Gdje se nalazite: Početna Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOV ANJA I ŠPORTA
UPRA VA ZA ZAJEDNIČKE PROGRME
KLASA: 602-01111-01/00324
URBROJ: 533-12-11-0005
 
Zagreb, 1. rujna 2011.
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
Dalmatinska 12
10000 Zagreb
 
Predmet: Zamolba Hrvatske zajednice tehničke kulture za preporukom časopisu "ABC tehnika" za uporabu u osnovnim školama
- odgovor, daje se
 
Poštovani,
 
temeljem vaše zamolbe za davanjem preporuke časopisu "ABC tehnika" za uporabu u osnovnim školama, a sukladno stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje koje smo zaprimili 31. kolovoza 20 II. godine, dajemo navedenu preporuku.
 
Kako se u stručnom mišljenju Agencije navodi, časopis je izdan u primjerenom formatu, izlazi već 55 godina, a tradicija, stručnost i odgovornost uredništva osigurava kvalitetu sadržaja. Časopis prati najnovija tehnološka postignuća i na stručan način ih prezentira mladima. Posebna vrijednost sadržana je u ponudi praktičnih vježbi &dje učenici u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima mogu razvijati psihomotoričke vještine i fehničku kulturu. U časopisu se nalaze i informatičke teme kao nadgradnja programu izborne nastave informatike u osnovnoj školi i proširenje primjene informatike u srednjim školama.                           ' I                                                                       ,
 
Zaključno, časopis "ABC tehnika" je napisan stručno i metodički korektno, pridonijet će povećanju tehničke kulture mladih u Republici Hrvatskoj te dajemo preporuku za uporabu u osnovnim školama.
 
S poštovanjem,
Ravnatelj
mr.sc. Jozo Ćavar
 
Dostaviti:
 
I. Naslovu
2. Pismohrani, ovdje
Originalni dokument možete pogledati ovdje

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...