Nagrade HZTK

Hrvatska zajednice tehničke kulture kontinuirano od 1993. godine krajem svake godine objavljuje Javni raspis za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture. Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture utvrđuje i donosi Odluku o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture na temelju prijedloga Odluke Odbora za Nagradu Zajednice.Pravilnik o Nagradi HZTK
Etički kodeks HZTK

Dokumenti 2020.
Obrazac - Nagrada za životno djelo
Obrazac - Godišnja nagrada pojedincima
Obrazac - Godišnja nagrada pravnim osobama

 
Urbroj: 01/1-271/20.
Zagreb, 21. prosinca 2020.


Na temelju članka 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture i članka 5. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje


J a v n i   r a s p i s
za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020. godinuPozivamo pojedince i pravne osobe u tehničkoj kulturi, čije je sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020. godinu.

Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se kao:

1. Nagrada za životno djelo
2. Godišnja nagrada


1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos u djelovanju i promicanju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj tijekom dugogodišnjeg profesionalnog ili dobrovoljnog rada u udrugama tehničke kulture, zajednicama tehničke kulture, nacionalnim savezima tehničke kulture i Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

Uvjet za dodjelu Nagrade za životno djelo je navršenih 65 godina života i minimalno 15 godina djelovanja (profesionalnog ili dobrovoljnog) u tehničkoj kulturi.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Nagradi za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture i plakete. Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput.

2. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za izuzetan doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u 2020. godini. Godišnja nagrada može se dodijeliti skupini pojedinaca, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihova zajedničkog rada. Ako se Nagrada dodjeljuje skupini pojedinaca, članovi skupine ravnopravno dijele nagradu.
Godišnja nagrada dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Godišnjoj nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje najviše do 5 godišnjih nagrada pojedincima i do 5 godišnjih nagrada pravnim osobama.

Godišnja nagrada može se dodijeliti više puta, s tim da se pojedinac i pravna osoba može ponovno predložiti za ovu nagradu ako između dvije dodjele godišnje nagrade protekne najmanje 5 (pet) godina.

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Svaki predlagatelj može u jednoj godini predložiti najviše jednog kandidata za dodjelu Nagrade.
Prijedlog za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture mora biti pismeno obrazložen na posebnom obrascu. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis njihovih postignuća, dokaze o spomenutim postignućima, kao i razloge za dodjelu Nagrade.
Za Godišnju nagradu mora biti posebno istaknut doprinos razvitku tehničke kulture u 2020. godini.
Ako obrazloženje pojedinog prijedloga ne sadržava dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture može zatražiti od predlagatelja da u određenom roku dopuni svoj prijedlog.
Prijedlog za dodjelu Nagrade može se dostaviti putem poštanskog ureda ili putem elektroničke pošte od 21. prosinca 2020. do 21. siječnja 2021. godine.
Utvrđeni rok za slanje prijedloga za dodjelu Nagrade zaključuje se temeljem datuma na pečatu poštanskog ureda na pošiljci ili prema datumu slanja elektroničke pošte.
Ako iz datuma na poštanskom pečatu ili datuma elektroničke pošte proizlazi da je prijedlog upućen po isteku roka utvrđenog javnim raspisom, prijedlog se ne može razmatrati.

Član Upravnog i Nadzornog odbora Zajednice, kao ni član Odbora za Nagradu ne može biti predloženik za Nagradu u vremenu dok mu traje mandat u tim tijelima.

Predloženik koji je već dobitnik Nagrade za životno djelo "Faust Vrančić" može se predložiti za Nagradu tek 5 godina nakon dobivene Nagrade za životno djelo "Faust Vrančić".

Predloženik koji je već dobitnik Godišnje nagrade "Faust Vrančić“ može se predložiti za Nagradu tek 7 godina nakon dobivene Godišnje nagrade "Faust Vrančić".
Predloženik za Nagradu ne može biti osoba koja se ogriješila o Etički kodeks Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Prijedlozi se podnose na gore navedenim obrascima i upućuju na adresu:
Hrvatska zajednica tehničke kulture - Prijedlog za nagradu, P. p. 149, 10002 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: marija.hodak@hztk.hr

Javni raspis je otvoren od 21. prosinca 2020. do 21. siječnja 2021. godine.


Dobitnici javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture

Popis dobitnika javnih priznanja od 1994. godine možete pronaći ovdje (bez obrazloženja) i na ovoj stranici (ažurirani podaci s obrazloženjem i mogućnošću pretraživanja).

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu 

OBRAZLOŽENJA PREDLOŽENIKA ZA JAVNA PRIZNANJA, POČASNA ZVANJA I NAGRADU
HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE ZA 2019. GODINU

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2018. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2017. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2016. godinu

Obrazloženje odluke o nagradi za životno djelo - Zlata Medak

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2015. godinu

Obrazloženje Odluke o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2015. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2014. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2013. godinu s obrazloženjem

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2012. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2011. godinu s obrazlozenjem

Odluka o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2010 s obrazlozenjem

 

 

vrh stranice