Modelarska liga - Dokumenti

Službeni dokumenti i obrasci

NAZIV
Pravila Modelarske lige za šk. godinu 2019./2020. Temeljni dokument za provedbu Modelarske lige u Republici Hrvatskoj.
Plan provođenja Modelarske lige 2019./2020.

Ispunjava organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: hrvoje.vrhovski@hztk.hr i hztk@hztk.hr, najmanje mjesec dana prije održavanja natjecanja.

Prijavnica za Modelarsku ligu 2019./2020. Ispunjava mentor ekipe koja će sudjelovati na natjecanju i šalje ju organizatoru županijske razine natjecanja (do roka koji odredi organizator).
Prijavnica za sudjelovanje maloljetnika Izjava roditelja/skrbnika o privoli za prikpuljanje osobnih podataka.
Registracijska lista Ispunjava povjerenik za registraciju natjecatelja, kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i to na dan održavanja natjecanja.
Bodovna lista Ispunjava Ocjenjivačko povjerenstvo koje imenuje organizator županijske razine natjecanja.
Obrazac izvještaja

Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: hrvoje.vrhovski@hztk.hr i hztk@hztk.hr,.

Opisni izvještaj županijskog natjecanja

Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na: hrvoje.vrhovski@hztk.hr i hztk@hztk.hr,.

Na zahtjev Organizacijskog odbora Modelarske lige, organizator županijske razine natjecanja obavezan je dostaviti HZTK cjelokupnu dokumentaciju prije održavanja državne razine Modelarske lige.

Kontakt

Kontakt za sva pitanja o provedbi Modelarske lige : Hrvoje Vrhovski, Hrvatska zajednica tehničke kulture, hrvoje.vrhovski@hztk.hr.

vrh stranice