53. natjecanje mladih tehničara (2010./2011.)


53. natjecanje mladih tehničara u Republici Hrvatskoj – 12 područja tehnike u kojima su osnovnoškolci pokazali svoje znanje, vještine, snalažljivost, kreativnost, samostalnost i odgovornost

Natjecanje mladih tehničara potiče razvoj znanja, vještina, snalažljivosti, kreativnosti, samostalnosti i odgovornosti učenika, a glavni elementi vrednovanja natjecanja su broj učenika na školskoj/klupskoj razini po županijama i područjima natjecanja, uspjeh učenika na državnom natjecanju po županijama i zadovoljstvo svih sudionika natjecanja. Sveukupno gledano, natjecanje je provedeno bez znatnijih poteškoća, sve faze provedene su transparentno i bez različitosti u tumačenju Pravila natjecanja, sudionicima natjecanja informacije su dostavljane na vrijeme (i to elektroničkim putem i putem internetskog portala Državnog povjerenstva www.hztk.hr), a organizatori natjecanja na svim razinama odgovorno su i na vrijeme proveli natjecanje i izvršili sve zahtjeve sukladno Pravilima i smjernicama Državnog povjerenstva.

U odnosu na prošlogodišnje, 52. natjecanje, Državno povjerenstvo unaprijedilo je Pravila natjecanja, a najvažnije promjene u školskoj godini 2010./2011. bile su: dodatak novog područja natjecanja za učenike 7. razreda (obrada materijala), promjena naziva robotike u P-kategoriji (umjesto robotika-konstruktorstvo, novi naziv je projektiranje robota), imenovan je novi nositelj područja robotike u P-kategoriji (umjesto Andrije Gregurića bio je Boris Jakov Anić Ćurko) te je utvrđeno da članovi ocjenjivačkih povjerenstva na županijskom i državnom natjecanju ne mogu biti mentori učenicima u području kojeg vrednuju. Osim toga, Državno povjerenstvo natjecanja utvrdilo je da za ostvarivanje prava sudjelovanja predstavnika neke županije na državnom natjecanju u određenom području na županijskom natjecanju/natjecanju na razini Grada Zagreba treba sudjelovati najmanje troje učenika. Uz to, dozvoljeno je da ako prvoplasirani učenik iz pojedine županije nije u mogućnosti sudjelovati na državnom natjecanju, na državno natjecanje poziva se prvo niže rangirani učenik u tom području.

Organizatori 53. natjecanja mladih tehničara


Natjecanje mladih tehničara u školskoj godini 2010./2011. provedeno je sukladno Pravilima za organiziranje i provođenje 53. natjecanja mladih tehničara. Natjecanje su organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, nacionalni savezi tehničke kulture, županijski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture.

Osnovne informacije o natjecanju


Na 53. natjecanju mladih tehničara sudjelovali su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda koji su odabrali jedno od dvanaest područja tehničke kulture, a za natjecanje su se pripremali u školama i klubovima mladih tehničara u osnovnim školama ili udrugama tehničke kulture. Svaki natjecatelj mogao se natjecati u samo jednom području. U H-kategoriji učenicima je bilo dostupno sedam područja tehničke kulture: prometna tehnika (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) te robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda mogli su odabrati jedno od pet posebnih područje tehničke kulture, a to su: foto tehnika, projektiranje robota, radio orijentacija, raketno modelarstvo i zrakoplovno modelarstvo.

Nositelji područja natjecanja bili su: Šimo Vukasović - prometna tehnika, Ivan Rajsz -graditeljstvo, Branko Mrkonjić - strojarske konstrukcije, Ivan Jukić - obrada materijala, Marino Čikeš – elektronika, Dragan Stanojević - elektrotehnika, Andrija Gregurić - robotika, Hrvatski fotosavez, Predrag Bosnar - foto tehnika, Hrvatsko društva za robotiku, Boris Jakov Anić Ćurko - projektiranje robota, Hrvatski radioamaterski savez, Ivan Marcijan - radio orijentacija, Hrvatski astronautički i raketni savez, Krešimir Pavleš - raketno modelarstvo te Hrvatski zrakoplovni savez, Damir Kosir - zrakoplovno modelarstvo.

Natjecanje je u svim područjima provedeno na tri razine: školska/klupska - 28. veljače do 4. ožujka 2011., županijska/Grad Zagreb - 8. travnja 2011. te državna razina – od 8. do 11. svibnja 2011.

Za izradu Pravila 53. natjecanja i provedbu natjecanja u cjelini bilo je odgovorno Državno povjerenstvo čije je središte bilo u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. Članovi Državnog povjerenstva (22) bili su: mr. sc. Luka Majetić – predsjednik, Žarko Bošnjak – tajnik, Eugen Ban kao predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje, nositelji područja natjecanja, predstavnici Hrvatske zajednice tehničke kulture (Marija Dujmović, Hrvoje Vrhovski, Jasna Malus Gorišek i Arijana Kanjuh) i nositelji izrade testova (Đula Nađ, Sanja Kovačević i Željko Medved, koji je ujedno i predstavnik Smotre učeničkih radova).

Školsko/klupsko natjecanje


Školsko/klupsko natjecanje provela su povjerenstva koja su imenovala učiteljska vijeća iz redova učitelja u školama ili voditelji natjecanja u klubovima (udrugama). Na školskoj/klupskoj razini sudjelovalo je 7.624 učenika (tj. 608 učenika više nego što ih je bilo na prošlogodišnjem natjecanju), što se može smatrati značajnim uspjehom jer je jedan od glavnih ciljeva natjecanja zainteresirati učenike za tehničku kulturu, ali i potaknuti njihove mentore na uključivanje u natjecanje. Od 7.624 učenika, njih 6.632 natjecalo se u H-kategoriji (526 učenika više nego prošle godine), a 992 učenika u P-kategoriji (82 više nego prošle godine). Najviše zanimanja učenici su pokazali za graditeljstvo (2.185 natjecatelja), prometnu tehniku (2.181) i obradu materijala (630 natjecatelja), a u P-kategoriji najviše je učenika sudjelovalo u natjecanju iz foto tehnike (436 natjecatelja). Županije u kojima se najviše učenika uključilo u školsko/klupsko natjecanje bile su: Grad Zagreb (828 učenika), Brodsko-posavska županija (692), Osječko-baranjska (653 učenika, što je 96 više nego prošle godine), Varaždinska (587), Splitsko-dalmatinska (496), Primorsko-goranska (463) i Zagrebačka županija (443 učenika). Vezano uz navedeno, na zadnjem sastanku Državnog povjerenstva 53. natjecanja izraženo je zadovoljstvo ukupnim brojem natjecatelja, s tim da je dana preporuka da bi trebalo potaknuti veći broj natjecatelja i njihovih mentora na uključivanje u natjecanje u P-kategoriji.

Županijsko natjecanje, odnosno natjecanje na razini Grada Zagreba


Za županijsko natjecanje bila su odgovorna županijska povjerenstva koja su imenovali nadležni županijski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu. Na županijskom natjecanju sudjelovalo je 2.243 učenika (što je 296 više nego prošle godine). Budući da je broj natjecatelja ovisio je o materijalnim i organizacijskim mogućnostima županijskih povjerenstva koja su organizirala županijsko natjecanje, broj sudionika županijskih natjecanja ne može se uzeti kao kriterij vrednovanja 53. natjecanja.

Državno natjecanje


Državno natjecanje mladih tehničara održano je u Puli od 8. do 11. svibnja 2011. (ukupno 14 školskih sati). Organizatori natjecanja bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture. Suorganizatori natjecanja bili su Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport Istarske županije, Grad Pula, Zajednica tehničke kulture Istarske županije i Zajednica tehničke kulture Pule. Škola domaćin natjecanja bila je OŠ Stoja. Sukladno Pravilima, Državno povjerenstvo je na natjecanje pozvalo 255 učenika (150 natjecatelja e u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji). Na državno natjecanje pozvani su učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba, a o ostalim natjecateljima koji su bili pozvani na državno natjecanje odlučilo je Državno povjerenstvo.

Najuspješniji mladi tehničari u školskoj godini 2010./2011.

Ovdje je naveden popis učenika koji su osvojili prva tri mjesta na državnom natjecanju u Puli od 8. do 11. svibnja 2011 u svakom području, škola ili udruga u kojoj su se pripremali za natjecanje te ime i prezime njihovog mentora.

Prometna tehnika (V. razred):

 1. Benyamin Taourirt, OŠ I. K. Sakcinski, Ivanec, mentorica: Anđelka Barlek
 2. Iva Topić, OŠ Zvonimira Franka, Kutina, mentorica: Irena Tošić
 3. Antonio Pažur, OŠ "V. Nazor", Budinščina, mentor: Željko Zozoli

Graditeljstvo (VI. razred):

 1. Ivan Novosel, OŠ Oroslavje, Oroslavje, mentor: Krešimir Hamer
 2. Stanko Nižić, OŠ Mokošica, Mokošica, mentor: Boško Ćorak
 3. Anamarija Skoliber, OŠ Sveta Marija, Sveta Marija, mentori: Nevenka Reif i Franjo Jambrović

Strojarske konstrukcije (VII. razred):

 1. Jelena Gregorić, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko, mentorica: Vesna Turk
 2. Damir Brdar, OŠ R.K.Jeretov, Opatija, mentorica: Dragana Karamarko
 3. Jurica Batišta, OŠ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, mentor: Ivan Čavlek

Obrada materijala (VII. razred):

 1. Patrik Matić, OŠ V. Nazora, Pazin, mentorica: Marija Galant
 2. Marko Čaćić, OŠ "I.G.Kovačić", Đakovo, mentor: Damir Ereš
 3. Angelo Zec, OŠ Kozala, Rijeka, mentorica: Dolores Šegota

Elektrotehnika (VIII. razred):

 1. Zvonimir Radić, OŠ Stjepana Radića, Metković, mentorica: Marina Vuković
 2. Viktor Gredičak, OŠ Oroslavje, Oroslavje, mentor: Krešimir Hamer
 3. Josip Ćuk, OŠ Manuš, Split, mentor: Filko Barić

Elektronika (VIII. razred):

 1. Matija Puček, VI. OŠ Varaždin, Varaždin, mentorica: Višnja Rajić
 2. Dino Ljubić, OŠ"Vladimir Nazor", Đakovo, mentorica: Sanja Vidović
 3. Alen Hazirović, OŠ Stjepana Radića, Metković, mentorica: Marina Vuković

Robotika (V. do VIII. razred):

 1. Filip Kuzminski, 5. raz., I. OŠ Varaždin, Varaždin, mentor: Ivica Kolarić
 2. Ivan Kolarić, 8. raz., I. OŠ Varaždin, Varaždin, mentor: Ivica Kolarić
 3. Matej Radović, 8. raz., OŠ Š. K. Benje, Zadar, mentorica: Renata Čizmin

Foto tehnika (V. do VIII. razred):

 1. Matko Meštrović, 6. raz., Fotoklub Bjelovar, Bjelovar, mentorica: Petra Slobodnjak
 2. Iva Plepelić-Šokec, 5. raz., OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica, mentorica: Eva Šajgo
 3. Lucija Krznar, 7. raz., OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, mentorica: Branka Žigman

Projektiranje robota (V. do VIII. razred):

 1. Julijan Martinčević, 7. raz., I. OŠ Varaždin, Varaždin, mentor: Ivica Kolarić
 2. Dominik Polić, 7. raz., OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica, mentorica: Maja Mačinko
 3. Jan Corazza, 8. raz., OŠ Gustava Krkleca, Zagreb, mentor: Josip Jurić

Radio orijentacija (V. do VIII. razred):

 1. Josipa Poč, 8. raz., Centar tehničke kulture Čeminac, Čeminac, mentor: Miroslav Banaj
 2. Karlo Čanadi, 8. raz., Radioklub Međimurje, Čakovec, mentor: Branimir Vinko
 3. Leo Vađunec, 6. raz., Radioklub Ludbreg, Ludbreg, mentorica: Melanija Struški

Raketno modelarstvo (V. do VIII. razred):

 1. Sara Gelenčer, 6. raz., OŠ F.K. Frankopana, Zagreb, mentor: Branko Gelenčer
 2. Leon Cvetković, 7. raz., OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka, mentorica: Biserka Kolić
 3. Josipa Smoljo, 8. raz., OŠ kneza Trpimira, Kaštel Gomilica, mentor: Zoran Vukić

Zrakoplovno modelarstvo (V. do VIII. razred):

 1. Mateja Tomić, 5. raz., Centar tehničke kulture Zaprešić, Zaprešić, mentor: Filip Novoselec
 2. Dubravko Lukačević, 7. raz., OŠ J. Kempfa/Letački klub Bumbar, Požega, mentor: Zoltan Bartaky
 3. Marin Ivanković, 8. raz., OŠ F. K. Frankopana, Osijek, Vlado Vranješ

Potpun popis rezultata 53. državnog natjecanja nalazi se ovdje.

Nagrade najuspješnijim učenicima - isplati se sudjelovati na natjecanju mladih tehničara

Svih dvanaest prvoplasiranih natjecatelja HZTK je nagradila besplatnim sudjelovanjem u 4. ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Kraljevici (više na www.hztk.hr), a tri najuspješnija natjecatelja u svim područjima i devetnaest učenika s državne smotre dobit će pretplatu na časopis ABC-tehnike u slijedećoj školskoj godini.
Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture nagradio je pet učenika sa Smotre besplatnim sudjelovanjem u 4. ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Kraljevici

Na temelju članka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', 87/08., 86/09., 92/10., i 105/10.) i članka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (''Narodne novine'' 30/09.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donio je Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2011./2012.
Kandidati koji su na državnome natjecanju sukladno Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje ili međunarodnome natjecanju u znanju i vještinama, iz bilo kojega od predmeta posebno značajnih za upis, u pojedinačnoj konkurenciji osvojili prvo, drugo ili treće mjesto upisuju se izravno ukoliko ostvaruju minimalan broj bodova koji je škola utvrdila za upis. Učenici za osvojeno prvo mjesto u bilo kojem od predmeta važnih za upis u pojedine vrste srednjoškolskih obrazovnih programa dobivaju 4 boda, za osvojeno drugo mjesto 3 boda, a za osvojeno treće mjesto 2 boda.
Za postignuća na županijskom ili međužupanijskom natjecanju, učenici za prvo mjesto dobivaju 3 boda, za drugo mjesto 2 boda, a za osvojeno treće mjesto 1 bod.
Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole možete pročitati ovdje.

Smotra radova

Kao prateću aktivnost natjecanja na sve tri razine, organizatori natjecanja organizirali su Smotru radova učenika viših razreda osnovnih škola i srednjih škola i to prema posebnim Pravilima Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture (HSPTK). Na školskoj/klupskoj smotri sudjelovalo je 269 učenika (od toga 174 osnovnoškolaca i 95 srednjoškolaca). Tehničke tvorevine koje su bile prikazane na smotrama tijekom 2010./2011. godine izrađivane su na temu „Signalizacija i dojavljivanje“. Ostale podatke o Smotri možete pronaći ovdje.

Prilozi:

Pravila za organiziranje i provođenje 53. natjecanja mladih tehničara

Rezultati 53. državnog natjecanja mladih tehničara

Popis županijskih povjerenstva

Ocjenjivačka povjerenstva 53. državnog natjecanja mladih tehničara

vrh stranice