktivnostima tehničke kulture dodati izjavu koja sadrži sljedeću formulaciju pristanka, odnosno privole:

Svojim potpisom dajem privolu XY udruzi za prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka u svrhu praćenja i izvještavanja, kao i suglasnost za objavu osnovnih osobnih podataka (ime i prezime, razred, škola/udruga, grad, ime i prezime mentora) koji će biti objavljeni u tiskanim i elektroničkim izvještajima. Kontakt podaci (adresa, broj mobitela, adresa elektroničke pošte), datum rođenja i OIB neće biti javno objavljeni niti davani trećim osobama.

Tekst pristanka možete prilagoditi ovisno o tome koji se osnovni osobni podaci, kontakt i drugi podaci traže. Osim toga možete prilagoditi i svrhu traženja osobnih podataka.

Privola vezana uz fotografiranje (i/ili snimanje) korisnika u aktivnostima tehničke kulture

Preporuka Hrvatske zajednice tehničke kulture vezano uz fotografiranje (i/ili snimanje) sudionika je na prijavnicu sudjelovanje u aktivnostima tehničke kulture dodati izjavu koja sadrži sljedeću formulaciju pristanka, odnosno privole:

Svojim potpisom dajem pristanak XY udruzi da fotografira (i/ili snima) rad mog djeteta/moje sudjelovanje na radionici s ciljem promocije tehničke kulture i izvještavanja.
Ako ne želite da fotografiramo (i/ili snimamo) prijavljenog učenika/Vas, molimo da nam to unaprijed pismeno iskažete na ovoj prijavnici.

Isto se može napraviti na sljedeći način:

Izjava korisnika, roditelja ili skrbnika o dokumentiranju sudjelovanja na _________

Svojim potpisom (odgovarajuće zaokružiti)
DAJEM SUGLASNOST NE DAJEM SUGLASNOST
udruzi ______ da mene/moje dijete fotografiraju i snimaju ________ (kada, gdje) s ciljem promocije i popularizacije tehničke kulture i izvještavanja.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Nakon ljetnih praznika, evo i novog broja ABC tehnike za rujan 2018. Školska godina je počela, a s njom i nova ...

Dragi čitatelji pred vama je i zadnji broj "ABC tehnike" godišta 2017./2018. Slijedi ljetna pauza i od jeseni s novom školskom ...

Novi broj časopisa ABC tehnike donosi nam i nove članke naših rubrika i nastavke koje nestrpljivo očekujete. Bliže se školski praznici ...