Arhiva 54. natjecanja mladih tehničara RH


Pravila 54. natjecanja mladih tehničara (školska godina 2011./2012.)

Pravila za organiziranje i provođenje 54. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske možete pogledati ovdje.

Organizatori 54. natjecanja mladih tehničara

Natjecanje mladih tehničara organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, nacionalni savezi tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge pedagoga tehničke kulture sukladno Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenika/učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i Pravilima za organiziranje i provođenje 54. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske.

Školsko/klupsko natjecanje organiziraju i provode povjerenstva koja imenuju učiteljska vijeća iz redova učitelja ili voditelji natjecanja u klubovima (udrugama). Za županijsko natjecanje odgovorna su županijska povjerenstva koja imenuju nadležni uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu. Državno natjecanje organizira i provodi Državno povjerenstvo čije je sjedište u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

Sjedište i adresa Državnoga povjerenstva

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb
telefon: 01/4848-757, 4848-760; telefaks: 01/4846-979, e-pošta: arijana.kanjuh@hztk.hr; hrvoje.vrhovski@hztk.hr, www.hztk.hr

Tajnik Državnog povjerenstva

Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
telefon: 01/2785-060; telefaks: 01/2785-160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr

Razine i vremenik natjecanja

 • Školsko/klupsko: 30. siječnja (ponedjeljak) do 3. veljače (petak) 2012.
 • Županijsko/Grad Zagreb: 24. (petak) veljače 2012.
 • Državno: 27. (utorak) do 29. (četvrtak) ožujka 2012., Primošten

Natjecatelji

Natjecatelji su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi sekcija i klubova mladih tehničara u školama ili udrugama tehničke kulture (pomladak udruga tehničke kulture).

Natjecatelji se natječu u dvije kategorije:

 • H-kategorija – redoviti i izborni program, program dodatne nastave i izvannastavni program tehničke kulture;
 • P-kategorija – izvannastavni i izvanškolski program u posebnim područjima tehničke kulture za pomladak udruga tehničke kulture. 

Područja i sadržaj natjecanja

U H-kategoriji postoji sedam područja tehničke kulture: prometna tehnika (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred) elektronika (VIII. razred) te robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji postoji pet posebnih područje tehničke kulture, a to su: foto tehnika, radio orijentacija, raketno modelarstvo, zrakoplovno modelarstvo i projektiranje robota.

Jedan natjecatelj može se natjecati u samo jednom području.

Nositelji sedam područja natjecanja u H-kategoriji (natjecanje po HNOS-u):

 • prometna tehnika (V. razred) - Šimo Vukasović
 • graditeljstvo (VI. razred) - Ivan Rajsz
 • strojarske konstrukcije (VII. razred) - Branko Mrkonjić
 • obrada materijala (VII. razred) - Ivan Jukić
 • elektronika (VIII. razred) - Marino Čikeš
 • elektrotehnika (VIII. razred) - Dragan Stanojević
 • robotika (V. - VIII. razred) - Andrija Gregurić

Nositelji pet posebnih područja tehničke kulture u P-kategoriji:

 • foto tehnika - Hrvatski fotosavez, Predrag Bosnar
 • radio orijentacija - Hrvatski radioamaterski savez, Ivan Marcijan
 • raketno modelarstvo - Hrvatski astronautički i raketni savez, Krešimir Pavleš
 • projektiranje robota - Hrvatsko društva za robotiku, Boris Jakov Anić Ćurko
 • zrakoplovno modelarstvo - Hrvatski zrakoplovni savez, Damir Kosir

Opća pravila za sve razine i sva područja natjecanja

Natjecanje se sastoji od tri dijela: pisane provjere znanja, izrade tehničke tvorevine (praktičnog rada) te predstavljanja tehničke tvorevine. Pisana provjera znanja iz poznavanja gradiva nastave tehničke kulture u osnovnoj školi (u V., VI., VII., odnosno VIII. razredu) može donijeti najviše 30% bodova od ukupnog broja bodova. Sadržaj testova za obje kategorije natjecanja je zajednički i sastavljen je po uzrastu za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole, ukupno četiri različita testa za sva područja natjecanja. Izrada tehničke tvorevine po unaprijed određenoj temi može donijeti najviše 50% bodova od ukupnog broja bodova. Predstavljanje tehničke tvorevine može biti korištenjem tehničke tvorevine ili izlaganjem tehničke tvorevine ili usmenim izlaganjem učenika koje može trajati najviše 5 minuta i donijeti najviše 20% bodova od ukupnog broja bodova. Testove za pisanu provjeru znanja za svaku razinu natjecanja, zadatke i tablice vrednovanja priprema Državno povjerenstvo.

U slučaju jednakoga ukupnog broja bodova, prednost će imati učenik koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja.

Natjecatelji trebaju biti vrednovani u sva tri dijela natjecanja (pisanoj provjeri znanja, izradi tehničke tvorevine te predstavljanju tehničke tvorevine) kako bi se mogli natjecati na višoj razini natjecanja.

Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.
Za vrijeme usmenog predstavljanja tehničke tvorevine u prostoru za natjecanje mogu se nalaziti samo natjecatelj koji predstavlja svoju tehničku tvorevinu i članovi ocjenjivačkog povjerenstva.

Povjerenstva niže razine (školska/klupska i županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba) dužna su čuvati svu dokumentaciju s natjecanja (testove, elemente vrednovanja i tablice izvještaja) do završetka državnog natjecanja. Na zahtjev Državnog povjerenstva, povjerenstva niže razine trebaju dostaviti izvornik navedene dokumentacije Državnom povjerenstvu.

Smotra učeničkih radova

Ovisno o mogućnostima, potrebama i aktivnostima mladih tehničara, organizatori natjecanja na svim razinama mogu organizirati smotru učeničkih radova na temu "Tehnička rješenja racionalnog korištenja energije"prema posebnim pravilima Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture. Više o smotri učeničkih radova možete pročitati ovdje.

Članovi Državnog povjerenstva 54. natjecanja mladih tehničara

 • mr. sc. Luka Majetić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Omladinska 14, Rijeka, predsjednik
 • Žarko Bošnjak, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, tajnik
 • Boris Jakov Anić Ćurko, HDR, Inovatic d.o.o., Zagreb, Mije Goričkog 35
 • Predrag Bosnar, Hrvatski fotosavez, Zagreb, Dalmatinska 12
 • Marino Čikeš, Dom mladih, Rijeka, Laginjina 15
 • Glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12
 • Andrija Gregurić,Osnovna škola Otona Ivekovića, Stjepana Pasanca b.b., Zagreb
 • Ivan Jukić, OŠ Budovci, Trg M. Gupca 8, 31400 Budrovci
 • Arijana Kanjuh, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12
 • Damir Kosir, Zajednica tehničke kulture Zaprešić, Zaprešić, Josipa Jelačića 71
 • Sanja Kovačević, Osnovna škola Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb
 • Jasna Malus Gorišek, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12 (Zoran Kušan, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12 – zamjena za Jasnu Malus Gorišek)
 • Ivan Marcijan, Zajednica tehničke kulture Ludbreg, Ludbreg, Trg sv. Trojstva 16
 • Željko Medved, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Dalmatinska 12, Zagreb/ OŠ Ivanovec, Bana Jelačića bb, Ivanovec, 40000 Čakovec
 • Branko Mrkonjić, Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Školska 1, 32271 Rokovci-Andrijaševci
 • Đula Nađ, Osnovna škola Jabukovac, Zagreb, Jabukovac 30
 • Krešimir Pavleš, Hrvatski astronautički i raketni savez, Zagreb, Dalmatinska 12/ Novačka 28, Zagreb
 • Ivan Rajsz, Osnovna škola Velikog Trojstva, Veliko Trojstvo, Bjelovar, Braće Radića 49
 • Dragan Stanojević, Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Dudini 17, Solin
 • Hrvoje Vrhovski, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, Dalmatinska 12
 • Šimo Vukasović, Osnovna škola Huga Badalića, Borovska 3, Slavonski Brod

Popis pozvanih učenika na 54. natjecanje mladih tehničara RH (državna razina) iz H-kategorije možete pogledati ovdje, a iz P-kategorije ovdje. 
Rezultati natjecanja na državnoj razini dostupni su ovdje, a fotogalerija ovdje.
Ocjenjivačka povjerenstva državnog natjecanja mladih tehničara 2011../2012. dostupna su ovdje.

vrh stranice