Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Savjeti za članice HZTK: Primjer privole (suglasnosti) za prikupljanje osobnih podataka

Savjeti za članice HZTK: Primjer privole (suglasnosti) za prikupljanje osobnih podataka

Savjeti za članice HZTK: Primjer privole (suglasnosti) za prikupljanje osobnih podataka
09.05.2018.

Donosimo primjer privole (suglasnosti) za priklupljanje i obradu osobnih podataka pripremljene u skladu s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka.

Potpisom ove izjave dajem privolu savez/udruga (u nastavku teksta. voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja moje osobne podatke - pr. telefonski broj 123 4567 i adresu elektroničke pošte ___@____  (u nastavku teksta: osobni podaci) te da ih obrađuje tako da me na navedeni telefonski broj i adresu elektroničke pošte obavještava navesti svrhu.

Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo za naveden svrhe.

Mojim osobnim podacima pristup mogu imati ovlaštene osobe iz odjela voditelja osobnih podataka za svrhu koja je gore navedena.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola) te će moje osobne podatke predati svojim izvršiteljima obrade navesti za što se konkretno koristi podatak (pr. analiza ekonomske opravdanosti projekta), a koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama Voditelja obrade osobnih podataka.

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka te zaprimiti preslik osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podatak upoznat kako sve ostale informacije vezano za obradu mojih osobnih podatak mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte ____@_____.

DATUM: ________________
IME I PREZIME: _________
POTPIS: _______________

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...

Nakon ljetnih praznika, evo i novog broja ABC tehnike za rujan 2018. Školska godina je počela, a s njom i nova ...