Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Savjeti za članice HZTK: Reprezentacija i slični troškovi udruga

Savjeti za članice HZTK: Reprezentacija i slični troškovi udruga

Savjeti za članice HZTK: Reprezentacija i slični troškovi udruga
27.07.2018.

Pod reprezentacijom se podrazumijevaju ugušćenje i drugi slični izdaci učinjeni s poslovnim partnerima ili potencijalnim poslovnim partnerima, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti. Na računu je obavezno naznačiti instituciju iz koje dolazi osoba koja se ugošćava (ne treba ime i prezime).

Reprezentacija

Pod reprezentacijom se podrazumijevaju ugušćenje i drugi slični izdaci učinjeni s poslovnim partnerima ili potencijalnim poslovnim partnerima, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti.
Na računu obavezno naznačiti instituciju iz koje dolazi osoba koja se ugošćava (ne treba ime i prezime).
Poslovni partneri nisu zaposlenici, članovi predstavničkih tijela, zaposlenici, članovi neprofitne organizacije, studenti, učenici i sl.
Reprezentacijom se ne smatraju domjenci - proslave na koje dolaze zaposlenici i članovi neprofitne organizacije, odnosno udruge.

Međutim, Porezna uprava dala je 23. 10. 2015. mišljenje sindikatima o sindikalnim reprezentacijama (koji su također neprofitne organizacije kao i udruge) kako slijedi:
“U svezi poreznog tretmana konzumacije vode, kave, sokova, grickalica na sindikalnim sastancima/seminarima/simpozijima ili troškovima organizacije zajedničkog ručka za sve sudionike sastanka/seminara/simpozija, mišljenja smo da se radi o troškovima organizatora/(sindikata) koji se kao takvi ne bi smatrali primicima koji podliježu oporezivanju porezom na dohodak.”


Voda i napici na teret poslodavca

U skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak (čl. 7., st. 10., t. 36) oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te napici npr. sokovi, čajevi (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol!), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Dragi čitatelji, učenici i profesori, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike broj 627, novi broj za početak nove školske ...

Školska godina je prošla i na vaše i naše zadovoljstvo tu je i novi broj časopisa ABC tehnike. Uživajte u ljetnim ...

U ABC tehnike od svibnja 2019. godine naći ćete sve naše stalne rubrike, Arduino, STEM, Robotiku, prilog o fotografiji, zadatak koji ...