Ustroj

USTROJ HZTK

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) krovna je nacionalna udruga tehničke kulture u Hrvatskoj. HZTK postoji od 1946., a danas, uz Tehnički muzej "Nikola Tesla", okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih i 35 gradskih zajednica tehničke kulture, ukupno 73 članice.

HZTK, zajednice tehničke kulture, udruge tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture su pravne osobe - udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o tehničkoj kulturi.

Temeljem članka 28. Zakona o tehničkoj kulturi zajednice tehničke kulture (ZTK) kao oblik teritorijalnog povezivanja udruga tehničke kulture osnivaju se kada na području županije, odnosno Grada Zagreba, djeluju najmanje tri udruge različitog područja (grane) tehničke kulture. Pod istim uvjetima zajednica tehničke kulture može se osnovati i za područje grada.

Na području države trebaju djelovati najmanje tri udruge iste grane (područja) tehničke kulture da bi se mogao osnovati nacionalni savez tehničke kulture. Nacionalni tehnički savezi u svom su radu samostalni i mogu biti članovi međunarodnih udruženja. U nacionalne saveze udružuju se udruge, savezi udruga te ustanove koje se bave tehničkom kulturom.

Hrvatska zajednica tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture imaju svoja tijela i službe – skupštinu, izvršno tijelo i radna tijela, stručnu službu i nadzorni odbor. Financiraju se iz sredstava od igara na sreću temeljem kriterija javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi te vlastitom djelatnošću.

Hrvatskom zajednicom tehničke kulture upravljaju: Skupština koja ima zastupnike članica HZTK s pravovaljanim vjerodajnicama, Upravni odbor koji ima 17 članova, Nadzorni odbor od 3 člana te predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik.

14. rujna 2019. godine održana je Izborna skupština HZTK na kojoj su izabrana nova tijela upravljanja za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine. Za predsjednika Zajednice izabran je dr. sc. Damir Tomić a Ivan Jurić za dopredsjednika Zajednice. Za članove Upravnog odbora Zajednice izabrani su: Ružica Kamenjašević ,Tomislav Nikolić, Ivan Klopan, Mirko Mesić, Anton Pletikos, Željko Vidović, Kazimir Mihić, Ivan Rajsz, Dragica Benčik, Predrag Bosnar, Bogomir Hren, Marijo Zrna, Alen Spiegl i Ana Sović Kržić. U Nadzorni odbor imenovani su: Marko Ćurković, Željko Košara i Davor Marković.

Glavna tajnica Hrvatske zajednice tehničke kulture je Zdenka Terek, dipl. oecc.

Skupštinu čine zastupnici nacionalnih saveza tehničke kulture, zajednica tehničke kulture i Tehničkog muzeja "Nikola Tesla".
Upravni odbor ima svoja radna tijela: Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Povjerenstvo za raspodjelu sredstava iz proračuna Republike Hrvatske i od sredstava od igara na sreću i Uredništvo „ABC tehnike“.
Stručne, operativne i administrativne poslove obavlja Stručna služba Hrvatske zajednice tehničke kulture.

vrh stranice