Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Novi neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica od 1. rujna 2019.

Novi neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica od 1. rujna 2019.

Novi neoporezivi iznos tuzemnih dnevnica od 1. rujna 2019.
30.09.2019.

U Narodnim novinama br. 80/2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. rujna 2019. godine. Pravilnikom se povećava visina dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu na 200,00 kn, odnosno na 100,00 kn za pola dnevnice.

Za službeno putovanje u tuzemstvu duže od 12 sati i udaljenosti veće od 30 km neoporezivo se može obračunati puna dnevnica u iznosu od 200,00 kn. Ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) obračunava se dnevnica u iznosu od 140,00 kn, a ako su osigurana oba obroka obračunava se dnevnica u iznosu od 80,00 kn.

Za službeno putovanje u tuzemstvu duže od 8 i kraće od 12 sati i udaljenosti veće od 30 km neoporezivo se može obračunati dnevnica u iznosu od 100,00 kn. Ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) obračunava se dnevnica u iznosu od 70,00 kn, a ako su osigurana oba obroka obračunava se dnevnica u iznosu od 40,00 kn.

Za putovanje u inozemstvu vrijede ista pravila kao i za tuzemne dnevnice, ali trenutačno nisu promijenjeni novi neoporezivi iznosi dnevnica. Ako je osigurano noćenje s doručkom neoporezivo se može isplatiti puna dnevnica, ako je osiguran jedan obrok (ručak ili večera) iznos dnevnice umanjuje se za 30%, a ako su osigurani svi obroci neoporeziv iznos dnevnice umanjuje se za 60%.

Pravilnikom se također uvode nove mogućnosti neoporezivih isplata troškova prehrane i smještaja radnicima, a naknade za troškove redovne skrbi djece radnika se isplaćuju do visine stvarnih izdataka.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Izašao je i novi broj časopisa ABC tehnike broj 628 za listopad 2019. godine. Čitajte i služite se časopisom koji Vam ...

Dragi čitatelji, učenici i profesori, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike broj 627, novi broj za početak nove školske ...

Školska godina je prošla i na vaše i naše zadovoljstvo tu je i novi broj časopisa ABC tehnike. Uživajte u ljetnim ...