Smotra radova 2011.

Pravila smotre učeničkih radova u školskoj godini 2010./2011.

Pravila smotre možete pogledati ovdje.

Uvod

Smotru radova mladih tehničara organizira i provodi Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture u suradnji sa županijskim Društvima pedagoga tehničke kulture, županijskim povjerenstvima/povjerenstvom Grada Zagreba natjecanja mladih tehničara, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Agencijom za odgoj i obrazovanja i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Smotra učeničkih radova (u daljnjem tekstu: smotra) kao prateća aktivnost 53. natjecanja mladih tehničara omogućava učenicima, koji su tijekom školske godine uključeni u izvannastavne i/ili izvanškolske programe tehničkih aktivnosti, da pokažu svoja postignuća i inovativnost te da se na taj način afirmiraju i budu prepoznati kao daroviti i talentirani za tehniku. Učenici mogu izrađivati svoju tehničku tvorevinu kod kuće, u školi, klubu mladih tehničara, centru tehničkih aktivnosti ili u udruzi tehničke kulture tijekom školske godine 2010./2011. Tehnička tvorevina može biti rezultat rada više autora, a u tom slučaju predstavlja je mladi poduzetnik (voditelj tima) na smotri radova.

U Pravilima smotre definirane su dimenzije tehničke tvorevine, prezentacijskog plakata (formati A3 i A4), prezentacija rada pomoću računala, način postavljanja i redoslijed predstavljanja (obrane) izloženih tehničkih tvorevina, vrednovanje, priznanja učenicima i mentorima, obaveze organizatora školske/klupske i županijske smotre i način odabira učenika za državnu smotru. Prilog Pravila su obrasci prijave radova, vrednovanja i izvještavanja (na dnu ove stranice).

Sudionici smotre - „mladi poduzetnici“

  • učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda
  • učenici srednjih škola

Sadržaj smotre

Učenici izrađuju tehničke tvorevine (radove) na zadanu temu: „Signalizacija i dojavljivanje“.

Razine i vremenik održavanja smotre

Razine i vremenik smotre prati 53. natjecanje mladih tehničara kako slijedi:

  • Školska/klupska - do 4. ožujka (petak) 2011.
  • Županijska i Grad Zagreb - do ili 8. (petak) travnja 2011.
  • Državna - Pula, 8. (nedjelja) do 11. (srijeda) svibnja 2011.

Sjedište Povjerenstva za smotru učeničkih radova 2011.

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: zeljko.medved@ck.t-com.hr

Povjerenstvo za provođenje državne smotre

I. Povjerenstvo za smotru i ocjenjivanje radova na zadanu temu „A“ „Signalizacija i dojava“
- Željko Medved, predsjednik
- Mladen Beuk, član
- Žarko Bošnjak, član
- Franjo Pavlović, član
- Sanja Vidović, član

II. Povjerenstvo za ocjenjivanje radova iz „B“ i „C“ područja i izrada prijedloga radova za poziv na ARCU 2011. iz sva tri područja
- Jerko Jukić, predsjednik
- Ana Majić, član
- Marčelo Marić, član

III. Povjerenstvo za provedbu radionica, postavljanje izložbe i dokumentaciju
- Andreja Štancl – radionica elektronike i programiranja (8. razred i srednjoškolci)
- Damir Ereš – modelarsko maketarska radionica (5. do 7. razred)
- Anton Pletikos – doprema i postavljanje opreme za izložbu radova
- Stjepan Androlić – raspord postavljanja eksponata na izložbi i organizacija čuvanja radova
- Davorin Novosel – organizacija i provođenje prezentacije učeničkih radova
- Drago Labaš – foto i video dokumentacija učeničkih radova i rada u radionicama

Popis  učenika, radova i rezultata  na državnoj smotri u Puli

Popis možete pronaći ovdje.

Obrasci prijave radova

Prijavnica za školsku/klupsku smotru 2011.

Prijavnica za županijsku smotru 2011.

Obrasci vrednovanja (ocjenski listovi)

Pojedinačni ocjenski list na školskoj/klupskoj smotri 2011.

Zbirni ocjenski list na školskoj/klupskoj smotri 2011.

Pojedinačni ocjenski list na županijskoj smotri 2011.

Zbirni ocjenski list na županijskoj smotri 2011.

Pojedinačni ocjenski list na državnoj smotri 2011.

Zbirni ocjenski list na državnoj smotri 2011.

Obrasci izvještavanja

Izvještaj sa školske/klupske smotre 2011.

Izvještaj sa županijske smotre 2011.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije slobodno se javite na:
Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
Predsjednik, Željko Medved, 091/606–00–09 ili 091/512-9541, zeljko.medved@ck.t-com.hr
Tajnik, Franjo Pavlović, 091/465-67-77 ili 098/161-12-62, franjo.pavlovic@zg.t-com.hr

Napomena

Uporaba imenica (učenik, poduzetnik, učitelj, mentor, sudionik i sl.) podrazumijeva osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, poduzetnice/poduzetnike, učiteljice/učitelje, mentorice/mentore, sudionice/sudionike….

vrh stranice