Digitalna edukacija

DIGITALNA EDUKACIJA (UP.04.2.1.11.0327)

OPERATIVNI PROGRAM
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi učinkovito odgovorile na potrebe lokalne zajednice, a pogotovo u kriznim situacijama. Prijavitelj Jadranska aero-svemirska asocijacija će kroz 12 mjeseci provoditi aktivnosti u suradnji s partnerima: Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Igrom znanja, udrugom za digitalnu edukaciju i igru te tijelima Sisačko-moslavačke županije. Projektom će se također ojačati ranjivije skupine društva, kao što su starija populacija kojoj prijeti isključenost te mladi učenici srednjih škola kojima nedostaje radno iskustvo za bolju zapošljivost. Poznato je da su aktualne krizne okolnosti više pogodile starije generacije, koje su istovremeno i manje digitalno pismene. Stoga će u Projektu sudjelovati učenici srednjih škola te štićenici doma za starije i nemoćne provodeći međugeneracijske edukacije i na taj način doprinjeti smanjenju izoliranosti i diskriminacije.

KONZORCIJ
Jadranska aero-svemirska asocijacija (A3) - Prijavitelj
Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK)
Igra znanja, udruga za digitalnu edukaciju i igru (IgZ)
Sisačko-moslavačka županija (SMŽ)

     


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 448.680,78 kn
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (iz Europskog socijalnog fonda): 381.378,66 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE: 16. veljače 2022. - 16. veljače 2023. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Jadranske aero-svemirske asocijacije.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Izradu podstranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Izradu podstranice je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

 
Održana prva radionica na projektu ‘’Digitalna edukacija’’

13.06.2022.

Radionica pod nazivom „User-centered i korisničko iskustvo“ održana je 11.6. u prostoru poduzetničkog inkubatora u Sisku – PISAK. To je prva od tri velike radionice koje će se održati u sklopu projekta ‘’Digitalna edukacija’’. Cilj radionice je osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Digitalna edukacija za jačanje organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica

23.05.2022.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 16. veljače 2022. godine u Europskom domu u Zagrebu organizirao svečanu dodjelu ugovora o financiranju projekata organizacija civilnog društva. Bespovratna sredstva su dodijeljena projektima iz Poziva namijenjenog jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje su fokusirane na aktivnosti prilagođene potrebama lokalnih zajednica, pogotovo u kriznim situacijama. Ukupna vrijednost poziva je 120 milijuna kuna osiguranih za obrazovanje, zapošljavanje, socijalno uključivanje te dobro upravljanje na lokalnoj razini, dok su aktivnosti financirane iz Europskog socijalnog fonda (85%) te iz Državnog proračuna (15%) posredstvom Ureda za udruge.

Među 30 projekata koji su tom prilikom ugovoreni je i „Digitalna edukacija“ čiji je prijavitelj Jadranska aero-svemirska asocijacija. Projekt će kroz 12 mjeseci provoditi u suradnji s partnerima: Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Igrom znanja, udrugom za digitalnu edukaciju i igru te Sisačko-moslavačkom županijom. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 448.680,78 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 381,378.66 HRK.

vrh stranice