Službeni obrasci

12. Službeni obrasci 

 

NAZIV
Pravila ML 2023./2024. Temeljni dokument za provedbu Modelarske lige u Republici Hrvatskoj. 
Plan provođenja ML za 2023./2024. Ispunjava organizator županijske razine natjecanja popunjavanjem Obrasca za prijavu županijske razine ML, na web stranici https://www.hztk.hr/modelarska-liga.aspx, najmanje mjesec dana prije održavanja natjecanja.
Prijavnica za ML 2023./2024. Ispunjava mentor ekipe koja će sudjelovati na natjecanju i šalje ju organizatoru županijske razine natjecanja (do roka koji odredi organizator).
Registracijska lista Ispunjava povjerenik za registraciju natjecatelja, kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i to na dan održavanja natjecanja.
Bodovna lista Ispunjava Ocjenjivačko povjerenstvo koje imenuje organizator županijske razine natjecanja.
Obrazac izvještaja Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na adresu: hrvoje.vrhovski@hztk.hr.
Opisni izvještaj sa županijskog natjecanja Ispunjava povjerenik za obradu podataka kojeg imenuje organizator županijske razine natjecanja i dostavlja na: hrvoje.vrhovski@hztk.hr.
Pohvalnice - županijska razina Predložak pohvalnica za natjecatelje na županijskoj razini ML
Priznanja - županijska razina Predložak priznanja za natjecatelje na županijskoj razini ML
Zahvalnice za mentore - županijska razina Predložak zahvalnica za mentore na županijskoj razini ML 

vrh stranice