Robokup - Dokumenti

Službeni dokumenti i obrasci

NAZIV
Pravila Robokupa 2019./2020. Temeljni dokument za provedbu Robokupa u Republici Hrvatskoj.
Plan provođenja Robokupa 2019./2020.

Ispunjava organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: bojan.floriani@hztk.hr i hztk@hztk.hr, najmanje mjesec dana prije održavanja natjecanja.

Prijavnica za županijsku razinu Robokupa 2019./2020. Ispunjava mentor ekipe koja će sudjelovati na natjecanju i šalje ju organizatoru županijske razine natjecanja (do roka koji odredi organizator).
Prijavnica za sudjelovanje maloljetnika Izjava roditelja/skrbnika o privoli za prikpuljanje osobnih podataka.
Registracijska lista Ispunjava povjerenik za registraciju natjecatelja, kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i to na dan održavanja natjecanja.
Bodovna lista Ispunjava Ocjenjivačko povjerenstvo koje imenuje organizator županijske razine natjecanja.
Obrazac izvještaja

Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: bojan.floriani@hztk.hr i hztk@hztk.hr,.

Opisni izvještaj županijskog natjecanja

Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na: bojan.floriani@hztk.hr i hztk@hztk.hr,.

Na zahtjev Organizacijskog odbora Robokupa, organizator županijske razine natjecanja obavezan je dostaviti HZTK cjelokupnu dokumentaciju prije održavanja državne razine Robokupa.

Kontakti

Kontakt za sva pitanja o provedbi Robokupa u školskoj godini 2019./2020.: Bojan Floriani, Hrvatska zajednica tehničke kulture, bojan.floriani@hztk.hr.

Zagreb, 26. studenoga 2019.

vrh stranice