Gdje se nalazite: Početna O nama Ustroj

Ustrojstvo tehničke kulture

USTROJ HZTK

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) krovna je nacionalna udruga tehničke kulture u Hrvatskoj. HZTK postoji od 1946., a danas, uz Tehnički muzej "Nikola Tesla", okuplja 17 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih, 34 gradske i 1 općinsku zajednicu tehničke kulture.

HZTK, zajednice tehničke kulture, udruge tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture su pravne osobe - udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o tehničkoj kulturi.

Temeljem članka 28. Zakona o tehničkoj kulturi zajednice tehničke kulture (ZTK) kao oblik teritorijalnog povezivanja udruga tehničke kulture osnivaju se kada na području županije, odnosno Grada Zagreba, djeluju najmanje tri udruge različitog područja (grane) tehničke kulture. Pod istim uvjetima zajednica tehničke kulture može se osnovati i za područje grada.

Na području države trebaju djelovati najmanje tri udruge iste grane (područja) tehničke kulture da bi se mogao osnovati nacionalni savez tehničke kulture. Nacionalni tehnički savezi u svom su radu samostalni i mogu biti članovi međunarodnih udruženja. U nacionalne saveze udružuju se udruge, savezi udruga te ustanove koje se bave tehničkom kulturom.

Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture imaju svoja tijela i službe – skupštinu, izvršno tijelo i radna tijela, stručnu službu i nadzorni odbor. Financiraju se iz sredstava od igara na sreću temeljem kriterija javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi te vlastitom djelatnošću.

Hrvatskom zajednicom tehničke kulture upravljaju:
Skupština koja ima 72 zastupnika, Upravni odbor koji ima 17 članova, Nadzorni odbor od 3 člana te predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik.

Skupštinu čine zastupnici nacionalnih saveza tehničke kulture, zajednica tehničke kulture i Tehničkog muzeja "Nikola Tesla".
Upravni odbor ima svoja radna tijela: Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Povjerenstvo za raspodjelu sredstava iz proračuna Republike Hrvatske i od sredstava od igara na sreću i Uredništvo „ABC tehnike“.
Stručne, operativne i administrativne poslove obavlja Stručna služba Hrvatske zajednice tehničke kulture.

SKUPŠTINA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE (mandatno razdoblje: od 2015. do 2019. godine)
Predsjednik: Ivan Vlainić
Dopredsjednica: dr. sc. Lucija Puljak
Glavna tajnica: Mirjana Metikoš

NADZORNI ODBOR
Predsjednik: Marin Kordić
Članovi: Miljenko Ožura i dr. sc. Nedeljko Štefanić

UPRAVNI ODBOR
Predsjednik: Ivan Vlainić
Dopredsjednica: dr. sc. Lucija Puljak
Glavna tajnica: Mirjana Metikoš
Članovi: mr. sc. Marica Berdik, Bogomir Hren, Davor Fulanović, Srećko Ivković, Ivan Knok, Željko Košara, Duško Kraljev, Željko Medved, Tomislav Nikolić, Đuka Pelcl, Alen Spiegl, dr. sc. Damir Tomić, doc. dr. sc. Ivan Uroda, Denis Vincek

Odbor za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture
Predsjednica: mr. sc. Marica Berdik
Tajnica: Marija Hodak
Članovi: Miroslav Banaj, Anton Pletikos i Bogomir Hren

Uredništvo časopisa ABC tehnike
Uredništvo: dr. sc. Zvonimir Jakobović, Miljenko Ožura, prof., Emir Mahmutović, Denis Vincek, Paolo Zenzerović, Ivan Lučić, Zoran Kušan
Glavni urednik: Zoran Kušan

STRUČNA SLUŽBA

Tajništvo:
Glavna tajnica: Mirjana Metikoš
Pomoćnik glavne tajnice za za pravne i kadrovske poslove: Ivan Krešić
Pomoćnica glavne tajnice za organizacijski razvoj: Jasna Malus Gorišek
Pomoćnik glavne tajnice za plan, analizu i reviziju: Hrvoje Nekić
Organizator obrazovnih aktivnosti: Bojan Floriani
Organizator programa: Zvonimir Lapov-Padovan
Voditelj programa: Hrvoje Vrhovski
Voditelj fotografskog, filmskog i video dokumentiranja i tehničkih radionica: Danijel Šimunić
Administrativna tajnica: Sandra Havliček
Administrativna referentica: Marija Hodak
Informatička referentica, voditeljica interne evidencije: Renata Davidović
Vozač, ekonom i domar: Damir Bedić
Čistačice: Antonela Matujec i Stoja Drašković
Portir: Matija Fajfar

Glavni i odgovorni urednik svih izdanja HZTK i časopisa "ABC tehnike", inženjer održavanja računala: Zoran Kušan

Računovodstvo:
Pomoćnik glavnog tajnika za financijske i knjigovodstvene poslove - rukovoditelj odjela: Filip Lukina
Voditeljica računovodstva - glavna knjigovotkinja: Duška Rosić
Financijska knjigovotkinja: Verica Huić
Financijska knjigovotkinja - blagajnica: Đurđica Vodopivec
Računovodstvena referentica: Gordana Semper

Djelatnici Nacionalnog centra tehničke kulture (NCTK):
Voditeljica NCTK: Svijetlana Grubišić
Čistačica: Vesna Devčić

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

255. broj glasila Tehnička kultura (siječanj - ožujak 2015.) sadrži reportažu Deseta Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor i ...

Malo po malo i dolazi nam proljeće, uskršnji blagdani i ABC tehnike broj 613 za ožujak 2018. godine. Uz prigodne priloge ...

Dragi čitatelji i suradnici, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike za veljaču 2018. godine. U njemu možete naći kompletan ...

Dragi čitatelji i korisnici časopisa ABC tehnike, pred vama je novi broj. I ovu 2018. godinu nastavljamo s izlaženjem u tiskanom ...