Gdje se nalazite: Početna Popis županijskih ZTK

Popis županijskih ZTK

Županijske zajednice tehničke kulture

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
10430 Samobor, Perkovčeva 59
tel: 091/3367877
e-pošta: ztkzzupanije@gmail.com
web: www.ztk-zagrebacke-zupanije.hr/index.php
Predsjednik: IVAN VLAINIĆ
Tajnik: DAMIR KOSIR

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Dragutina Kunovića 8
tel: 098/223746
e-pošta: denis.vincek7@gmail.com
web: www.ztk-kr.hr
Predsjednik: DENIS VINCEK
Tajnik: DARKO POTOČKI

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Sisak, Vatrogasna 2
mob: 091/445-0201
e-pošta: ztk-smz@ztk-smz.hr
web: ztk-smz.hr/
Predsjednik: prof. dr. sc. ANTO MARKOTIĆ
Tajnik: ANTUN LOHERT

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47000 Karlovac, M. Vrhovca 15
tel: 047/422 290, faks: 047/600 390
e-pošta: ztk.karlovac@ka.t-com.hr
Predsjednik: MLADEN HORVATIN
Tajnica: SUZANA ŠNAJDAR

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
42000 Varaždin, Graberje 33
e-pošta: ztk1@vz.ht.hr
web: www.ztkvz.hr
Predsjednik: JOSIP LEVATIĆ
Tajnik: DARKO TOMAŠEK (mob: 099/430-9900)

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
48260 Križevci, Trg J. J. Strossmayera 5
tel/faks:048/682-991
e-pošta: ured@ztk-kckz.hr
web: www.ztk-kckz.hr
Predsjednik: ANTE STARČEVIĆ
Tajnik: KREŠIMIR PAVIČIĆ

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8 (p.p. 89)
Predsjednik: -
Tajnik: -

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
51000 Rijeka, Jadranski trg 4/III
tel/faks: 051/324-118
e-pošta: ured@ztk-pgz.hr
web: www.ztk-pgz.hr
Predsjednik: DORIAN BOŽIČEVIĆ
Tajnik: -

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
53000 Gospić, Ante Starčevića 17
e-pošta:
Predsjednik: -
Tajnik: -

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
34000 Požega, Vukovarska 8, pp 632
mob: 098/520-560
e-pošta: ztkpsz@gmail.com
Predsjednik: -
Tajnica: -

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35000 Sl. Brod, Svetog Florijana 7 (ulaz iz Mačekove)
tel/faks: 035/449-970
e-pošta: zajednica-tehnicke-kulture2@sb.t-com.hr
web: www.ztk-bp-zupanije.hr
Predsjednik: Ivan Klopan
Tajnik: Mladen Damjanović

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ZADARSKE ŽUPANIJE
23000 Zadar, Ul. Ruđera Boškovića 5
tel., mob.: 023/211-754; 099/331-3996
e-poštal: ztk-zd@zd.t-com.hr
web: ztk-zadar.com
Predsjednik: ŽELJKO VIDOVIĆ
Tajnica: MARIJA ŽIVKOVIĆ

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE
31000 Osijek, Trg J.Križanića 1
tel: 031/212-677, faks: 031/208-242
e-pošta: info@tehnika-osijek.hr
web: www.tehnika-osijek.hr
Predsjednik: MARIN KORDIĆ
Tajnik: IVO GRGIĆ

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
32100 Vinkovci, Gajeva 18
tel/faks:032/331-215
e-pošta: dkraljevic@pfos.hr
Predsjednik: DRAGO KRALJEVIĆ
Tajnik: ANTE GALE

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
21000 Split, Varaždinska 53
tel: 021/569-878, faks: 021/543-477; mob: 091/5745338
e-pošta: ztk@ztk-split.hr
web: www.ztk-split.hr
Predsjednik: IVICA PIVAČIĆ
Tajnik: -

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE
52100 Pula, Frane Glavinića 1
tel: 052/210-436, fax: 052/383-466
e-pošta: ztkistra@gmail.com
web: www.ztkistra.hr
Predsjednik: ŽELJKO KOŠARA
Tajnik: ANTON PLETIKOS

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE
20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41
tel/faks: 020/324-075
e-pošta: ztkdubrovnik@gmail.com
http://www.ztk-du.hr/
Predsjednik: -
Tajnik: Tomo Sjekavica

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 Čakovec, A. Schultessa 2b
Predsjednik: ŽELJKO MEDVED (zeljkomedved52@gmail.com, 091/6060009)
Tajnik: LEONARDO BELOVIĆ (leo@leo-modeli.hr, 098/9365707)

ZAGREBAČKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 14
tel: 01/4612-514, faks: 01/4612-543; mob: 099/4618807
e-pošta: ZAJEDNICA@zztk.hr
web: www.zztk.hr
Predsjednik: JADRANKO BATURIĆ
Tajnica: IVA BAGIĆ

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Dragi čitatelji, učenici i profesori, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike broj 627, novi broj za početak nove školske ...

Školska godina je prošla i na vaše i naše zadovoljstvo tu je i novi broj časopisa ABC tehnike. Uživajte u ljetnim ...

U ABC tehnike od svibnja 2019. godine naći ćete sve naše stalne rubrike, Arduino, STEM, Robotiku, prilog o fotografiji, zadatak koji ...