Gdje se nalazite: Početna Nagrade HZTK

Nagrade HZTK

Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Zajednica)  kontinuirano od 1993. godine krajem svake godine objavljuje javni raspis za dodjelu javnih priznanja. Izvršni odbor Zajednice utvrđuje predloženike za javna priznanja temeljem pisanih obrazloženih prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Zajednice.

Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Zajednica) ustanovljena su sljedeća javna priznanja:

 1. osobito člansko svojstvo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture
 2. druga javna priznanja (Povelja, Priznanje i Zahvala) Hrvatske zajednice tehničke kulture
 3. počasno zvanje Hrvatske zajednice tehničke kulture
 4. Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Javno priznanje Zajednice može se podijeliti za djelovanje i prinos postizanju ciljeva i ostvarivanju zadaća te razvitku svekolike djelatnosti Zajednice i to za djelovanje i prinos:

 • razvitku i unapređenju sveukupne djelatnosti tehničke kulture i njezinih područja (grana)
 • razvitku udruga tehničke kulture, zajednica i saveza tehničke kulture te učinkovitog ustrojstva djelovanja u tehničkoj kulturi, a osobito njegovanja i razvitka stvaralaštva
 • razvitku i unapređenju pedagoškog i stručnog rada u tehničkoj kulturi
 • razvitku znanstvenoistraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u tehničkoj kulturi
 • stvaranju poticajnog društvenog okružja i javne politike tehničke kulture i
 • promičbi tehničke kulture i širenju i primjeni znanstvenih i tehničkih postignuća.

Pravilnikom o počasnim zvanjima Hrvatske zajednice tehničke kulture potpunije se uređuju, između ostalog, kriteriji podjeljivanja i postupak dodjele počasnih zvanja. Zajednica za osobite prinose razvitku i unapređenju i za postignuća u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju, odgoju, obrazovanju, osposobljavanju i stručnom usavršavanju u tehničkoj kulturi, temeljnim i srodnim područjima, može podijeliti sljedeća počasna zvanja:

 • Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture
 • Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture

Voditelji i suradnici izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti djece i mladeži, obrazovanja i osposobljavanja građana i članova udruga tehničke kulture počasna zvanja mogu steći ako se ti programi izvode u određenim područjima.

Dobitnici javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture

Popis dobitnika javnih priznanja od 1994. godine možete pronaći ovdje (bez obrazloženja) i na ovoj stranici (ažurirani podaci s obrazloženjem i mogućnošću pretraživanja).

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2018. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2017. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2016. godinu

Obrazloženje odluke o nagradi za životno djelo - Zlata Medak

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2015. godinu

Obrazloženje Odluke o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2015. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2014. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2013. godinu s obrazloženjem

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2012. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2011. godinu s obrazlozenjem

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2010 s obrazlozenjem

U želji da se sadašnjim ali i novim nastavnicima pojedinih predmeta tehničkih i ...

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

Izašao je i novi broj časopisa ABC tehnike broj 628 za listopad 2019. godine. Čitajte i služite se časopisom koji Vam ...

Dragi čitatelji, učenici i profesori, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike broj 627, novi broj za početak nove školske ...

Školska godina je prošla i na vaše i naše zadovoljstvo tu je i novi broj časopisa ABC tehnike. Uživajte u ljetnim ...