Gdje se nalazite: Početna Modelarska liga

Modelarska liga

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi od školske godine 2012./2013.
Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva. U okviru Lige, HZTK organizira stručna usavršavanja mentora u Nacionalnom centru tehničke kulture te, prema interesu i mogućnostima, pripremne radionice za učitelje i učenike diljem Hrvatske. U prvoj godini provođenja, Liga se provodila u Zagrebu, Čakovcu, Đakovu, Puli, Splitu i Velikom Trojstvu, od listopada 2012. do svibnja 2013., a ukupno je održano 8 regionalnih te 1 državno natjecanje.
U drugoj godini provođenja od rujna 2013. do svibnja 2014, Liga se na županijskoj razini provodila u 17 županija. U natjecanju je sudjelovalo 739 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do osmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 133 mentora (učitelja tehničke kulture). HZTK je za svaku novu županiju koja se uključila u Ligu osigurala pripremne radionice za učitelje i učenike te osigurala po dva nova modelarska stroja i materijal za provođenje radionica. Modelarska liga je ujedno i temelj za natjecanje mladih tehničara – područje Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina. U odnosu na školsku godinu 2012./2013., u kojoj je u natjecanju sudjelovalo 326 natjecatelja i 62 mentora, u školskoj godini 2013./2014. zabilježen je porast od 126,7 % u broju natjecatelja koji su sudjelovali u Modelarskoj ligi.
Završnica Modelarske lige održana je u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici od 31. svibnja do 1. lipnja 2014. Na završnom natjecanju sudjelovalo je 50 učenika od 5. do 7. razreda i 24 mentora koji su osvojili najbolja mjesta na županijskim natjecanjima. Prvi put, na državnoj razini natjecanja je sudjelovalo 8 učenika (4 ekipe) s poteškoćama u razvoju koji su izrađivali isti rad kao i sve ostale ekipe koje su sudjelovale u natjecanju.
Najbolju ekipu na državnoj razini Modelarske lige, HZTK-e je nagradila besplatnim sudjelovanjem u 7. ljetnoj školi tehničkih aktivnosti koja se održala u Nacionalnom centru tehničke kulture u srpnju i kolovozu.

U trećoj godini provođenja održano je 19 natjecanja u 14 županija, u kojima je sudjelovalo 690 učenika od 5. do 8. razreda, iz 159 škola i udruga, pod vodstvom 145 učitelja i mentora.
Na državnoj razini natjecanja sudjelovala su 42 županijska prvaka, od kojih 6 učenika s poteškoćama u razvoju.
Svi sudionici natjecanja su u 4 sata izrađivali isti zadatak - tehničku tvorevinu Pasivni zvučnik, prema nacrtu Danijela Šimunića. Zadatak na državnoj razini natjecanja se vrednovao na isti način kao i zadaci na županijskoj razini natjecanja, odnosno, vrednovali su se sljedeći elementi: preciznost i urednost izrade i spajanja pozicije uratka, organizacija radnog mjesta, inovativnost i dizajn dovršenog uratka, pravilna uporaba alata i strojeva te funkcionalnost tehničke tvorevine. Više pročitajte ovdje.

U školskoj godini 2015./2016. održano je ukupno 29 natjecanja u 18 županija, u kojima je sudjelovalo 1067 učenika od 5. do 8. razreda, iz 197 škola i udruga, pod vodstvom 180 učitelja/mentora. U odnosu na prošlu školsku godinu, u natjecanju je sudjelovalo 54,63% više natjecatelja.Na državnoj razini natjecanja sudjelovalo je 54 učenika, od kojih 10 učenika s teškoćama u razvoju.

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

1. Organizatori

Organizator Lige je Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK). Suorganizatori su Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture i/ili društva pedagoga tehničke kulture, županijske zajednice tehničke kulture ili osnovne škole (ako su domaćini pojedinih natjecanja na županijskoj razini).
Organizacijski odbor sačinjavaju: Ivan Vlainić (HZTK), Mirjana Metikoš (HZTK), Biljana Trifunović (HZTK), Hrvoje Vrhovski (HZTK), Danijel Šimunić (HZTK) i Ivan Rajsz (HSPTK).

2. Sudionici

Sudionici Lige su učenici osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola od petog do osmog razreda i njihov mentor. Ekipa se sastoji od dva učenika koje na natjecanje dovodi jedan mentor. Kao gosti, na natjecanju mogu sudjelovati učenici i njihovi mentori iz susjednih zemalja.

3. Razine, mjesto i vrijeme održavanja Lige

3.1. Županijska razina

Organizatori županijskog natjecanja su županijske zajednice tehničke kulture (ŽZTK), gradske zajednice tehničke kulture (GZTK) i/ili društva pedagoga tehničke kulture (DPTK). Iznimno, ako oni nisu u mogućnosti biti domaćini i organizatori natjecanja, osnovne škole mogu biti domaćini natjecanja, a ZTK i/ili društva pedagoga suorganizatori natjecanja.
Županijska natjecanja se organiziraju kao otvorena natjecanja, što znači da se na natjecanje u jednoj županiji mogu prijaviti ekipe iz ostalih županija ili drugih centara, ali time ne ostvaruju pravo (ni bodove) za plasman na državnu razinu natjecanja. Natjecanja će se provoditi kontinuirano tijekom školske godine, ili jednom u tekućoj školskoj godini, do sredine svibnja (za tekuću školsku godinu), u svakoj županiji, ovisno o interesu sudionika i financijskim, prostornim i drugim mogućnostima organizatora županijskog natjecanja.

3.2. Državna razina

Državno natjecanje za tekuću školsku godinu, organizirat će Hrvatska zajednica tehničke kulture od 26. do 28. svibnja 2017. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

4. Sadržaj

Natjecatelji unutar svake ekipe izrađuju jednak projektni zadatak tijekom 3 puna sata (180 min), na županijskoj razini i 4 puna sata (240 min), na državnoj razini, dijeleći poslove prema sposobnostima i sklonostima. Zadatke za provedbu natjecanja priprema Hrvatska zajednica tehničke kulture, u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture. Hrvatska zajednica tehničke kulture priprema zadatke za županijsku razinu natjecanja i pravovremeno ih dostavlja organizatoru županijske razine natjecanja. Organizatori županijske razine natjecanja mogu samostalno pripremiti zadatak za županijsku razinu natjecanja, uz obavezne konzultacije i slanje zadatka Organizacijskom odboru Modelarske lige na biljana.trifunovic@hztk.hr
Pri izradi zadatka preporučuju se koristiti sljedeći materijali: šperploča, balza, pluto, furnir, stiropor, pleksiglas, PVC materijali, žica, konac…
Učenici posebnih odjela rješavaju zadatak primjeren svojim mogućnostima, a mogu rješavati isti zadatak kao i ostali natjecatelji ili jednostavniji zadatak, u dogovoru sa svojim mentorom.
Na državnoj razini natjecanja, zadatke priprema Hrvatska zajednica tehničke kulture.

5. Provedba natjecanja

Sudjelovanje ekipa na županijskoj razini, mentor prijavljuje organizatoru županijske razine natjecanja i to elektroničkim putem do datuma koji propiše organizator županijske razine natjecanja. Na prijavnici je potrebno navesti sljedeće podatke: naziv ekipe, ime i prezime učenika, OIB, razred, naziv škole ili udruge u kojoj se učenik pripremao za natjecanje, mjesto, ime i prezime mentora. Ovisno o prostornim i financijskim mogućnostima, organizator na natjecanje poziva sve ili neke od prijavljenih ekipa.
Nakon što dobiju tehničku dokumentaciju i materijale potrebne za rad, natjecatelji imaju pravo na 5 minuta za dogovor s mentorom u prostoru u kojem se provodi natjecanje. Nakon toga, natjecanje počinje i do pauze ekipe ne smiju komunicirati s mentorom. Pauza se koristi za dogovor s mentorom i odmor. Poslije pauze rad se nastavlja do njegovog završetka ili do isteka vremena.
Na županijskom natjecanju natjecatelji na temelju radioničkih crteža zajednički izrađuju tehničku tvorevinu prema zadanom zadatku u vremenu od 3 puna sata (180 min) s pauzom od 10 minuta nakon prvih 60 minuta. Za vrijeme pauze rad se prekida, a počinje nakon odobrenja predsjednika ocjenjivačkog povjerenstva. Mentor za vrijeme pauze smije ući u prostoriju u kojoj se provodi natjecanje i razgovarati sa svojom ekipom o daljnjem tijeku izrade zadanog rada.

Na županijskoj razini, organizator županijskog natjecanja osigurava optimalne materijalno-tehničke uvjete (oprema i alat sigurni za rad) za provedbu natjecanja. Hrvatska zajednica tehničke kulture osigurava potreban materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine te dodatnu opremu koja je sigurna za rad za provedbu županijskih razina natjecanja – županijsko povjerenstvo u prijavi treba jasno navesti količinu materijala i dodatne opreme. Količina materijala se određuje sukladno Kvantitativnoj analizi Modelarske lige 2015./2016. Materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine i dodatnu opremu za provedbu natjecanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture dostavit će županijskom povjerenstvu prije održavanja županijske razine natjecanja. Županijsko povjerenstvo odgovorno je za pravovremeni povrat dodatne opreme Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, najkasnije 3 dana poslije održanog natjecanja. Nakon prijave na županijsku razinu natjecanja, organizator će svim pozvanim ekipama pravovremeno dostaviti popis pribora, materijala i alat koji će ekipe donijeti na natjecanje.

Na državnoj razini natjecanje traje 4 puna sata (240 min) s dvije pauze (svaka u trajanju od 15 minuta). Tijekom pauza natjecatelji smiju razgovarati sa svojim mentorom i pokazati mu tehničku dokumentaciju, no mentor ne smije ući u prostor za natjecanje.
Na državnoj razini natjecanja, svu potrebnu opremu, alat i materijal osigurava Hrvatska zajednica tehničke kulture. Na državnoj razni natjecanja, natjecatelji ne smiju koristiti svoju opremu, alat ni materijal (u protivnom će biti diskvalificirani).
Na svim razinama natjecanja, dopušteno je korištenje zaštitne opreme i alata koji su sigurni za učenike.
Nakon završetka natjecanja, na svim razinama, sastavlja se privremeni popis rezultata koji se obznanjuje na oglasnoj ploči. Ako sudionici ekipe i njihov mentor smatraju da je došlo do propusta u vrednovanju, mentor može podnijeti žalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima i mentorima. Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačni popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

7. Ocjenjivačka povjerenstva

Ocjenjivačka povjerenstva na svim su razinama sastavljena od tri ili pet članova.
Sastav Ocjenjivačkog povjerenstva svojom odlukom određuje Povjerenstvo za natjecanje. Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture predložit će po jednog koordinatora županijske razine natjecanja (predsjednik Ocjenjivačkog povjerenstva) i dva člana Ocjenjivačkoj povjerenstva na državnoj razini natjecanja.

8. Vrednovanje tehničkih tvorevina

8.1. Elementi vrednovanja tehničke tvorevine

Ocjenjivačko povjerenstvo će vrednovati radove prema sljedećim elementima iz projektne dokumentacije:

Izrada uporabne tehničke tvorevine
Organizacija radnog mjesta 5 bodova
Pravilna uporaba alata i strojeva te primjena zaštite pri radu 10 bodova
Preciznost i urednost izrade pozicija uratka 10 bodova
Preciznost i urednost spajanja pozicija 10 bodova
Funkcionalnost uporabne tvorevine 10 bodova
Inovativnosti i dizajn dovršenog uratka 5 bodova
Ukupno: 50 bodova

8.2. Način vrednovanja

Ocjenjivačko povjerenstvo vrednuje radove bodovima zadanim u elementima vrednovanja tehničke tvorevine. Osobitu važnost povjerenstvo će pri ocjenjivanju radova dati dovršenosti rada i njegovoj funkcionalnosti. Inovativnost se može vrednovati jedino na dovršenom uratku. Radovi osvajaju određeno mjesto prema broju bodova.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati ekipa koja je ostvarila veći broj bodova u funkcionalnosti rada.
Učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već se izdvaja najbolji rad.

9. Zadaće organizatora

9.1. Organizator na županijskoj razini ima sljedeće zadaće:

 • objavit će najmanje mjesec dana prije natjecanja mjesto i vrijeme natjecanja;
 • obavijestit će Hrvatsku zajednicu tehničke kulture o organiziranju natjecanja - slanjem Plana provođenja Modelarske lige 2016./2017. (e-pošta: biljana.trifunovic@hztk.hr);
 • potvrdit će mentorima ekipa sudjelovanje na natjecanju;
 • osigurat će optimalne materijalno-tehničke uvjete za provedbu natjecanja; (u suradnji s HZTK)
 • pripremit će i provesti natjecanje;
 • obavijestit će sredstva javnog priopćavanja o održavanju i rezultatima natjecanja;
 • može dodijeliti posebna priznanja i nagrade;
 • pripremit će izvještaj o rezultatima natjecanja te ga dostaviti Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – najkasnije tjedan dana nakon provođenja natjecanja (e-pošta: biljana.trifunovic@hztk.hr)

9.2. Hrvatska zajednica tehničke kulture ima sljedeće zadaće:

 • obavještavat će zainteresiranu javnost o održavanju i rezultatima natjecanja u svim centrima i na svim razinama putem svoje internetske stranice www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja);
 • podržat će centre u kojima će se održati županijska natjecanja kupnjom dijela potrebne opreme koju će, u dogovoru sa ZTK ili društvima pedagoga tehničke kulture, ekipe koristiti za buduća natjecanja;
 • osigurat će potreban materijal, predloške za izradu tehničke tvorevine te dodatnu opremu koja je sigurna za rad za provedbu županijskih razina natjecanja – županijsko povjerenstvo u prijavi treba jasno navesti količinu materijala i dodatne opreme. Količina materijala se određuje sukladno Kvantitativnoj analizi Modelarske lige 2015./2016. Materijal i dodatnu opremu za provedbu natjecanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture dostavit će županijskom povjerenstvu prije održavanja županijske razine natjecanja. Županijsko povjerenstvo odgovorno je za pravovremeni povrat dodatne opreme Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, najkasnije 3 dana poslije održanog natjecanja.
 • organizirat će i provesti natjecanje Modelarske lige na državnoj razini;
 • osigurat će smještaj, opremu, pribor, alat i materijal za pozvane ekipe i njihove mentore, članove organizacijskog i ocjenjivačkog povjerenstva na državnoj razini natjecanja;
 • organizirat će stručno usavršavanje mentora o pripremi učenika za sudjelovanje u Modelarskoj ligi u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici;
 • dodijelit će priznanja sudionicima državnog natjecanja;
 • nagradit će najbolju ekipu učenika na državnoj razini Modelarske lige besplatnim sudjelovanjem u Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti;
 • vodit će bazu sudionika koji se natječu u Modelarskoj ligi prema ovim Pravilima te pripremiti završni izvještaj o provedbi Lige;
 • osigurat će sredstva za najekonomičniji prijevoz pobjednika županijske razine natjecanja na državnu razinu natjecanja u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

10. Ekipe s teškoćama u razvoju

Na županijskim razinama natjecanja Modelarska liga mogu sudjelovati ekipe s teškoćama u razvoju. Ukupan broj ekipa na županijskim razinama, pa tako i ekipa s teškoćama u razvoju, određuje organizator županijskog natjecanja, sukladno materijalno-tehničkim uvjetima za provedbu natjecanja. Učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već se izdvaja najbolji rad. Mentori ekipa učenika s teškoćama u razvoju imaju pravo biti prisutni u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja. Učenici s teškoćama imaju pravo koristiti više pauza. Vrijeme za izradu zadatka produljuje se sukladno vremenu korištenom za dodatne pauze. Sva ostala pitanja koja nastanu za vrijeme natjecanja, mentori rješavaju direktno s predsjednikom Ocjenjivačkog povjerenstva županijske razine natjecanja.

Na državnoj razini natjecanja sudjeluje do 6 ekipa s teškoćama u razvoju, koje su sudjelovale na županijskoj razini natjecanja i čiji su radovi izdvojeni kao najbolji. O svim ostalim dodatnim ekipama, odlučuje Organizacijski odbor, sukladno materijalno-tehničkim uvjetima za provedbu državne razine natjecanja. Na državnoj razini natjecanja, učenici s teškoćama u razvoju izrađuju isti rad kao i ostale ekipe, ali njihov rad se ne vrednuje na isti način kao i radovi ostalih sudionika natjecanja, već se izdvaja najbolji rad. Mentori ekipa učenika s teškoćama u razvoju imaju pravo biti prisutni u prostoriji natjecanja te davati isključivo verbalne upute za izradu rada tijekom natjecanja. Učenici s teškoćama imaju pravo koristiti više pauza. Vrijeme za izradu zadatka produljuje se sukladno vremenu korištenom za dodatne pauze. Sva ostala pitanja koja nastanu za vrijeme natjecanja, mentori rješavaju direktno s predsjednikom Ocjenjivačkog povjerenstva državne razine natjecanja.

11. Odabir ekipa za državno natjecanje

Na završnom natjecanju Modelarske lige sudjelovat će do 30 ekipa tj. 60 učenika. Organizator na natjecanje poziva prvoplasiranu ekipu na održanim županijskim natjecanjima i mentora (jednog) prvoplasirane ekipe te do 6 ekipa s teškoćama u razvoju koje su bile izdvojene kao najbolje na županijskom natjecanju.
Organizacijski odbor zadržava diskrecijsko pravo pozivanja dodatnih ekipa (dopuna do 30 ekipa) na završno natjecanje.
Uz prvoplasirane učenike na županijskom natjecanju i ekipe s teškoćama u razvoju, Organizacijski odbor poziva dodatne ekipe sukladno Kvantitativnoj analizi sudionika Modelarske lige 2016./2017. te financijskim mogućnostima Organizatora.
Ako jedan natjecatelj iz ekipe koja je pozvana na državno natjecanje nije u mogućnosti doći na državno natjecanje, može ga zamijeniti drugi natjecatelj koji je sudjelovao na županijskoj razini natjecanja. Ako ekipa koja je pobijedila na županijskoj razini natjecanja ne može sudjelovati na državnoj razini natjecanja, organizator županijske razine natjecanja dužan je o tome izvijestiti organizatora državne razine natjecanja. Pisana obrazloženja bilo kakve izmjene u ekipama natjecanja treba obavezno poslati na e-mail: biljana.trifunovic@hztk.hr i to najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.

12. Ostale napomene - Iz Dopune Pravile provođenja Modelarske lige 2016./2017. (od 14. studenoga 2016.)

 • Pri provedbi svih razina natjecanja po ekipi je dopušteno koristiti 1 modelarski stroj koji je siguran za rad.
 • Hrvatska zajednica tehničke kulture za sve razine natjecanja osigurava zadatke, upute i preporučenu opremu, materijal i alat za izradu tehničke tvorevine.
 • Organizator županijske razine natjecanja za izradu tehničke tvorevine samostalno odabire opremu i alat koji su sigurni za rad. Organizator županijske razine natjecanja odabire vrstu ljepila za spajanje pozicija tehničke tvorevine. Ljepilo mora biti primjereno materijalu od kojeg su izrađene pozicije i svi sudionici natjecanja koriste isto ljepilo za spajanje pozicija. Popis odabrane opreme, alata i materijala se pravovremeno i istovremeno mailom dostavlja mentorima sudionika natjecanja, prije provedbe natjecanja.
 • Na svim razinama natjecanja pozicije tehničke tvorevine obrađuju se ručnim brušenjem. Iznimno, strojno brušenje je dopušteno samo ukoliko organizator županijske razine natjecanja može osigurati materijalno-tehničke uvjete koji su sigurni i jednaki za sve sudionike natjecanja. Na državnoj razini natjecanja pozicije tehničke tvorevine obrađuju se isključivo ručnim brušenjem.
 • Organizator županijske razine natjecanja dužan je pri provedbi natjecanja osigurati primjerene mjere zaštite u radu.

13. Službeni obrasci

NAZIV OPIS NAPOMENA

Pravila provođenja Modelarske lige za 2016./2017.

Temeljni dokument za provedbu Modelarske lige u Republici Hrvatskoj.
Dopuna Pravila provođenja Modelarske liga za 2016./2017.

Plan održavanja Modelarske lige za 2016./2017.

Ispunjava ga organizator županijske razine natjecanja i dostavlja ga HZTK najmanje mjesec dana prije održavanja natjecanja.
Prijavnica za Modelarsku ligu 2016./2017. Ispunjava ju mentor ekipe koja će sudjelovati na natjecanju i šalje ju organizatoru županijske razine natjecanja (do roka koji odredi organizator).

Organizator županijske razine natjecanja ih je obavezan čuvati do završetke državne razine natjecanja.

Na zahtjev Organizacijskog odbora Modelarske lige, organizator županijske razine natjecanja je obavezan dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju, prije održavanja državne razine Modelarske lige.

Registracijska lista Ispunjava ju povjerenik za registraciju natjecatelja, kojeg imenuje organizator, županijske razine natjecanja i to na dan održavanja natjecanja.
Bodovne liste Ispunjava ih Ocjenjivačko povjerenstvo koje imenuje organizator županijske razine natjecanja.

Obrazac izvještaja

Ispunjava ih povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja.

Poslati na: biljana.trifunovic@hztk.hr

Opisni izvještaj
Priznanja i zahvalnice

14. Kontakti

 Kontakti za sva pitanja o provedbi Modelarske lige:

15. Zona preuzimanja:

    15.1. Službeni obrasci:

     15.2. Vizualni identitet Modelarske lige

     15.3. Primjeri zadataka - Predlošci za izrezivanje tehničkih tvorevina

16. Vremenik održavanja županijskih natjecanja 2016./2017.  (vremenik se popunjava tijekom godine)

DATUM
MJESTO ODRŽAVANJA ŽUPANIJA ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR
1. 21. studenoga 2016. OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad Zagrebačka
ZTK Zagrebačke županije
2. 15. prosinca 2016. OŠ Vrbani, Zagreb Grad Zagreb - 1. kolo DPTK Grada Zagreba
3. 16. prosinca 2016. OŠ oca Petra Perice, Makarska Splitsko-dalmatinska ZTK Splitsko-dalmatinske županije; KMT "Zelenka", Makarska
4. 17. veljače 2017. OŠ Sesvetska Sela, Sesvete, Zagreb Grad Zagreb - 2. kolo DPTK Grada Zagreba
5. 24. ožujka 2017. OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak Sisačko-moslavačka ZTK Sisačko-moslavačke županije, UPTK Sisačko-moslavačke županije
6. 11. travnja 2017. OŠ Vodice Šibensko-kninska OŠ Vodice, Županijski ured za prosvjetu, Grad Vodice
7. 26. travnja 2017. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik Ličko-senjska ZTK Ličko-senjske županije
8. 27. travnja 2017. Dom mladih Rijeka Primorsko-goranska ZTK Primorsko-goranske županije, Dom mladih Rijeka
9. 28. travnja 2017. OŠ Tone Peruška Pula Istarska ZTK Istarske županije, DPTK Istarske županije
10. 29. travnja 2017. Dvorana TIC-a, Križevci Koprivničko-križevačka ZTK Koprivničko-križevačke županije; ZTK Križevci; Aero kulub "Dragutin Novak" Križevci
11. 5. svibnja 2017. Dvorana "Tomislav Pirc" Požega Požeško-slavonska ZTK Grada Požege
12. 6. svibnja 2017. Školsko-sportska dvorana OŠ Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska UPTK Bjelovarsko-bilogorske županije; OŠ Veliko Trojstvo; Općina Veliko Trojstvo; Bjelovarsko-bilogorska županija
13. 6. svibnja 2017. OŠ Grabrik Karlovačka ZTK Karlovac, DPTK Karlovačke županije
14. 9. svibnja 2017. Sportski aerodrom Čepin Osječko-baranjska ZTK Osječko-baranjske županije
15. 9. svibnja 2017. OŠ "Vladimira Nazor" Slavonski Brod Brodsko-posavska ZTK Brodsko-posavske županije; ZTK grada Slavonskog Broda; DPTK Brodsko-posavske županije
16. 10. svibnja 2017. OŠ Eugena Kumičića, Slatina Virovitičko-podravska OŠ Eugena Kumičića Slatina
17. 10. svibnja 2017. OŠ Janka Leskovara, Pregrada Krapinsko-zagorska ZTK Krapinsko-zagorske županije, OŠ Janka Leskovara, KMT Krapinsko-zagorske županije
18. 11. svibnja 2017. OŠ Krune Krstića Zadar Zadarska DPTK Zadarske županije
19. 12. svibnja 2017. ZTK grada Varaždina Varaždinska županije DPTK Varaždin, ZTK grada Varaždina
20. 12. svibnja 2017. OŠ Kajzerica, Zagreb Grad Zagreb-3. kolo DPTK Grada Zagreba
21. 13. svibnja 2017. III. OŠ Čakovec Međimurska ZTK Međimurske županije, DPTK Međimurske županije, ZTK Grada Čakovca
22. 15. svibnja 2017. OŠ Nikole Andrića, Vukovar Vukovarsko-srijemska DPTK Vukovarsko-srijemske županije, ZTK Vukovarsko-srijemske županije


Datum izmjene: 16. svibnja 2017.

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.

U školskoj godini 2015./2016. održano je ukupno 29 natjecanja u 18 županija, u kojima je sudjelovalo 1067 učenika od 5. do 8. razreda, iz 197 škola i udruga, pod vodstvom 180 učitelja/mentora. U odnosu na prošlu školsku godinu, u natjecanju je sudjelovalo 54,63% više natjecatelja. Na državnoj razini natjecanja sudjelovalo je 54 učenika, od kojih 10 učenika s teškoćama u razvoju.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2015./2016.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2015./2016.

ARHIVA NATJECANJA 2015./2016.
DATUM
MJESTO ODRŽAVANJA ŽUPANIJA ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR
1. 23. listopada 2015. Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad Zagrebačka županija ZTK Zagrebačke županije; ZTK grada Ivanić-Grada
2. 26. studenog 2015. OŠ Vrbani, Listopadska 8, Zagreb Grad Zagreb - 1. kolo DPTK Zagreba
3. 15. prosinca 2015. OŠ "Žrnovnica"

Splitsko-dalmatinska županije - 1. kolo

ZTK Split; OŠ"Žrnovnica", Žrnovnica

4. 18. veljače 2016. OŠ F.K. Frankopana, Ivanićgradska 24, Zagreb Grad Zagreb - 2. kolo DPTK Zagreba
5. 26. veljače 2016. OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak Sisačko-moslavačka županija

ZTK Sisačko-moslavačke županije; UPTK Sisak;

OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak

6. 12. travnja 2016. OŠ "Vladimir Nazor", Slavonski Brod Brodsko-posavska

ZTK grada Slavonskog Broda;

ZTK Brodsko-posavske županije;

Društvo pedagoga tehničke kulture Brodsko-posavske županije

7. 15. travnja 2016. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik Ličko-senjska županija

ZTK Ličko-senjske županije; OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

8. 21. travnja 2016. OŠ Posavski Bregi Zagrebačka županija - 2. kolo ZTK Zagrebačke županije; OŠ Posavski Bregi
9. 22. travnja 2016. OŠ Janka Leskovara Pregrada Krapinsko-zagorska županija

ZTK Krapinsko-zagorske županije;

OŠ Janka Leskovara Pregrada;

KMT Krapinsko-zagorske županije

10. 23. travnja 2016. OŠ Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorska županija

UPTK BBŽ; OŠ Veliko Trojstvo;

Općina Veliko Trojstvo;

ZTK Bjelovarsko-bilogorske županije;

Bjelovarsko-bilogorska županija 

11. 29. travnja 2016. Dom mladih, Rijeka Primorsko-goranska županija

ZTK Primorsko-goranske županije; Dom mladih, Rijeka

12. 29. travnja 2016. OŠ Fažana Istarska županija ZTK Istarske županije; DPTK Istarske županije
13. 29. travnja 2016. OŠ Krune Krstića, Zadar Zadarska županija DPTK Zadar; OŠ Krune Krstića
14. 30. travnja 2016. Dvorana TIC-a Križevci Koprivničko-križevačka županija

ZTK Koprivničko-križevačke županije; ZTK Križevci;

Aero klub "Dragutin Novak" Križevci

15. 05. svibnja 2016. OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik Šibensko-kninska županija

OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik; 

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Grada Šibenika

16. 06. svibnja 2016. Gimnastička dvorana "Sokol", Požega Požeško-slavonska županija ZTK Grada Požege
17. 06. svibnja 2016. III. OŠ Varaždin Varaždinska županija DPTK Varaždin
18. 07. svibnja 2016. OŠ Grabrik Karlovačka županija ZTK Karlovačke županije; DPTK Karlovačke županije
19. 12. svibnja 2016. Aerodrom (Zračna luka Čepin), Osijek Osječko-baranjska županija

ZTK Osječko-baranjske županije; ZTK Grada Osijeka; 

ZTK Grad Našice; ZTK Valpovo-Belišće;

ZTK Beli Manastir; CTK Čeminac

20. 12. svibnja 2016. OŠ Kajzerica, Zagreb Grad Zagreb - 3. kolo DPTK Zagreba
21. 21. svibnja 2016. OŠ Krušanec, Čakovec Međimurska županija DPTK Međimurske županije; OŠ Krušanec
22. 27.-29. svibnja 2016. Nacionalni centar tehničke kulture Državna razina Hrvatska zajednica tehničke kulture

ŠKOLSKA GODINA 2014./2015.

Modelarska liga 2014./2015. se na županijskoj razini provodila u 14 županija, od rujna 2014. do svibnja 2015. U trećoj godini provođenja održano je 19 natjecanja u 14 županija, u kojima je sudjelovalo 690 učenika od 5. do 8. razreda, iz 159 škola i udruga, pod vodstvom 145 učitelja i mentora.
Na državnoj razini natjecanja sudjelovala su 42 županijska prvaka, od kojih 6 učenika s poteškoćama u razvoju.
Svi sudionici natjecanja su u 4 sata izrađivali isti zadatak - tehničku tvorevinu Pasivni zvučnik, prema nacrtu Danijela Šimunića. Zadatak na državnoj razini natjecanja se vrednovao na isti način kao i zadaci na županijskoj razini natjecanja, odnosno, vrednovali su se sljedeći elementi: preciznost i urednost izrade i spajanja pozicije uratka, organizacija radnog mjesta, inovativnost i dizajn dovršenog uratka, pravilna uporaba alata i strojeva te funkcionalnost tehničke tvorevine.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2014./2015.

KVANTITATIVNA ANALIZA SUDIONIKA MODELARSKE LIGE 2014./2015.

 ARHIVA NATJECANJA 2014./2015.
DATUM ŽUPANIJA ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR
1. 9. listopada 2014. Zagrebačka županija ŽZTK Zagrebačke županije
ZTK grada Ivanić-Grada
2. 20. studenog 2014. Grad Zagreb DPTK Zagreba
3. 1. prosinca 2014. Splitsko-dalmatinska županija
ZTK Splitsko-dalmatinske županije
OŠ Mejaši, Split
4. 30. siječnja 2015. Sisačko-moslavačka županija ZTK Sisačko-moslavačke županije
ZTK Sisak
OŠ Ivana Kukuljevića Sisak
5. 23. veljače 2015. Grad Zagreb DPTK Zagreba
6. 20. travnja 2015. Krapinsko-zagorska županija ZTK Krapinsko-zagorske županije
OŠ Janka Leskovara, Pregrada
Klub mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije
7. 22. travnja 2015. Brodsko-posavska županija ZTK grada Slavonskog Broda,
ZTK Brodsko-posavske županije,
OŠ "Ivan Goran Kovačić" Slavonski Brod,
Društvo pedagoga tehničke kulture Brodsko-posavske županije
8. 24. travnja 2015. Istarska županija DPTK Istarske županije
OŠ Veli Vrh Pula
9. 24. travnja 2015. Osječko-baranjska županija DPTK Slavonija
10. 25. travnja 2015. Bjelovarsko-bilogorska županija UPTK Bjelovarsko-bilogorske županije
OŠ Veliko Trojstvo
ZTK Bjelovarsko-bilogorske županije
Bjelovarsko-bilogorska županija
11. 30. travnja 2015. Primorsko-goranska županija ZTK Primorsko-goranske županije
Dom mladih Rijeka
12. 30. travnja 2015. Zagrebačka županija ZTK Zagrebačke županije
OŠ Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina
13. 2. svibnja 2015. Koprivničko-križevačka županija ZTK Koprivničko-križevačke županije
ZTK Križevci
14. 7. svibnja 2015. Osječko-baranjska županija CTK Osijek
ZTK Grada Osijeka
Aeroklub Osijek
15. 8. svibnja 2015. Požeško-slavonska  županija ZTK Grada Požege
ZTK Požeško-slavonske županije
16. 8. svibnja 2015. Zadarska županija DPTK Zadarske županije
Oš Krune Krstića Zadar
17. 8. svibnja 2015. Splitsko-dalmatinska županije
ZTK Splitsko-dalmatinske županije
18. 9. svibnja 2015. Karlovačka županija ZTK Karlovac
OŠ Netretić
19. 15. svibnja 2015. Grad Zagreb DPTK Zagreba
20. 30.-31. svibnja 2015. Državna razina Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici

ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.

Modelarska liga 2013./2014. se na županijskoj razini provodila u 17 županija RH, od rujna 2013. do svibnja 2014. U natjecanju je sudjelovalo gotovo 700 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do osmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 60-ak mentora (učitelja tehničke kulture). Na završnom natjecanju Modelarske lige sudjelovalo je 50 učenika od 5. do 7. razreda i 24 mentora koji su osvojili najbolja mjesta na županijskim natjecanjima. Po prvi put, na državnoj razini natjecanja je sudjelovalo 8 učenika (4 ekipe) s poteškoćama u razvoju koji su izrađivali isti rad kao i sve ostale ekipe koje su sudjelovale u natjecanju.

FOTOGALERIJA

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2013./2014.

ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.

Modelarska liga se, u prvoj godini provođenja, na regionalnoj razini provodila u Zagrebu, Čakovcu, Đakovu, Puli, Splitu i Velikom Trojstvu, od listopada 2012. do svibnja 2013. Modelarska liga se organizirala kao otvoreno natjecanje, što znači da su se na natjecanje mogle prijaviti ekipe iz susjednih županija (koje nisu spomenute u gornjem odlomku) ili drugih centara. Na regionalnoj razini, Ligu su organizirale županijske zajednice tehničke kulture i društva pedagoga tehničke kulture ili osnovne škole. HZTK-e je prošle godine svakom od šest centara, u kojima se redovito provode radionice u području modelarstva, održala pripremne radionice za učitelje te im donirala dva nova modelarska stroja i materijal kako bi se sudionici Modelarske lige i njihovi mentori što kvalitetnije pripremili za natjecanje. Budući da je Modelarska liga osmišljena kao otvoreno natjecanje, tijekom 2013. su predviđene pripremne radionice i za ostale regionalne centre u kojima se provode modelarske radionice, kako bi se ravnopravno uključili u sam program natjecanja tijekom školske godine 2013./2014.
U natjecanju je sudjelovalo gotovo 350 učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola, od petog do sedmog razreda, iz cijele Hrvatske, pod vodstvom 60-ak mentora (učitelja tehničke kulture). Državna razina natjecanja Modelarske lige održana je od 18. do 19. svibnja 2013. u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici. Na završnom natjecanju sudjelovalo je 46 učenika i 21 mentor koji su osvojili najbolja mjesta na regionalnim natjecanjima. Sva su natjecanja provedena u skladu s Pravilima Modelarske lige Hrvatske zajednice tehničke kulture i Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture u školskoj godini 2012./2013.

FOTOGALERIJA

VIDEO - 1. kolo Grada Zagreba

VIDEO - Veliko Trojstvo

VIDEO - Završnica

REZULTATI - MODELARSKA LIGA 2012./2013.

IZVJEŠĆE - MODELARSKA LIGA 2012./2013.

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

255. broj glasila Tehnička kultura (siječanj - ožujak 2015.) sadrži reportažu Deseta Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor i ...

Novi broj ABC tehnike, broj 604 od trvanja 2017. godine donosi vam mnoštvo zanimljivih priloga. Čitajte i učite uz naš i ...

Izašao je i novi broj ABC tehnike, broj za ožujak 2017. godine. Želimo vas kao čitatelje obavijestiti da smo krenuli s ...

Pred Vama je novi broj časopisa ABC tehnike. Slobodno provjerite što smo u ovom broju za Vas priredili. Kompletan broj možete ...