Gdje se nalazite: Početna O nama

O nama

Hrvatska zajednica tehničke kulture - središnje nacionalno tijelo tehničke kulture

70. OBLJETNICA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koja je usmjerena na razvoj i promociju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o tehničkoj kulturi (N. N., br. 76/1993.) Zajednica je ustanovljena kao najviše nacionalno tijelo tehničke kulture (stavak 6. članka 25. i članak 30.) s izričitim ovlastima (stavak 2. članak 31. i stavak 3. članka 33.), osobito u programu javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (stavak 1. članka 18. i stavak 1. članka 22.). Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem Zajednice i nacionalnih saveza tehničke kulture, a sredstva za njihovo financiranje osigurana su na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

Zajednica je pravni sljednik društvene organizacije Narodne tehnike Hrvatske osnovane 17. travnja 1948. godine u Zagrebu, koja je 3. srpnja 1992. godine preimenovana u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture i preuzela je sva njezina prava, obveze i svu imovinu.
Zajednica je povijesni sljednik Republikanske komisije "Tehnika i sport" pri Glavnom odboru Fiskulturnog saveza Hrvatske utemeljene 23. lipnja 1946. godine u Zagrebu i baštinik tradicije prvih hrvatskih udruga tehničke kulture.

Uz Tehnički muzej „Nikola Tesla“ u Zagrebu, Zajednica danas okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih, 34 gradske zajednice tehničke kulture i jednu općinsku zajednicu tehničke kulture u koje su učlanjene udruge tehničke kulture (podaci od 30. lipnja 2015. godine). U Zajednicu su udruženi sljedeći nacionalni savezi tehničke kulture: Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, Hrvatski astronautički i raketni savez, Hrvatski automodelarski savez, Hrvatski filmski savez, Hrvatski fotosavez, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski kajakaški savez, Hrvatski radioamaterski savez, Hrvatski robotički savez, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski savez brodomaketara, Hrvatski savez CB radioklubova, Hrvatski savez informatičara, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Hrvatski zrakoplovni savez i Udruga inovatora Hrvatske.

Zajednica, njezine članice i udruge koje su u njih učlanjene, osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, kao i popularizaciji tehničke kulture. Odgoj i obrazovanje u različitim djelatnostima tehničke kulture (elektrotehnika, elektronika, automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika i računalstvo, strojarstvo i konstruktorstvo, komunikacijska tehnika, audiovizualne tehničke djelatnosti, astronautika i astronomija, inovatorstvo, učeničko zadrugarstvo) utječe na razvoj inovacija i kreativnosti kod djece i mladih, njihovom odabiru strukovnih ili tehničkih škola, tehničkih fakulteta i zanimanja, što je temelj poduzetništva i gospodarskog razvoja zemlje.

Aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja djece i mladih, učitelja tehničke kulture i ostalih građana, Zajednica provodi samostalno ili u suradnji sa svojim članicama u Zagrebu, u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici (koji je otvoren 2005. godine) ili diljem Hrvatske.

Vizija, misija i vrijednosti Hrvatske zajednice tehničke kulture

Vizija
Tehnika narodu.

Misija
Zajednica je najviše nacionalno tijelo tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koje objedinjava sve djelatnosti tehničke kulture i u koju su udruženi nacionalni savezi tehničke kulture, zajednice tehničke kulture te Tehnički muzej u Zagrebu.

Zajednica se bavi poticanjem razvoja i promicanjem tehničke kulture na području Republike Hrvatske:
- cjeloživotnim tehničkim obrazovanjem svih dobnih skupina s naglaskom na djecu i mlade, uključujući socijalno ugrožene i marginalizirane skupine te osobe s posebnim potrebama;
- zastupanjem prava i interesa članica, zajedničkim provođenjem programa tehničke kulture;
- utjecajem na javne politike u području tehničke kulture i razvoj civilnog društva;
- podizanjem javne svijesti o značaju tehničke kulture u društvu.

Narodna tehnika, odnosno Hrvatska zajednica tehničke kulture kao njen pravni sljednik, neprekidno promiče tehničku kulturu od 1946. godine te je po svojoj strukturi i opsegu djelovanja jedinstvena u Europi.

Vrijednosti
Zajednica svoj cjelokupni rad zasniva na načelima odgovornosti, stručnosti i prilagodljivosti u radu s korisnicima, inovativnosti, otvorenosti, poštivanju različitosti te ravnopravnosti sudjelovanja.

IZDVOJENA POSTIGNUĆA HZTK U 2015. GODINI.

IZDVOJENE AKTIVNOSTI I PROGRAMI U 2015. GODINI

Skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture usvojila je Strateški plan za razdoblje od 2015. do 2018. godine i donijela novi Statut. Statut Zajednice je usklađen s novim Zakonom o udrugama (N. N., br. 74/2014.), usvojen je i donijet na redovnom zasjedanju Skupštine 20. ožujka 2015., a 19. lipnja 2015. godine Gradski ured za opću upravu prihvatio ga je i izvršio upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

30. lipnja 2015. godine održana je Izborna skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture na kojoj su izabrana nova tijela upravljanja za mandatno razdoblje od 2015. do 2019. godine. Za predsjednika Zajednice izabran je Ivan Vlainić, a dr. sc. Lucija Puljak za dopredsjednicu Zajednice. Za članove Upravnog odbora Zajednice izabrani su: mr. sc. Marica Berdik, Bogomir Hren, Davor Fulanović, Srećko Ivković, Ivan Knok, Željko Košara, Duško Kraljev, Željko Medved, Tomislav Nikolić, Đuka Pelcl, Alen Spiegl, dr. sc. Damir Tomić, dr. sc. Ivan Uroda i Denis Vincek. U Nadzorni odbor imenovani su Marin Kordić, Miljenko Ožura i dr. sc. Nedeljko Štefanić.

Natjecanje mladih tehničara

Od prvog susreta mladih tehničara Hrvatske (1958. godine) Hrvatska zajednica tehničke kulture, nekad kao Narodna tehnika Hrvatske, organizira natjecanje mladih tehničara Hrvatske. Danas je to najstarije i najbrojnije natjecanje u sustavu natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje, uz koje se od 2013. godine provodi i smotra mladih poduzetnika. U njemu sudjeluje na razini godine više od 7000 učenika viših razreda osnovnih škola. Specifičnost natjecanja mladih tehničara i smotre mladih poduzetnika je i u tome što su u organizaciju natjecanja ravnopravno s osnovnim školama uključene i udruge tehničke kulture, a mentori iz udruga imaju mogućnost pripremati učenike za natjecanje i smotru.

Ljetna škola tehničkih aktivnosti

Ljetna škola tehničkih aktivnosti održava se u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici tijekom ljetnih školskih praznika od 2008. godine. Svake godine školu pohađa preko stotinu učenika osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koji u desetodnevnim radionicama izrađuju različite tehničke tvorevine. Sadržaj radionica i način rada razvijaju kreativnost, motoriku, kritičko mišljenje i promatranje, lakše pamćenje i primjenu naučenog te samostalnost u izradi tehničkih tvorevina.
U Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u 2015. godini sudjelovalo je 120 učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji su kroz različita područja tehničke kulture izradili Robobubu – autonomnog hodača s tri para nogu upravljanog mikrokontrolerskim sklopom. Uz izradu Robobube, učenici su pohađali i radionice raketnog modelarstva, orijentacije i komunikacije te informatike. Osim toga održana je prezentacijska radionica samogradnje kanu čamca na kojoj je demonstrirana proizvodnja kompozitnog (stakloplastičnog) kanu čamca.

Robokup

Robokup je ekipno natjecanje iz osnova robotike učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske, a od 2008. godine održava se kontinuirano zadnju subotu u mjesecu siječnju u Zagrebu. Natjecateljsku ekipu čine učenici osnovnih škola, uz pratnju mentora koji je najčešće učitelj tehničke kulture u školi ili udruzi tehničke kulture.
Na 8. robokupu, održanom 31. siječnja 2015. u OŠ Matije Gupca u Zagrebu, sudjelovala je 31 natjecateljska ekipa učenika osnovnih škola iz Hrvatske, uključujući ekipu iz OŠ Poliklinike SUVAG i ekipu iz Bosne i Hercegovine. Robokup je okupio više od 150 sudionika: 94 učenika natjecatelja i 25 mentora i članova ocjenjivačkog povjerenstva, te 13 robotičara vrtićke dobi, 10 robotičara iz nižih razreda i desetoro djece s Downovim sindromom.

Festival tehničke kulture

Festival tehničke kulture je trodnevna manifestacija na kojoj se predstavljaju aktivnosti i postignuća Zajednice i nacionalnih saveza tehničke kulture kroz različite besplatne radionice, prezentacije, projekcije, izložbe i natjecanja. U okviru Festivala održava se i Smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske. Festival se održava u Zagrebu od 2013. godine i svake godine bilježi porast zainteresiranih sudionika i posjetitelja.
Na Festivalu tehničke kulture od 15. do 17. svibnja 2015. sudjelovalo je više od 1900 sudionika (posjetitelji, voditelji ili organizatori aktivnosti). Od toga se u radionice i natjecanja aktivno uključilo više od 1200 posjetitelja svih dobnih skupina, uglavnom učenika, a na izložbenim prostorima na Smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske predstavilo se 190 učenika – zadrugara koje je pratilo 180 voditelja učeničkih zadruga iz cijele Hrvatske.

Modelarska liga

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Zajednica provodi od školske godine 2012./2013. Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.
U školskoj godini 2014./2015. održano je 19 natjecanja Modelarske lige u 14 županija, na kojima je sudjelovalo 690 učenika od 5. do 8. razreda, iz 159 škola i udruga, pod vodstvom 145 učitelja/mentora. Državna razina natjecanja Modelarske lige održana je 30. svibnja 2015. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Putevima tehnike

Putevima tehnike je program koji uključuje edukaciju mentora, učitelja i učenika u osnovnim školama i zajednicama tehničke kulture diljem Hrvatske s ciljem poticanja održavanja izvannastavnih i izvanškolskih programa tehničkih aktivnosti. HZTK za ovaj program osigurava ljudske i materijalne resurse (mentoriranje, oprema, materijal, literatura). Ovisno o rezultatima, oprema korištena na radionicama ostaje na korištenje u školama i zajednicama tehničke kulture kako bi se programi tehničkih aktivnosti odvijali samostalno i kontinuirano tijekom cijele godine.

Terenska nastava za učenike

Hrvatska zajednica tehničke kulture održava terensku nastavu u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici za učenike osnovnoškolske dobi. Naglasak je na tehničkim radionicama (modelarstvo, robotika, strojarstvo, elektrotehnika, obrada materijala), koje su uvijek u korelaciji s ostalim nastavnim predmetima. Svrha radionica je promicanje tehničke kulture, razvoj motorike kroz praktičan proizvodni rad, poticanje kreativnosti, kritičkog promišljanja i promatranja te samostalnosti u istraživanju i zaključivanju. Program radionica je zamišljen kao individualni rad u skupinama od 10 do 15 učenika, a način rada je prilagođen potrebama i interesima pojedine skupine.
U okviru programa terenskih nastava, tijekom 2015. godine Nacionalni centar tehničke kulture posjetilo je više od 950 učenika osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koji su izrađivali tehničke tvorevine usvajajući praktične kompetencije iz različitih područja tehničke kulture.

Uključivanje korisnika iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina u aktivnosti tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture u svoje programe uključuje učenike s govorno-slušnim poteškoćama, intelektualnim i motoričkim smetnjama. U cilju ostvarivanja ovih programa Zajednica surađuje s meritornim organizacijama i udrugama poput Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora – SUVAG, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, Hrvatskom zajednicom za Down sindrom i drugima.
U 2015. godini zajednica je u suradnji s OŠ Poliklinike SUVAG iz Zagreba organizirala raznovrsne programe tehničke kulture za učenike s govorno-slušnim poteškoćama: sedmi Fotolov na zmajeve i radionice iz osnova informatike i robotike. U suradnji s Hrvatskom udrugom za Down sindrom provedena je radionica izrade svjetlećeg kukca namijenjena djeci s Downovim sindromom.

Časopis ABC tehnike

Časopis ABC tehnike je mjesečnik koji redovito izlazi od 1957. godine. Namijenjen je popularizaciji tehničke kulture među mladima i njihovim učiteljima. Mnogi učenici i profesori služe se njime kao pomoćnom i dopunskom literaturom za tehničku kulturu i informatiku uz preporuku Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje. U časopisu se obrađuju teme iz elektronike, informatike, robotike, astronomije, modelarstva, maketarstva, znanosti, inovatorstva i povijesti tehnike.
Časopis se objavljuje u digitalnom izdanju na internetskim stranicama HZTK i stranici časopisa: abc-tehnike.hr i na međunarodnom izdavačkom servisu "ISSUE", tako da se časopis sada može čitati i pratiti u cijelom svijetu.


Hrvatska zajednica tehničke kulture                                        Predsjednik: Ivan Vlainić
Dalmatinska 12, P.p. 149, 10002 Zagreb                                Dopredsjednica: dr. sc. Lucija Puljak
tel.: 01/4848-758, 4848-760; faks: 01/4846-979                   V.d. glavne tajnice: Mirjana Metikoš, dipl. iur.
e-pošta: hztk@hztk.hr
http://www. hztk. hr/


Između brojnih postignuća HZTK izdvajaju se:

1. Oblikovanje udruga tehničke kulture kao važnoga izvora znanja, vještina i sposobnosti koje građanima omogućuju dragovoljno, svrsishodno organizirano stvaralačko i rekreativno bavljenje primjerenim sadržajima u dokolici i pridonose izražavanju, razvitku i potvrđivanju sklonosti i sposobnosti, znanja i vještina, profesionalnom usmjeravanju i osposobljavanju ili stjecanju dodatnog znanja i vještina potiču inovativnost, poduzetnost i druge vrijednosti te podižu razinu tehničke kulture.

2. Udruge, nacionalni savezi i HZTK osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom obrazovanju djece i mladih

Od 1958. godine Hrvatska zajednica tehničke kulture, odnosno Narodna tehnika Hrvatske, kontinuirano organizira i provodi natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske. Na dosadašnjim natjecanjima sudjelovali su daroviti učenici iz cijele zemlje koji su pokazali svoje znanje i vještine u različitim područjima tehničke kulture.

3. Važan je doprinos popularizaciji znanosti i tehnike. Nadovezujući se na tradiciju narodnoga prosvjećivanja u 19. stoljeću, HZTK je izdavačkom djelatnošću i djelovanjem Društva (Odbora) za širenje znanstvenih saznanja »Nikola Tesla« te tijela za popularizaciju i znanstveno i tehničko opismenjavanje i osposobljavanje mladih, popularizaciju prakticirala kao izlaganje zamršenog znanstvenog i tehničkog pitanja na jednostavan, najširim slojevima pučanstva jasan i općeshvatljiv način, čime ono stječe aparat za prihvaćanje presudnih novosti i snalaženje u znanstveno-tehničkoj sredini. Od 1. rujna 1966. djeluje Izdavački odjel koji je preuzeo brigu o cjelokupnom nakladništvu HZTK i do danas objavio više od 1200 izdanja u ukupnoj nakladi većoj od 15 milijuna primjeraka. Najznačajniji je časopis „ABC tehnike“ koji redovito izlazi od 15. rujna 1957. kao mjesečnik i do sada je objavljeno više od 500 brojeva.

4. Okrenuti istraživanju hrvatski su »tehnički hobisti« stvorili izvorna međunarodno priznata postignuća i bili nositelji novih tendencija u profesionalnim djelatnostima na hrvatskim prostorima. Ponajbolji članovi udruga tehničke kulture od inovatora, informatičara do mladih fotografa postigli su niz uspjeha na međunarodnim natjecanjima.

Napredak fotografije je od 1910. do 1960. godine u Hrvatskoj ovisio gotovo isključivo o fotoamaterima, koji su četrdesetih godina – zaokupljeni socijalno-kritičkim temama i poklanjajući pozornost selu, folkloru i tipičnom pejzažu – stvorili zaseban narodni stil, u svijetu priznat i poznat pod imenom Zagrebačka škola fotografije.

Ostvarenja kinoamatera nastala do početka Drugoga svjetskog rata ključan su dio korpusa hrvatske kinematografije, a šezdesetih su godina iznjedrili osebujan dječji film. Okrenuti pak filmskom istraživanju i traženju vlastita izraza hrvatski su neprofesijski filmski stvaraoci šezdesetih i sedamdesetih godina svojim eksperimentalizmom bili nositelji avangardnih tendencija u hrvatskom filmu.

Znano je da su brojni izumi hrvatskih inovatora bili prijelomnice u tehničkom i tehnološkom razvitku, a njihova je primjena dala presudne gospodarske učinke. U sustavu tehničke kulture danas se sve više potiče stvaranje inovacija i njihova komercijalizacija, a primjenom vlastitih inovacija i komercijalizacijom učinaka hrvatski su inovatori-poduzetnici osnovali više renomiranih tvrtki.

Zadnjih petnaestak godina Hrvatska ima brojne mlade informatičare koji svojim softverskim rješenjima stoje uz bok profesionalnim timovima i koji su najuspješnije hrvatske ekipe na međunarodnim natjecanjima u informatici.

5. Priznat je doprinos tehničke kulture obrani slobode i nezavisnosti svoga naroda. Od početaka velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u obrani je, prema nepotpunim podacima, sudjelovalo blizu 10.000 članova udruga nacionalnih saveza (45% njihovog aktivnog članstva) od kojih je oko 1.800 ranjeno i više od 200 položilo život za slobodu Domovine. Više od 5.000 primilo ih je Spomenicu Domovinskog rata. Oni su činili jezgre prvih postrojba veze, diverzantske skupine, prve pilote Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, bili su proizvođači oružja i opreme, fotografski i filmski kroničari, sudionici humanitarnih akcija, organizatori civilnog života itd. S druge strane, predstavnici udruga posebno priređenim projektima na međunarodnim skupovima i manifestacijama obavještavali su i animirali međunarodnu javnost za pomoć i međunarodno priznanje suvereniteta Republike Hrvatske. 

6.  Naposljetku, od 1990. godine, obnašajući zadaće središnje infrastrukturne točke, HZTK provodi program preobrazbe i unapređenja rada udruga i njihovih saveza i zajednica (HZTK je stvorila podloge i vodila usklađivanje sa Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama), sudjelovala je u izradi nacrta Zakona o tehničkoj kulturi koji uređuje djelatnost sukladno njezinim načelima i ulozi države parlamentarne demokracije i tržišne privrede, ponudila usvojeni podzakonski akt koji uređuje utvrđivanje i financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, omogućila izradu i ponudila verificirane programe klubova mladih tehničara i učeničkog zadrugarstva (1995.) te je otvorila 18. svibnja 2005. suvremeno opremljen Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici koji omogućuje provedbu zahtjevnih multifunkcionalnih programa iz tehničke kulture.

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

255. broj glasila Tehnička kultura (siječanj - ožujak 2015.) sadrži reportažu Deseta Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor i ...

Pred Vama je novi broj časopisa ABC tehnike. Slobodno provjerite što smo u ovom broju za Vas priredili. Kompletan broj možete ...

Svim čitateljima želimo sretnu novu 2017. godinu. Pred vama je ABC tehnike broj 601. Ušli smo u još jednu eru od ...

Prošlo je 60 godina od prvog broja našeg i vašeg časopisa ABC tehnike i kroz sve te godine objavljeno je 600 ...