Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Počinje 61. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske

Počinje 61. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske

Počinje 61. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske
27.11.2018.

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje donijela je Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2018./2019., Odluku o imenovanju Državnog povjerenstva za provedbu 61. natjecanja mladih tehničara osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. i Pravila 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske.
Natjecanje na školskoj/ klupskoj razini bit će održano od 29. siječnja do 1. veljače 2019., natjecanje na županijskoj razini 1. ožujka 2019., a natjecanje na Državnoj razini od 25. do 28. ožujka 2019. godine.

Pravila 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske 

Mladi tehničari koji svoje kompetencije usvajaju u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture natjecat će se u jednom od dvanaest područja tehničke kulture (maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo, obrada materijala, strojarske konstrukcije elektrotehnika, elektronika, robotika, automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije te robotsko spašavanje žrtve), koja su podijeljena na H kategoriju (natjecanje se provodi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi - HNOS) i P-kategoriju (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture).

Natjecanje će biti provedeno prema sljedećem vremeniku:

 • Školska/ klupska razina: od 29. siječnja do 1. veljače 2019. (ut. – pet.)
 • Županijska razina/ Grad Zagreb: 1. ožujka 2019. (pet.)
 • Državna razina: od 25. do 28. ožujka 2019. (pon. – čet.)

Natjecanje obuhvaća tri dijela: pisanu provjeru znanja, izradu tehničke tvorevine i predstavljanje tehničke tvorevine.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.
Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

Da bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.
Na državno natjecanje bit će pozvani učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba
O ostalim natjecateljima koji će biti pozvani na državno natjecanje odlučuje Državno povjerenstvo. Konačni broj natjecatelja na državnom natjecanju utvrđuje Državno povjerenstvo tako da u pravilu 150 natjecatelja sudjeluje u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji.
Ako prvoplasirani učenik iz pojedine županije nije u mogućnosti sudjelovati na državnom natjecanju, Državno povjerenstvo će nakon obavijesti županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, na državno natjecanje pozvati prvog niže rangiranog učenika u tom području.

Važne napomene

Učenici su, uz prethodnu suglasnost roditelja ili skrbnika za maloljetnog učenika, dužni u prijavnici i na odgovarajućim obrascima upisati svoj OIB. U suprotnom neće moći pristupiti natjecanju/ smotri.
Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika potpisuje Izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka učenika u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri, što je uvjet za pristupanje natjecanju/smotri. 
Ova Izjava je uvjet za pristupanje natjecanju/smotri.
Kao pomoć u pripremi učenika u području radiokomunikacija, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom, pripremljena je Zbirka praktičnih radova.

Državno povjerenstvo za provedbu 61. natjecanja mladih tehničara osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019.

 • Vlado Abičić, nastavnik, Osnovna škola Franje Serta, Bednja
 • Predrag Bosnar, fotograf, Hrvatski fotosavez, Zagreb
 • Žarko Bošnjak, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb – tajnik
 • Marino Čikeš, prof., Dom mladih, Rijeka
 • Josip Funarić, dipl. ing., Osnovna škola Josipa Kozarca, Vinkovci
 • Andrija Gregurić, nastavnik, Osnovna škola Otona Ivekovića, Zagreb
 • Jelka Hrnjić, dipl. ing., Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
 • Zvonko Koprivnjak, prof., Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
 • dr. sc. Stjepan Kovačević, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
 • Zoran Kušan, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Maja Mačinko Kovač, prof., Osnovna škola Š Eugena Kvaternika, Velika Gorica
 • Jasna Malus Gorišek, dipl. ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Mirjana Metikoš, dipl. iur., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • dr. sc. Damir Purković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka - predsjednik
 • Ivan Rajsz, prof., Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Zagreb
 • Svjetlana Seljanec Savković, ing., Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
 • dr. sc. Željko Skoko, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 • Dragan Stanojević, prof., Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin i Osnovna škola Petra Kružića, Klis
 • Irena Tošić, dipl. ing., Osnovna škola Zvonimira Franka, Kutina
 • Jelena Tuksar, dipl. ing., Osnovna škola Jože Horvata, Kotoriba
 • Hrvoje Vrhovski, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Leon Zakanji, prof., Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin

Više informacija dostupno je na stranici Državnog povjerenstva: http://www.hztk.hr/61-natjecanje-mladih-tehnicara-20182019/

Internetska stranica prošlog, 60. natjecanja mladih tehničara je ažurirana i na njoj se, kao i na stranici od prethodne godine, nalaze praktični zadaci i rješenja sa školske/klupske i županijske razine natjecanja (www.hztk.hr/Natjecanja).

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Nakon dužeg vremena evo i prosinačkog broja ABC tehnike. Malo kašnjenje uzrokovano objektivnim okolnostima nadamo neće se odraziti na odziv naše ...

ABC tehnike broj 619 posvećen je Robokup natjecanju državne razine, koje će se održati od 25. do 27. siječnja 2019. godine ...

Listopadski broj časopisa ABC tehnike broj 618 za godinu 2018. izašao je u svojoj standardnoj formi i sadržaju. U njemu možete ...