Gdje se nalazite: Početna Članci NAJAVE RADIONICA I DRUGIH AKTIVNOSTI Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza, Pula, 6. – 17. 7.

Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza, Pula, 6. – 17. 7.

Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza, Pula, 6. – 17. 7.
13.05.2014.

Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza „Istra – ambijent, kulturna baština“ planira se kao međugeneracijska radionica u kojoj mladi međusobno sudjeluju u interakciji sa starijim generacijama ravnopravno dijeleći istu razinu programa, vrstu smještaja, hranu, istu odgovornost – i istu radost.

Sustavni stručni rad s djecom i mladima odvija se u Hrvatskom fotosavezu kontinuirano od 1994. godine provedbom niza poticajnih i tematskih fotoradionica, natječaja, izložaba i izdavanjem publikacija. Programi su imali jasan cilj – poticanje slobodnog i kreativnog mišljenja i izražavanja korištenjem različitih fotografskih tehnika. U osnovici poštuje se načelo socijalizacije individualiteta i pravo svakog da stječe znanje, razvija sposobnosti i iznosi svoja postignuća na sebi svojstven način, prirodno i oslobođeno od ikakvih stega, a njegovanje snošljivosti spram različitih pristupa, napor da se razvije sposobnost njihovog razumijevanja, samostalnog vrednovanja, te međusobnog uvažavanja i prihvaćanja, temeljni su elementi provedbe svih programa. Okupljanja oko vrijednosti zajedničkih projekata omogućuju stvaranje društvene kohezije i bliskosti u današnjem društvu, nude prostor prisnih susreta, razvijaju svijest o zajedničkim vrijednostima, te prihvaćanju različitosti kao izvora bogatstva.

Stvaralačke aktivnosti su okosnica obrazovnog procesa i zbog svojevrsnog paradoksa koji obilježava početak 21. stoljeća. Sve sofisticiranijim kamerama moguće je zabilježiti fotografsku sliku i bez razvijene vizualno-likovne kulture, no time se ne stječu pretpostavke za razumijevanje fotografije, njenih tehničkih i vizualno-sadržajnih aspekata i shvaćanje fotografije kao slike koja referira kulturu sadašnjeg vremena. Uvjet za to jest odgoj i obrazovanje zahtjevnim edukacijskim pristupom u kojem se kulturni kontekst fotoslike spoznaje u izravnoj vezi s njezinim tehničko-tehnološkim aspektom.

Fotoaparat omogućuje inteligentnu opservaciju sadržaja jer unaprijed osigurava kvalitetu slike te tako pruža mogućnost za kreaciju, interpretaciju i razumijevanja sadržaja koji su nedostupniji tamo gdje se ispriječe tehnološke prepreke ili nedovoljna uvježbanost ruke. Zato su postavljeni zadaci znatno zahtjevniji od uobičajenih. Sadržajno široke, tehnički raznovrsne i vizualno izazovne zadaće gotovo nezamjetno uvode u svijet novih informacija, povećane pažnje, opservacije osobitog intenziteta, kombinacije racionalnog i emotivnog odnosa spram stvarnosti i postupnog razumijevanja metoda rada.

Metodički pristup počiva na postupku širokog upoznavanja s temom, njezinim mogućim sadržajima, upozorenjima i informacijama u svezi tehnike, ravnopravnom sudjelovanju u raspravi o postignućima, isticanju kvalitete i javnom predstavljanju postignuća. Nakon uvoda u temu, primjera iz povijesti fotografije koji obrazlažu slične sadržaje, analiziraju se rezultati snimanja pri čemu je težište na osnovnim očekivanjima. Riječ je o raščlambi sadržaja, namjerama autora, te bitnim elementima kompozicije djela.

Ljetna fotoradionica Hrvatskog fotosaveza „Istra – ambijent, kulturna baština“ planira se kao međugeneracijska radionica u kojoj mladi međusobno sudjeluju u interakciji sa starijim generacijama ravnopravno dijeleći istu razinu programa, vrstu smještaja, hranu, istu odgovornost – i istu radost.

Rad u radionici ostvarit će se kroz samostalni istraživački rad, koji nastaje u suradnički pozitivnom okružju generacijski raznovrsne grupe čiji je rezultat zajednički projekt. Praktičan rad obuhvaća tematska snimanja digitalnim fotoaparatom u različitim terminima na različitim mjestima, rad s „camerom obscurom“ – snimanje i izradu fotografija u fotolaboratoriju, aplikacije na fotopapiru, tekstilu, oblikovanje predmeta... Program obuhvaća teorijska predavanja, tehničku pripremu, edukativne filmove, skupni i individualni rad, analize i diskusije, definiranje vlastite ideje i vizualne poruke... Rezultati zajedničkog rada prezentirat će se pri kraju radionice zajedničkom izložbom.

Okvirni raspored rada isprepleten je radom s voditeljem, samostalnim i skupnim radom, „vremenom provjere postignutih rezultata“, prezentacijama, kao cjelodnevna aktivnost:
- doručak u 8 sati
- program radionice od 9 – 13 sati
- ručak u 13 sati
- dogovorno planirano slobodno vrijeme
- program radionice od 17 – 19 sati
- večera u 19 sati
- program radionice od 20 – 22 sata
Program je na cjelodnevnim snimanjima djelomično modificiran.

Radionica je zamišljena kao kreativno mjesto suradnje, učenja, djelovanja, usvajanja novih znanja, vještina i sposobnosti, novih iskustava. Sudionici radionice iz dobno, profesionalno, spolno, iskustveno heterogene skupine prerastaju u homogenu skupinu koja surađuje i nalazi nove kreativne potencijale u različitim oblicima vizualnog izraza.

U radionici se uči činiti, djelovati, izraditi rukama, misliti, pred svakim je sudionikom produkt njegovog rada koji se može kritički sagledati, doraditi, mijenjati i na kraju vrednovati.
Uči se surađivati i živjeti zajedno, otkrivati sebe i druge u stvaralačkom procesu i opće životnom okruženju. Uči se prihvaćati osobnost drugih u svim aspektima. Temelj radionice jest zajednički rad koji zahtijeva samostalno učenje, preuzimanje odgovornosti u okviru grupe i spremnost na međusobnu komunikaciju. Tako se usklađuju različiti interesi, definiraju problemi i pronalaze rješenja demokratskim putem aktivnog slušanja, sudjelovanja i osjećaja za druge.
Kroz radni proces promovira se različitost mišljenja i entuzijazam spram učenja i djelovanja.

Radionica nije primarno usmjerena na ishode učenja već je to više sam proces stvaranja i aktivan doprinos različitih sudionika. Kreativnost u procesu rada stvara oduševljenje i daje izvrsne često neočekivane rezultate. Emocionalni i radni angažman polaznika prema usvajanju novih znanja, vještina, metoda rada dovodi do razvitka različitih kompetencija: predmetne (povezanost i činjenice u odnosu na osnovnu temu), socijalne (samostalni rad, rad u grupi, suradničko učenje, tolerancija), metodičke (individualnost u obradi teme, skupni rad, poštivanje zajedničkih odluka i dogovora), organizacijske (podjela i koordinacija rada, korištenje dostupnih resursa, vremena i prostora), umijeća (različiti oblici oblikovanja...)

Kroz cijelu radionicu se uči živjeti zajedno, stječu se zajednička radna iskustva, potiče na aktivnost i mobilnost. Učimo radeći, igrajući se, istražujemo, rješavamo probleme iz svakodnevnog života, razvijamo sve vidove komunikacije. To nam omogućuje veću fleksibilnost, otvorenost, kreativnost i prilagodbu u životu uopće.

Program fotoradionica izvodi se sukladno Programu za koji je Hrvatski fotosavez dobio suglasnost Ministarstva prosvjete i športa 2000. godine, „za izvođenje programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži u tehničkim, tehnološkim i informatičkim znanjima i vještinama iz područja fotografske djelatnosti.“

Komisija za kulturu Vijeća Europe je 1996. godine na Kolokviju „Kultura, kreativnost i mladi“ program fotoradionice ocijenila primjernim oblikom izvannastavnog i izvanškolskog odgoja i obrazovanja mladih, a 1998. ga je uvrstila u svoj pilot-projekt „Kultura, kreativnost i mladi“, uz preporuku za provedbu u svim zemljama članicama Vijeća Europe.

Smještaj: - Hostel Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza u Puli, Uvala Valsaline, Veruda
- osmerokrevetne sobe (kreveti na kat)
- zajednički sanitarni čvor

Snimljene fotografije vlasništvo su i neotuđivo autorsko pravo svakog od sudionika fotoradionice. Sve snimljene radove autori će ponijeti sa sobom po završetku fotoradionice na elektronskom mediju, koji će donijeti sa sobom. Hrvatski fotosavez može koristiti fotografije snimljene u fotoradionici za potrebe organiziranja fotografskih izložaba mladih, uvrštenje u međunarodne i domaće natječaje, tiskanje publikacije o fotoradionici, izradu CD-a ili besplatno objavljivanje u medijima u svrhu promocije programa. Dnevni raspored rada, sukladno okvirnom rasporedu, organizator će istaknuti unaprijed, a polaznici su ga dužni poštivati u cijelosti. Malodobni polaznici radionice mogu napustiti krug Hostela isključivo organizirano uz pratnju punoljetne osobe koju odredi organizator. Svaki sudionik mora imati svoj digitalni fotoaparat s pripadajućom praznom
memorijskom karticom.

Potrebno je donijeti osobnu i zdravstvenu iskaznicu.
Svakako se preporuča čvrsta obuća za hodanje na obalnom kamenitom području, a sudionici donose svoje ručnike za osobnu higijenu.

Voditeljica programa: Zlata Medak, voditeljica programa za mlade Hrvatskog fotosaveza
Odgovorna osoba: Predrag Bosnar, tajnik Hrvatskog fotosaveza

Sudionici fotoradionice dolaze u Hostel u Pulu u svojem aranžmanu u nedjelju 6. srpnja
2014. do 13 sati a odlaze u četvrtak 17. srpnja 2014. do 10 sati. Program počinje ručkom, a završava doručkom. Moguće je osigurati prijevoz sa autobusnog kolodvora u Puli do Hostela uz prethodni dogovor.

Kotizacija po sudioniku iznosi: 990,00 kn.
(Obuhvaća: smještaj u Hostelu na bazi punog pansiona, cjelokupni program fotoradionice, stručno vodstvo, potrošne materijale, izradu fotografija, izložbu, prijevoz na različite lokacije snimanja, ostalo...)

Grupa sudionika formirat će se od 20. svibnja 2014. temeljem predbilježbi na adresu predrag.bosnar@hztk.hr sukladno raspoloživim kapacitetima, kriteriju spolne ravnopravnosti, teritorijalne raznovrsnosti, dosadašnjeg sudjelovanja sudionika u istovrsnim programima, dosadašnjoj programskoj suradnji udruga/škola i Saveza, do popune.
Po formiranju grupe sudionicima ćemo dostaviti prijavnicu, okvirni raspored rada te podatke potrebne za uplatu kotizacije.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

 Poštovani čitatelji želimo vam sretnu novu 2020. godinu i da uživate u čitanju časopisa ABC tehnike još jednu, sada 64 godinu ...

Poštovani čitatelji predstavljamo vam i poslijednji prosinački broj časopisa ABC tehnike u ovoj 2019. godini. Naravno časopis ćemo nastaviti izdavati i ...

U ovom broju časopisa možete pronaći kompletne upute i zadatke za predstojeći nam 13. kup u robotici Hrvatske zajednice tehničke kulture ...