Digitalna edukacija
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Jadranske aero-svemirske asocijacije.
Za više informacija o EU fondovima

NAZIV PROJEKTA
„Digitalna edukacija“ (UP.04.2.1.11.0327)
OPERATIVNI PROGRAM
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi učinkovito odgovorile na potrebe lokalne zajednice, a pogotovo u kriznim situacijama. Prijavitelj Jadranska aero-svemirska asocijacija će kroz 12 mjeseci provoditi aktivnosti u suradnji s partnerima: Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Igrom znanja, udrugom za digitalnu edukaciju i igru te tijelima Sisačko-moslavačke županije. Projektom će se također ojačati ranjivije skupine društva, kao što su starija populacija kojoj prijeti isključenost te mladi učenici srednjih škola kojima nedostaje radno iskustvo za bolju zapošljivost. Poznato je da su aktualne krizne okolnosti više pogodile starije generacije, koje su istovremeno i manje digitalno pismene. Stoga će u Projektu sudjelovati učenici srednjih škola te štićenici doma za starije i nemoćne osobe u Sisku provodeći međugeneracijske edukacije i na taj način doprinijeti smanjenju izoliranosti i diskriminacije.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projektom „Digitalna edukacija“ će se osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj kroz jačanje kapaciteta članova udruga A3, HZTK i Igre znanja kako bi uspješno provodile aktivnosti prilagođene specifičnim problemima Sisačko-moslavačke županije, kroz neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond te kroz pružanje učinkovitog odgovora na potrebe Sisačko-moslavačke županije u kriznim situacijama. Tijekom Projekta će biti provođene radionice za izobrazbu članova udruga te međugeneracijske edukacije za izobrazbu i povezivanje učenika volontera i štićenika domova za starije. Predstavnici udruga će u suradnji s tijelima javne vlasti Sisačko-moslavačke županije razvijati strategije i inovativne alate za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini. Izradit će se edukacijski materijali (u formi brošura, priručnika i video-zapisa) posvećenih cyber napadima, sigurnosti na internetu i korištenju digitalnih alata, koji će ostati trajno dostupni na web-portalu Projekta.

Smjernice za vidljivost ureda vlade RH

Upute za korisnike sredstava

KONZORCIJ:
Jadranska aero-svemirska asocijacija (A3) - Prijavitelj
Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK)
Igra znanja, udruga za digitalnu edukaciju i igru (IgZ)
Sisačko-moslavačka županija (SMŽ)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 448.680,78 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (iz Europskog socijalnog fonda): 381.378,66 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE: 16. veljače 2022. - 16. veljače 2023. godine
KONTAKT-OSOBE:
Sanja Humljan, voditeljica Projekta
Email: sanjah@a3space.org
Slobodan Bosanac, predsjednik udruge Prijavitelja
Email: dankob@a3space.org

vrh stranice