Robokup


Robokup je ekipno natjecanje učenika u području elementarne robotike koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi na području Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama. Natjecateljsku ekipu čine tri učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola od petog do osmog razreda koje na natjecanje dovodi jedan mentor. U popratne aktivnosti Robokupa uključena su djeca predškolske dobi, učenici nižih razreda osnovnih škola i djeca s posebnim potrebama.
Vizualni identitet Robokupa osmislili su i donirali renomirani dizajneri Bruketa i Žinić. Prvi Robokup održan je 2008. godine u Zagrebu, a do sada je održano četrnaest Robokupa. Stečena znanja i vještine u izradi strujnih krugova, robotičkih konstrukcija i u programiranju zainteresirani učenici mogu nadopuniti uključivanjem u složenije programe robotike u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza.

Ciljevi provođenja programa Robokupa su:
- Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja
- Smanjivanje regionalnih nejednakosti u Republici Hrvatskoj provedbom programa tehničke kulture na državnoj ili regionalnoj razini i u suradnji s različitim dionicima,
- Uključivanje socijalno ugroženih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture
- Međunarodna suradnja i popularizacija tehničke kulture u inozemstvu
- Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Organiziranje i provođenje natjecanja
Robokup se provodi kroz dvije razine natjecanja: županijsku i državnu.
Županijska razina 15. Robokupa može se održati u svakoj županiji tijekom školske godine zaključno do 30. travnja 2022. Na županijskoj razini Robokupa mogu se natjecati učenici i učenice viših razreda (5.-8. razreda) osnovnih škola s područja županije. Ovisno o prostornim i financijskim mogućnostima, organizator određuje maximalan broj ekipa koje mogu sudjelovati na natjecanju.
Domaćini i organizatori županijske razine natjecanja mogu biti: županijske zajednice tehničke kulture i/ili gradske zajednice tehničke kulture i/ili društva pedagoga tehničke kulture.
Ukoliko navedene organizacije nisu u mogućnosti preuzeti organizaciju i provođenje Robokupa, tada osnovne škole mogu biti domaćini i organizatori.
Sve aktivnosti provode se uz koordinaciju Hrvatske zajednice tehničke kulture koja će na državnu razinu natjecanja pozvati 20 najuspješnijih ekipa sa županijske razine (60 natjecatelja i 20 mentora)

Državnu razinu Robokupa organizira Hrvatska zajednica tehničke kulture u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom. Državna razina 15. Robokupa održat će se od 13. do 15. svibnja 2022. u Stubičkim Toplicama.
HZTK će nagraditi sva tri učenika iz pobjedničke ekipe državne razine Robokupa sudjelovanjem na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti.

U slučaju izvanrednih okolnosti, elementarne nepogode, povećanog rizika za zdravlje ili druge neposredne ugroze stanovništva, Hrvatska zajednica tehničke kulture promijeniti će, odnosno prilagoditi način i vrijeme provedbe Robokupa.

 

vrh stranice