Gdje se nalazite: Početna Novosti - Robokup Ljetna škola tehničkih aktivnosti u Kraljevici oduševila 131 učenika

Ljetna škola tehničkih aktivnosti u Kraljevici oduševila 131 učenika

Ljetna škola tehničkih aktivnosti u Kraljevici oduševila 131 učenika
25.08.2017.

Ljetna škola tehničkih aktivnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture provedena je u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici u tri termina: od 1. do 10. srpnja 2017., od 1. do 10. kolovoza 2017. te od 17. do 26. kolovoza 2017.

Nacionalni centar tehničke kulture je po svojoj opremljenosti te prepoznatljivim i stalnim programskim aktivnostima jedinstveni centar tehničke kulture koji okuplja sudionike iz cijele Republike Hrvatske, a u posljednje dvije godine sve više mladih iz cijele Europe.
Uz ljudske resurse Hrvatske zajednice tehničke kulture, za provedbu aktivnosti su, sukladno specifičnostima programa, angažirani stručni suradnici – učitelji iz škola i mentori iz udruga čime je Centar postao centralno mjesto za provedbu aktivnosti u STEM područjima u kojemu se okupljaju stručnjaci koji rade u vrhunskim uvjetima – ukratko nacionalno središte „know how" tehničke kulture.
Jednu od najpoznatijih i najsloženijih programskih aktivnosti – Ljetnu školu tehničkih aktivnosti, Hrvatska zajednica tehničke kulture organizira u Nacionalnom centru tehničke kulture od 2008. godine.

Riječ je o jedinstvenoj školi tehničkih aktivnosti u Republici Hrvatskoj koja uključuje visoku razinu tehničkog opismenjavanja djece i mladih u različitim područjima tehničke kulture. Svake godine Ljetnu školu pohađa preko stotinu učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji aktivnim sudjelovanjem u radionicama različitih područja tehničke kulture izrađuju i unaprjeđuju tehničke tvorevine, pritom usvajajući i osnovne principe sigurnog i pravilnog korištenja opreme i alata za rad. Program Škole omogućuje ono što bi suvremeno obrazovanje za budućnost obavezno trebalo uključiti, odnosno ističe procese praktičnoga rada učenika, u kojem učenik upoznaje svojstva materijala, prema svojstvima odabire i obrađuje, sigurno se koristi alatima, odnosno, provodi ideje u praksu. Stjecanjem i razvitkom stečenih tehničkih kompetencija, korisnicima programa Ljetne škole tehničkih aktivnosti, omogućeno je daljnje sudjelovanje i uključivanje u različite tehničke skupine i aktivnosti u formalnom i neformalnom sustavu obrazovanja u njihovim sredinama (izbornu nastavu i grupe slobodnih aktivnosti iz područja tehnike, školske i lokalne klubove mladih tehničara…) i dugoročno, cjelokupno jačanje kapaciteta i razvitak djelatnosti tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. 
Od 2008. godine, kvalitetu Ljetne škole tehničkih aktivnosti prepoznaje sve više djece i mladih i njihovih roditelja, zbog čega Hrvatska zajednica tehničke kulture od 2017. godine održava 3 desetodnevna termina tijekom ljetnih školskih praznika.
Osnovnoškolski program u kojem je sudjelovalo 113 učenika iz različitih područja Republike Hrvatske, održan je u 2 desetodnevna termina – od 1. do 10. srpnja te od 1. do 10. kolovoza 2017. U programu su sudjelovali učenici osnovnoškolskog uzrasta koji imaju razvijen interes za tehnikom, od kojih i 16 nagrađenih učenika - prvaka s nacionalnih natjecanja u organizaciji i/ili suorganizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture (Natjecanje mladih tehničara, Robokup i Modelarska liga). Polaznici su aktivnim sudjelovanjem u različitim radionicama izradili projektne zadatke – školski model hidraulične robotske ruke izrađen od šperploče, ručni sat s mikroupravljačkim sklopom te različite tehničke tvorevine izrađene tehnologijom 3D ispisa.
Školski model hidraulične robotske ruke za potrebe osnovnoškolskog programa Ljetne škole tehničkih aktivnosti osmislili su i izradili djelatnici Hrvatske zajednice tehničke kulture – Hrvoje Vrhovski i Zvonimir Lapov-Padovan.
Školski model hidraulične robotske ruke nastao je povezivanjem područja modelarstva i robotičkih konstrukcija. Aktivnim sudjelovanjem u radionici modelarstva, učenici su stekli osnovne kompetencije rukovanja modelarskim strojem koji je prilagođen dječjem uzrastu i ručnim alatima za obradu drva, slijedeći planirane radne postupke spajanja drvenih pozicija u cjelinu tehničke tvorevine.
U radionici robotičkih konstrukcija, učenici su stekli osnovne kompetencije za izradu i upravljanje robotičkim konstrukcijama. Uz izradu različitih robotičkih konstrukcija prema zadanim predlošcima, učenici su sastavljali robotičke konstrukcije iz odabranih konstrukcijskih elemenata, prema vlastitim zamislima. Usvojivši osnovne principe sastavljanja jednostavnijih i složenijih robotičkih konstrukcija, učenici su sastavili model hidraulične robotske ruke, prema naputcima mentora.
Ručni sat s mikroupravljačkim sklopom nastao je povezivanjem područja elektrotehnike i automatike. Aktivnim sudjelovanjem u radionici elektrotehnike, učenici su izradom elektroničkih značaka usvojili osnove strujnih krugova i usavršili vještinu lemljenja, kako bi se što bolje pripremili za izradu upravljačkog sklopa tehničke tvorevine – Arduino ručnoga sata koji je osmislio Albert Gajšak.
Radionica automatike uvela je polaznike radionice u svijet programiranja i osnove rada Arduino platformom, što je rezultiralo izradom elektroničkog sklopa za upravljanje svjetlosnim efektima. Nakon uspješnog rješavanja uvodnih zadataka, učenici su se upoznali s programskim rješenjem projektnog zadatka te usvojili principe rada Arduino ručnoga sata.
Osim navedenih radionica u kojima su učenici izrađivali projektne zadatke, održana je i radionica 3D modeliranja u kojoj je do izražaja došla kreativnost naših polaznika.
Učenici su modelirali jednostavnije personalizirane privjeske za ključeve prema zadanim predlošcima i složenije modele prema vlastitim zamislima te različite inačice svjetski popularne igračke „Fidget spinner", uz zadane uvjete definirane ostalim elementima (kuglični ležaj i matice), koji su ispisani na 3D pisaču.
Kao i svake godine, i ova je Ljetna škola održana u suradnji s: Hrvatskim savezom CB radioklubova, Hrvatskim kajakaškim savezom, Hrvatskim savezom brodomaketara i Kajakaškim savezom Zagreba s ciljem prezentacije i popularizacije djelatnosti saveza.
Za sve polaznike osnovnoškolskog programa Ljetne škole tehničkih aktivnosti organizirana je i radionica orijentacije u prirodi i komunikacije. Tijekom desetodnevnog boravka u Nacionalnom centru tehničke kulture, polaznici Ljetne škole su za vrijeme provođenja programa orijentacije i komunikacije usvojili osnove rada PMR radio stanicama (frekvencija 446 MHz), kompasom i zemljovidom, a proveli su ga licencirani instruktori iz Hrvatskog saveza CB radioklubova. Uz teorijsku nastavu i praktične radionice u Centru, za sve je polaznike organizirana terenska nastava na otoku Krku (poluotok Prniba) na kojoj su učenici, u realnim uvjetima, pokazali vještinu snalaženja u prirodi te vještinu komunikacije PMR uređajem.
U suradnji s Hrvatskim savezom brodomaketara, ponovno je održana radionica brodomaketarstva, u kojoj su učenici izrađivali makete brodova od papira – maketu riječnog čamca i maketu jedrilice „Optimist“.
U suradnji s Kajakaškim savezom Zagreba i u slobodno vrijeme je organizirana sportsko-tehnička aktivnost - vožnja kajaka, pod vodstvom licenciranih voditelja i trenera Kajakaškog saveza Zagreba. Programski zadaci sportskog programa provedeni su unutar šestodnevnog plana rada usmjerenog na razvoj kvalitativnih motoričkih sposobnosti, upoznavanje s osnovama tehnike zaveslaja te razvoj naprednije tehnike zaveslaja. Učenici su imali prilike sudjelovati i u kajakaškom natjecanju na otoku Krku, a najuspješnijima su podijeljene prigodne medalje koje je pripremio Kajakaški savez Zagreba. 
Srednjoškolski program u kojem je sudjelovalo 18 učenika iz različitih područja Republike Hrvatske, održan je od 17. do 26. kolovoza 2017. U programu su sudjelovali učenici srednjoškolskog uzrasta koji pohađaju srednje strukovne škole te učenici koji pohađaju srednje nestrukovne škole, a pohađali su osnovnoškolske programe Ljetne škole tehničkih aktivnosti. Srednjoškolci su izrađivali nešto složenije projektne zadatke povezujući i unaprjeđujući stečena znanja iz različitih područja tehnike - školski model hidraulične robotske ruke izrađen od šperploče, upravljan mikoroupravljačkim sklopom i elektromotorima, ručni sat s mikroupravljačkim sklopom, mobilni komunikacijski uređaj upravljan mikrokontrolerskim sklopom – Hazetekafon, svjetlosnu igračku te različite tehničke tvorevine izrađene tehnologijom 3D ispisa.
Školski model hidraulične robotske ruke upravljan mikroupravljačkim sklopom i elektromotorima za potrebe srednjoškolskog programa Ljetne škole tehničkih aktivnosti osmislili su i izradili djelatnici Hrvatske zajednice tehničke kulture – Hrvoje Vrhovski, Zvonimir Lapov-Padovan i Danijel Šimunić.
Povezivanjem vještina i iskustava u radionicama elektrotehnike i automatike, srednjoškolci su izradili i Arduino ručni sat te Hazetekafon. Obje tvorevine je osmislio i pripremio dugogodišnji polaznik, a kasnije i asistent na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti Albert Gajšak, tvorac igraće konzole MAKERbuino koja je postigla velik uspjeh u Kickstarter kampanji.
Srednjoškolci su samostalno dizajnirali različite modele već spomenutog „Fidget spinnera" te ih samostalno pripremali za ispis na 3D pisaču. Nakon modeliranja prema zadanim elementima, srednjoškolci su dizajnirali i samostalno izradili različite ukrasne i uporabne predmete.
Srednjoškolski program uključio je i obaveznu „abecedu programiranja" pod vodstvom gospodina Vladimira Mitrovića koji je srednjoškolcima približio osnove procesa programiranja uporabom programskom alata Bascom. Nakon usvajanja osnova procesa programiranja, polaznici su samostalno izradili zanimljivu svjetlosnu igračku. 
U suradnji s Hrvatskim kajakaškim savezom, u sva tri termina je održana prezentacija samogradnje mini kajaka na kojoj je voditelj aktivnosti, uz asistenciju polaznika Ljetne škole, demonstrirao proizvodnju kompozitnog (stakloplastičnog) mini kajaka. Za izradu čamca korištena je tehnologija proizvodnje u vakuumu, odnosno, suvremenija tehnologija samogradnje kojom se čamac natapa poliesterskom smolom preko vakuum pumpe.
Ukupno su izrađena 3 mini kajaka koji će biti donirani kajakaškim klubovima prema preporuci Hrvatskog kajakaškog saveza.
Slobodno vrijeme izvan radionica bilo je organizirano kroz različite sportske i zabavne aktivnosti u kojima su učenici svakodnevno odmjeravali snage u stolnom tenisu te plesnim interaktivnim igrama, pod pedagoškim i liječničkim nadzorom.
U kolovoškim terminima Ljetne škole tehničkih aktivnosti ostat će zapamćeni i po nesvakidašnjim intenzivnijim seizmičkim aktivnostima, uslijed kojih su polaznici 2. i 3. termina Ljetne škole tehničkih aktivnosti upoznati su s protokolima ponašanja u slučaju potresa, nakon čega je izvedena pokazna vježba evakuacije iz zgrade Nacionalnog centra tehničke kulture. 
Kao i svake godine, sudionike sva 3 termina Ljetne škole tehničkih aktivnosti pozdravio je i predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture gospodin Ivan Vlainić koji je izrazio zadovoljstvo velikim interesom učenika za sudjelovanjem u Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti te ih potaknuo na daljnje uključivanje u programe tehničke kulture u lokalnim zajednicama i upisivanje tehničkih i proizvodnih zanimanja. 
U 3. terminu Ljetne škole tehničkih aktivnosti sudjelovala je i gospođa Sabine El Kahi, predstavnica tvrtke Kids Genius iz Libanona s ciljem razmjene iskustava i planiranja buduće programske suradnje s Nacionalnim centrom tehničke kulture. Posjet gospođe El Kahi rezultat je prezentacije aktivnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture (Modelarska liga, Ljetna škola tehničkih aktivnosti) na međunarodnom seminaru u Moedlingu, u organizaciji austrijske tvrtke The Cool Tool koja proizvodi opremu koju Hrvatska zajednica tehničke kulture koristi u provedbi edukativnih aktivnosti u području tehničke kulture.
Također, posebnu pažnju smo posvetili i vidljivosti Ljetne škole tehničkih aktivnosti pa smo, uz ovaj Bilten, dvije fotogalerije i promotivni video, svakodnevno objavljivali dnevni fotoizvještaj na društvenoj mreži Facebook (@NacionalniCentarTehnickeKulture i @hztk.hr, @TehnickaKultura).
Organizator, voditelji Škole, predavači i polaznici već sada planiraju održavanje sljedeće Ljetne škole tehničkih aktivnosti. Dvosmjerna komunikacija i suradnja s nacionalnim savezima i članicama Hrvatske zajednice tehničke kulture te kontinuirana popularizacija tehničke kulture nagrađivanjem najboljih tehničara Republike Hrvatske, temelj su uspješnosti svih naših programa, a naročito Ljetne škole tehničkih aktivnosti. Svaki termin Ljetne škole završen je anketnim upitnikom u kojem su svi polaznici izrazili veliko zadovoljstvo provedenim radionicama, najavili povratak u sljedećoj godini te naveli prijedloge tehničkih tvorevina koje bi željeli izrađivati na sljedećoj Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti.
Nadamo se da će svi naši polaznici nastaviti razvijati interes prema tehnici i praktičnom radu i po povratku s Ljetne škole, a voditelji Škole će iskustva i sugestije polaznika ugraditi u plan i program za sljedeću godinu. Vidimo se već sljedećeg srpnja i kolovoza na 11. ljetnoj školi tehničkih aktivnosti, a dotad nas pratite na našoj internetskoj stranici i Facebooku.

257. broj glasila Tehnička kultura (srpanj - rujan 2015.) obrađuje Hrvatski savez informatičara te kroz intervju s predsjednikom Alenom ...

256. broj glasila Tehnička kultura (travanj - lipanj 2015.) obrađuje Natjecanje mladih tehničara, Festival tehničke kulture i Festival znanosti. ...

255. broj glasila Tehnička kultura (siječanj - ožujak 2015.) sadrži reportažu Deseta Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor i ...

ABC tehnike broj 614 za travanj 2018. pravi je vjesnik proljeća u Tehničkoj kulturi. Naviješćuje i samom naslovnicom početak glavnih programa ...

Malo po malo i dolazi nam proljeće, uskršnji blagdani i ABC tehnike broj 613 za ožujak 2018. godine. Uz prigodne priloge ...

Dragi čitatelji i suradnici, pred vama je novi broj časopisa ABC tehnike za veljaču 2018. godine. U njemu možete naći kompletan ...