64. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (šk. god. 2021./2022.)

Film s državne razine 64. natjecanja mladih tehničara RH (Primošten od 2. do 4. svibnja 2022.) pogledajte ovdje

Rezultati državne razine 64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Bilten rezultata 64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Popis učenika pozvanih na državnu razinu 64. natjecanja mladih tehničara

Program državne razine 64. NMT-a, Primošten od 2. do 4. svibnja 2022.

Ocjenjivačka povjerenstva na državnoj razini 64. NMT-a

Pravila 64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske (školska godina 2021./2022.)

Opća pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2021./2022.

Državno povjerenstvo 64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Županijska povjerenstva 64. natjecanja mladih tehničara

Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

U školskoj godini 2021./2022. održano je 64. natjecanje mladih tehničara i to na tri razine: na školskoj/klupskoj razini (od 1. do 4. veljače 2022.), županijskoj razini, odnosno na razini Grada Zagreba (4. ožujka 2022.) te na državnoj razini (od 2. do 4. svibnja 2022.). Natjecanje se provelo u skladu s Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2021./2022. Agencije za odgoj i obrazovanje te Pravilima 64. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske koja je na prijedlog Državnog povjerenstva donijela Agencije za odgoj i obrazovanje.

Organizatori i suorganizatori
Organizatori natjecanja bili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture, a suorganizatori upravni odjeli županija i Grada Zagreba zaduženi za obrazovanje, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge ili klubovi tehničke kulture. Predsjednik Državnoga povjerenstva bio je Žarko Bošnjak, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a zamjenica Jasminka Gerin. Sjedište Državnoga povjerenstva bila je Hrvatska zajednica tehničke kulture (www.hztk.hr).

Sudionici natjecanja
Sudionici natjecanja bili su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama. Na školskoj/klupskoj razini natjecanja sudjelovalo je 4352 natjecatelja iz cijele Hrvatske, na županijskoj razini 1605 natjecatelja, a na državnoj razini 242 natjecatelja.

Područja natjecanja
Učenici su se natjecali u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija:
-   H-kategorija (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i program nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture)
-   P-kategorija (natjecanje po programu za posebna područja tehničke kulture).

Područja natjecanja u H-kategoriji bila su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazali su svoje kompetencije u pet područja: automatici, fotografiji, modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacijama i robotskom spašavanju žrtve. Na školskoj/klupskoj razini se natjecanje u svim područjima moglo održati u osnovnim školama, a u područjima P-kategorije organiziralo se i u udrugama tehničke kulture.

Nositelji područja natjecanja bili su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Andrea Galian-Pucović (obrada materijala), Josip Funarić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika), Hrvoje Vrhovski (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve). Autori testova za pisanu provjeru znanja bili su: Ana Majić (za učenike 5. razreda), Jadranko Bartolić (za učenike 6 razreda), Dane Pavić (za učenike 7. razreda) i dr. sc. Željo Skoko (za učenike 8. razreda).

Sadržaj natjecanja
U svim područjima i na svim razinama natjecanje se sastojalo od tri dijela: pisane provjere znanja, izrade tehničke tvorevine (praktičnog rada) te predstavljanja tehničke tvorevine.

Državna razina 64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske
 
Nakon dvije godine održavanja državne razine natjecanja u Poreču (2018. i 2019.) te dvije godine provedbe državnog natjecanja na daljinu sa svrhom sprečavanja širenja bolesti COVID-19 (2020. i 2021.), natjecanje se ponovno vratilo u Primošten, u Hotel Zora. Domaćin natjecanja bila je OŠ Primošten. Natjecanje je trajalo tri dana, kao što je trajalo od 2012. do 2017. godine (54. do 59. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske), dok se prije i nakon toga državno natjecanje održavalo u pravilu četiri dana.

Na svečanosti otvorenja sudionicima su se obratili mr. sc. Mirjana Matić, ravnateljica OŠ Primošten, Grgo Soža, predstavnik Općine Primošten, dr. sc. Damir Tomić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture, Žarko Bošnjak, prof., predsjednik Državnog povjerenstva 64. natjecanja mladih tehničara i Momir Karin, prof., ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Nakon pisane provjere znanja natjecatelji 5. razreda izradili su prema zadanoj tehničkoj dokumentaciji u području maketarstva i modelarstva Prešu s vijkom (vretenom) od balze. Po završetku su mogli napraviti nadogradnju preše prema vlastitoj zamisli radi poboljšanja funkcionalnosti ili estetskog izgleda. Natjecatelji 6. razreda izradili su u području graditeljstva Modernu kuću iz balze i kapa ploče. Kuća se odlikovala velikim otvorima za svjetlost, velikim ravnim plohama te krovom s nagibom za solarne ploče. Natjecatelji 7. razreda izradili su Bager (u području obrade materijala) ili Vodenu pumpu pogonjenu vjetrom (u području strojarskih konstrukcija). Bager su izradili kombinacijom više materijala: uglavnom od pocinčanog lima, a pojedini dijelovi bili su od PVC plastike i drva bukve. Zadatak u strojarskim konstrukcijama bio je nastavak principa rada vodene pumpe sa 64. školskog/klupskog i županijskog natjecanja kroz primjer ručne, polužne i vjetropumpe. Tema za učenike 8. razreda u području elektrotehnike bila je Strujni krugovi, a u području elektronike Voltmetar sa svjetlećim diodama. Natjecatelji iz elektrotehnike izradili su strujni krug s tri različite vrste trošila (žarulja s žarnom niti, svjetleće diode i elektronička aktivna zujalica ) i tri vrste sklopki kojima se uključuju i isključuju ta trošila. Jednostavniji voltmetar su učenici radili na školskom/klupskom i županijskom natjecanju iz elektronike, a na 64. državnom natjecanju izradili su voltmetar koji je bio je dosta precizan, a njegov mjerni opseg se mogao ugoditi do 12 volti. Prikazivao je rezultate mjerenja napona svjetlećim diodama, a ne kazaljkom ili na displeju. Natjecatelji od 5. do 8. razreda pokazali su svoje kompetencije u robotici, automatici, fotografiji, robotskom spašavanju žrtve, modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina i u radiokomunikacijama. Ocjenjivačko povjerenstvo u robotici pratilo je kretanje robota natjecatelja koji su na zadanoj stazi sakupljali kovanice od 10 ili 50 lipa te ih ostavljali na određenoj poziciji. U području robotskog spašavanja žrtve roboti su prelazili i savladavali različite prepreke, zaustavljali se na određenim mjestima i spašavali „žrtvu“. U automatici su natjecatelji prema zadanoj tehničkoj dokumentaciji napravili Model ručnog 2-osnog stabilizatora položaja. Sastavili su konstrukciju modela koja je napravljena tehnologijom 3D ispisa, postavili su potrebne elektroničke komponente na eksperimentalnu pločicu, pričvrstili mikroupravljačko sučelje i eksperimentalnu pločicu na konstrukciju, povezali sve dijelove modela vodičima te programirali sučelje prema dobivenom zadatku. U modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina natjecatelji su izradili Zidnu ili stolnu policu od šperploče. Polica se mogla upotrijebiti za odlaganje mobitela, uredskog pribora, nakita i drugog, a natjecatelji su je mogli dodatno dizajnirati i poboljšati joj funkcionalnost i izgled prema svojim idejama. Mladi fotografi izrazili su se digitalnim fotoaparatom na temu Različitosti starog i novog. Rezultati njihovog rada prezentirani su sudionicima natjecanja izložbom u prostoru Hotela Zora. U području radiokomunikacija učenici su izradili kratkovalni odašiljač za amatersku radiogoniometriju te se natjecali u radiogoniometriji u okolici Hotela.

Najuspješniji mladi tehničari u školskoj godini 2021./2022. bili su:
Područje natjecanja: MAKETARSTVO I MODELARSTVO (5. razred):
1. Emanuel Kovačić, OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan, mentorica: Đurđa Zubić
2. Klara Miljančić, OŠ Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, mentor: Franjo Jambrović
3. Matea Zeljko, V. OŠ Varaždin, mentorica: Ines Brckan

Područje natjecanja: GRADITELJSTVO (6. razred):
1. Marta Kiš, OŠ "Đuro Ester", Koprivnica, mentorica: Tijana Martić
2. Paula Klanjčić, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko, mentorica: Vesna Turk
2. Dora Kovač, OŠ Domašinec, mentorica: Renata Martinec

Područje natjecanja: STROJARSKE KONSTRUKCIJE (7. razred):
1. Klara Klampfl, OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, mentorica: Anđelka Barlek
2. Nikola Baniček, OŠ Dubovac, Karlovac, mentor: Mihael Vučić
3. Luna Mandić, OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, mentorica: Renata Čizmin

Područje natjecanja: OBRADA MATERIJALA (7. razred):
1. Karlo Drokan, OŠ Eugena Kumičića, Slatina, mentor: Ivan Drokan
2. Ante Obradović, OŠ Stjepana Radića, Metković, mentorica: Marina Nikolić
3. Dea Detel, OŠ "Trsat", Rijeka, mentor: Neven Jerčinović

Područje natjecanja: ELEKTROTEHNIKA (8. razred):
1. Blaž Hrastić, OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija, mentor: Tomislav Čavlek
2. Marko Saršon, OŠ Pehlin, Rijeka, mentorica: Sanja Prodanović-Trlin
2. Luce Tičinović, OŠ Žnjan-Pazdigrad, Split, mentorica: Nataša Zvonar

Područje natjecanja: ELEKTRONIKA (8. razred):
1. Matej Androić, OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb, mentorica: Dijana Karačić
2. Jakov Crnički, VI. OŠ Varaždin, mentori: Marko Martinec i Darko Tomašek, udruga: Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždinske županije
3. Niki Zorić, OŠ Mahično, Karlovac, mentorica: Marica Car-Mihalić
3. Krešimir Tomašević, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko, mentor: Ivan Sirovica
3. Pia Kovačić, OŠ Vladimira Nazora, Vrsar, mentorica: Sabina Papić

Područje natjecanja: ROBOTIKA (5. do 8. razred):
1. Marin Rođak, 6. razred, VI. OŠ Varaždin, mentori: Marko Martinec i Ivica Kolarić, Centar izvrsnosti Varaždinske županije
2. Mirta Obelić, 8. razred, V. OŠ Varaždin, mentori: Ines Brckan i Ivica Kolarić, Centar izvrsnosti Varaždinske županije
3. Sven Ridzak, 7. razred, OŠ Markuševec, Zagreb, mentori: Gordana Kranjčević i Ivica Kolarić, Udruga "Robofreak", Varaždin

Područje natjecanja: FOTOGRAFIJA (5. do 8. razred):
1. Mila Cukon, 8. razred, OŠ Vladimira Nazora – Krnica, mentorica: Helena Dabo
2. Iva Tomak, 7. razred, OŠ "Vladimir Gortan", Rijeka, mentor: Venelin Mehić
3. Tonina Kolega, 8. razred, OŠ Šime Budinića – Zadar, mentorica: Tamara Valčić
3. Lena Brletić, 8. razred, OŠ Vladimira Nazora, Daruvar, mentorica: Alenka Njegovac, udruga: Foto Film klub Daruvar
3. Frida Matić, 5. razred, OŠ Škurinje, Rijeka, mentorica: Jelena Vlahović

Područje natjecanja: ROBOTSKO SPAŠAVANJE ŽRTVE (5. do 8. razred):
1. Maksim Stanković Šprajc, 7. razred, OŠ Dubovac, Karlovac, mentorice: Biserka Papa – Neskusil i Suzana Šnajdar, udruga: Zajednica tehničke kulture Karlovac
2. Franko Prikratki, 8. razred, II. OŠ Varaždin, mentori: Miroslav Kukec i Ivica Kolarić, Centar izvrsnosti Varaždinske županije
3. Lovro Dijanić, 6. razred, OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, mentori: Vera Žilec i Ivica Kolarić, Udruga "Robofreak", Varaždin

Područje natjecanja: AUTOMATIKA (5. do 8. razred):
1. Leon Usmiani, 7. razred, OŠ Oroslavje, mentori: Krešimir Hamer i Igor Znika
2. Nika Cundeković, 7. razred, OŠ Jurja Habdelića, Velika Gorica, mentori: Viviana Vretenar i Vladimir Cundeković, udruga: Informatički klub NET, Ivanić- Grad
3. Borna Vukonić, 8. razred, OŠ Hreljin, mentor: Andrija Mihelčić
3. Saša Ovčarić, 7. razred, I. OŠ Čakovec, mentori: Branko Vujnović i Kristijan Ovčarić, udruga: Međimurski informatički klub

Područje natjecanja: MODELARSTVO UPORABNIH TEHNIČKIH TVOREVINA (5. do 8. razred):
1. Tomo Androlić, 8. razred, VII. OŠ Varaždin, mentor: Domin Jurišić
1. Dominik Roginić, 8. razred, OŠ Sveti Križ Začretje, mentorica: Božena Belanović
3. Ana Katalenić, 8. razred, OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan, mentorica: Đurđa Zubić

Područje natjecanja: RADIOKOMUNIKACIJE (5. do 8. razred):
1. Filip Paušić, 8. razred, OŠ Ante Starčevića, Rešetari, mentori: Josip Popčević i Željko Ivanišević, udruga: Radio klub "Nova Gradiška
2. Sven Sarajlić, 7. razred, OŠ Ljubljanica, Zagreb, mentori: Vesna Galamboš i Ivica Vrbanović, udruga: Radio klub Hrvatska flora i fauna
3. Kiara Vuk, 7. razred, OŠ Ludbreg, mentori: Tanja Ceglec i Slobodan Popović, udruga: Zajednica tehničke kulture grada Ludbrega
 
Fotogalerija i video prilozi o državnoj razini 64. NMT na profilima HZTK (Facebook HZTK i Facebook grupa „Volim tehniku“)
1. Video o prvom danu natjecanja
2. Video o drugom danu natjecanja
3. Fotogalerija pisanje provjere znanja
4. Fotogalerija iz područja automatike, elektronike i elektrotehnike
5. Fotogalerija iz područja fotografije, graditeljstva, maketarstva i modelarstva
6.Fotogalerija iz područja modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina, obrade materijala i radiokomunikacija
7. Fotogalerija iz područja robotike, robotskog spašavanje žrtve i strojarskih konstrukcija
8. Fotogalerija svečanog zatvaranja natjecanja i popis najuspješnijih mladih tehničara 2022.

Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture najuspješnijim mladim tehničarima u 2022.
Hrvatska zajednica tehničke kulture nagradila je trinaest prvoplasiranih mladih tehničara besplatnim sudjelovanjem na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Zadru 2022.

Priprema učenika za natjecanje
Hrvatski radioamaterski savez pripremio je zadatke iz radiokomunikacija koje možete preuzeti na ovoj stranici.
Hrvatska zajednica tehničke kulture pripremila je zadatke iz automatike koje možete naći ovdje.
 
Zadaci na školskoj/klupskoj razini 64. natjecanja mladih tehničara
 

Znak 64. natjecanja mladih tehničara

Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu.
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

Arhiva
Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.


vrh stranice