Gdje se nalazite: Početna O nama Ustroj

Ustrojstvo tehničke kulture

USTROJ HZTK

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) krovna je nacionalna udruga tehničke kulture u Hrvatskoj. HZTK postoji od 1946., a danas, uz Tehnički muzej "Nikola Tesla", okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih, 34 gradske i 1 općinsku zajednicu tehničke kulture.

HZTK, zajednice tehničke kulture, udruge tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture su pravne osobe - udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama.

Temeljem članka 28. Zakona o tehničkoj kulturi zajednice tehničke kulture (ZTK) kao oblik teritorijalnog povezivanja udruga tehničke kulture osnivaju se kada na području županije, odnosno Grada Zagreba, djeluju najmanje tri udruge različitog područja (grane) tehničke kulture. Pod istim uvjetima zajednica tehničke kulture može se osnovati i za područje grada.

Na području države trebaju djelovati najmanje tri udruge iste grane (područja) tehničke kulture da bi se mogao osnovati nacionalni savez tehničke kulture. Nacionalni tehnički savezi u svom su radu samostalni i mogu biti članovi međunarodnih udruženja. U nacionalne saveze udružuju se udruge, savezi udruga te ustanove koje se bave tehničkom kulturom.

Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture imaju svoja tijela i službe – skupštinu, izvršno tijelo i radna tijela, stručnu službu i nadzorni odbor. Financiraju se iz sredstava od igara na sreću temeljem kriterija javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi te vlastitom djelatnošću.

Hrvatskom zajednicom tehničke kulture upravljaju:
Skupština koja ima 71 zastupnika, Upravni odbor koji ima 17 članova, Nadzorni odbor od 3 člana te predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik.

Skupštinu čine zastupnici nacionalnih saveza tehničke kulture, zajednica tehničke kulture i Tehničkog muzeja u Zagrebu.
Upravni odbor ima svoja stalna radna tijela: Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Savjet Nacionalnog centra tehničke kulture, Povjerenstvo za raspodjelu sredstava iz proračuna Republike Hrvatske i od sredstava od igara na sreću i Uredništvo „ABC tehnike“.
Stručne, operativne i administrativne poslove obavlja Stručna služba Hrvatske zajednice tehničke kulture.

SKUPŠTINA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE (mandatno razdoblje: od 2015. do 2019. godine)
Predsjednik: Ivan Vlainić
Dopredsjednica: dr. sc. Lucija Puljak
Glavna tajnica: Mirjana Metikoš, dipl. iur.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik: Marin Kordić
Članovi: Miljenko Ožura i dr. sc. Nedeljko Štefanić

UPRAVNI ODBOR
Predsjednik: Ivan Vlainić
Dopredsjednica: dr. sc. Lucija Puljak
Glavna tajnica: Mirjana Metikoš, dipl. iur.
Članovi: mr. sc. Marica Berdik, Bogomir Hren, Davor Fulanović, Srećko Ivković, Ivan Knok, Željko Košara, Duško Kraljev, Željko Medved, Tomislav Nikolić, Đuka Pelcl, Alen Spiegl, dr. sc. Damir Tomić, dr. sc. Ivan Uroda, Denis Vincek

Odbor za dodjelu javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture
Predsjednica: mr. sc. Marica Berdik
Tajnica: Marija Hodak
Članovi: Miroslav Banaj, Anton Pletikos i Bogomir Hren

Uredništvo časopisa ABC tehnike
Uredništvo: dr. sc. Zvonimir Jakobović, Miljenko Ožura, prof., Emir Mahmutović, Denis Vincek, Paolo Zenzerović, Ivan Lučić, Zoran Kušan
Glavni urednik: Zoran Kušan, ing.

STRUČNA SLUŽBA

Tajništvo:
Glavna tajnica: Mirjana Metikoš, dipl. iur.
Pomoćnica glavne tajnice za opće poslove: 
Pomoćnica glavne tajnice za organizacijski razvoj: Jasna Malus Gorišek, dipl. inž. biol.
Pomoćnik glavne tajnice za plan, analizu i reviziju: Hrvoje Nekić, mag. oec.
Organizator obrazovnih aktivnosti: Bojan Floriani, dipl. ing.
Voditelj programa: Hrvoje Vrhovski
Voditelj fotografskog, filmskog i video dokumentiranja i tehničkih radionica: Danijel Šimunić
Administrativna tajnica: Sandra Havliček
Administrativna referentica: Marija Hodak
Informatička referentica, voditeljica javne nabave i interne evidencije: Renata Davidović
Vozač, ekonom i domar: Damir Bedić
Čistačice: Mirjana Petkoviček i Antonela Matujec
Portir: Matija Fajfar

Glavni i odgovorni urednik svih izdanja HZTK i časopisa "ABC tehnike", inženjer održavanja računala: Zoran Kušan, ing.

Računovodstvo:
Pomoćnik glavnog tajnika za financijske i knjigovodstvene poslove - rukovoditelj odjela: Filip Lukina
Voditeljica računovodstva - glavna knjigovotkinja: Duška Rosić
Financijska knjigovotkinja: Verica Huić
Financijska knjigovotkinja - blagajnica: Đurđica Vodopivec
Računovodstvena referentica: Gordana Semper (zamjena: Martina Švarbić)

Djelatnici Nacionalnog centra tehničke kulture (NCTK):
Voditeljica NCTK: Biljana Trifunović, prof.
Čistačica: Vesna Devčić

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

255. broj glasila Tehnička kultura (siječanj - ožujak 2015.) sadrži reportažu Deseta Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor i ...

Pred Vama je novi broj časopisa ABC tehnike. Slobodno provjerite što smo u ovom broju za Vas priredili. Kompletan broj možete ...

Svim čitateljima želimo sretnu novu 2017. godinu. Pred vama je ABC tehnike broj 601. Ušli smo u još jednu eru od ...

Prošlo je 60 godina od prvog broja našeg i vašeg časopisa ABC tehnike i kroz sve te godine objavljeno je 600 ...