58. natjecanje mladih tehničara 2015./2016.

 

Video prikaz državne razine 58. natjecanja mladih tehničara dostupan je ovdje.

Natjecanje mladih tehničara (u daljnjem tekstu: natjecanje) organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture u skladu s Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Upute) i Pravilima 58. natjecanja natjecanja mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Pravila).

Natjecanje se provodi na temelju redovitog, izbornog i izvannastavnog programa tehničke kulture te programa dodatne nastave sadržane u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu i programima posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb
telefon: 01/4848-757; faks: 01/4846-979, e-pošta: jasna.malus@hztk.hr
www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Tajnik Državnoga povjerenstva

Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

  1. Školska/klupska razina: od 9. do 12. veljače 2016. - organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture, a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga
  2. Županijska razina/Grad Zagreb: 4. ožujka 2016. - provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba
  3. Državna razina: od 30. ožujka do 1. travnja 2016. - provodi Državno povjerenstvo

Popis županijskih povjerenstva/povjerenstva Grada Zagreba, kontakt osobe ispred povjerenstva i popis škola koja će organizirati županijska natjecanja možete preuzeti ovdje.

Državna razina 58. natjecanja mladih tehničara, Primošten, od 30. 3. do 1. 4. 2016.

Na državnom natjecanju okuplo se više od 500 sudionika, od kojih je 256 učenika koji su u jednom od dvanaest područja natjecanja pokazati svoje kompetencije. Natjecanje je provelo Državno povjerenstvo u Hotelu "Zora". Domaćin natjecanja bila je Osnovna škola Primošten. 

Vrijeme predviđeno za provedbu državnoga natjecanja bilo je dva dana, to jest ukupno 12 školskih sati: 2 školska sata za pisanu provjeru znanja, 8 školskih sati za izradu tehničke tvorevine i do 5 minuta za predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.

Mladi tehničari izrađivali su različite tehničke tvorevine: automatski uspornik (ležeći policajac), drveni most, škrinju i hranilicu za ptice (sjenicu), model električnog uređaja koji prikazuje dio rasvjetnog i signalizacijskog sustava automobila, elektronički sklop koji proizvodi hipnotizirajuće bljeskove, robotsko vozilo koje u slučaju požara prevozi zadani predmet na sigurno područje, hvataljku s metalnom drškom, koordinatni stol. Konstruirali su i programirali robota koji spašava „žrtvu“, te su se orijentirali u otvorenom prostoru uz pomoć zemljovida, kompasa i PMR radio stanice. Mladi fotografi istraživali su i vizualno se izražavali na temu Svjedoci prošlih vremena.

Hrvatska zajednica tehničke kulture nagradila je svih dvanaest prvoplasiranih mladih tehničara besplatnim sudjelovanjem na Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici tijekom ljeta 2016. godine.

Film s 58. natjecanja mladih tehničara dostupan je ovdje.

Prenosimo iz medija: HRT - Emisija na zahtjev - Regionalni dnevnik, 2.4. 2016., 26:40 min

Rezultati 58. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Popis učenika pozvanih na državnu razinu 58. natjecanja mladih tehničara 

Program 58. natjecanja na državnoj razini

Ocjenjivačka povjerenstva 58. natjecanja mladih tehničara na državnoj razini

Popis pribora, alata i materijala koji mladi tehničari donose na državnu razinu natjecanja

Sudionici natjecanja

Na 58. natjecanju mladih tehničara (školska/klupska razina) sudjelovalo je 7,683 učenika viših razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske.

Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama. Sudionici natjecanja nazivaju se natjecatelji.
Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

U skladu s Uputama, ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku može biti isključivo odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi ili učeničkom domu). Međutim, u prijavnici za natjecanje na školskoj/klupskoj razini i u svim tablicama prijave i izvještavanja bit će navedeno i ime i prezime mentora učenika u udruzi (voditelji) te će biti navedena i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje. Voditelji učenika u P-kategoriji sudjelovat će na državnom natjecanju kao pratitelji prema istom principu kao i mentori iz škola.

Sadržaj natjecanja

Natjecanje u obje kategorije sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 30 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 20 bodova). Ukupan broj bodova je 100.

Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija: H-kategorija (natjecanje se provodi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi - HNOS) i P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture, a organizatori natjecanja i smotre na školskoj/klupskoj razini su povjerenstva u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture).

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija i robotsko spašavanje žrtve. 

Nositelji područja u H-kategoriji natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Branko Mrkonjić (strojarske konstrukcije), Vlado Abičić (obrada materijala), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika).
Na prijedlog Hrvatske zajednice tehničke kulture, koja je nositelj i koordinator P-kategorije natjecanja, nositelji područja u P-kategoriji su: Paolo Zenzerović (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Đuka Pelcl (orijentacija i komunikacija) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).

Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku i županijsku razinu

Obrasci za natjecanja u školskoj godini 2015/2016.

Tablica za unos podataka 2016. (priprema i izvještavanje s natjecanja)

Tablica broja sudionika 58. natjecanja mladih tehničara na školskoj/klupskoj razini

Šifrarnik kategorija 58. natjecanja mladih tehničara

Legenda županija

Šifra škole koju učenik polazi

Ljestvica privremenog poretka (DOC: 22 kb)

Obrazac za zaporku (DOC: 31 kb)

Žalba (DOC: 26 kb)

Ljestvica konačnog poretka (DOC: 38 kb)


Važna napomena za sve mentore i organizatore natjecanja

Na početku svake razine natjecanja, prije pisanja testa, u obrascu za zaporku učenik treba navesti sljedeće podatke: zaporka, nadnevak, područje natjecanja, ime i prezime učenika, JMBG; OIB, naziv i adresa škole, ime i prezime mentora učenika, adresa učenika i telefon učenika.

Napomene i koraci u provedbi natjecanja 2016.

1) Prijava natjecatelja na školskoj/klupskoj razini

Sudjelovanje natjecatelja na školskoj/klupskoj razini natjecanja mentor ili učenik će prijaviti organizatoru školskog/klupskog natjecanja (školsko/klupsko povjerenstvo) na prijavnici u kojoj će biti navedeni sljedeći podaci: ime i prezime učenika, OIB učenika, razred, područje natjecanja ili smotra, naziv škole koju učenik polazi, sjedište škole, mentor iz škole koju učenik polazi. Ako je učenika za natjecanje ili smotru pripremao mentor iz udruge i ako se učenik pripremao u udruzi, to također treba navesti u prijavnici. Prijavnica mora biti poslana školskom/klupskom povjerenstvu elektroničkim putem do ponedjeljka, 1. veljače 2016. Ako prijavnica nije dostavljena na vrijeme i ako na njoj nisu upisani svi navedeni podaci, učenik neće moći pristupiti natjecanju.
(Napomena: pogledajte i 7. naslov: Izvještavanje sa školske/klupske razine natjecanja)

Odmah nakon toga, školsko/klupsko povjerenstvo elektroničkim putem prijavljuje održavanje školskog/klupskog natjecanja županijskom povjerenstvu
, odnosno povjerenstvu Grada Zagreba, kako bi im županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, poslalo testove i zadatke za školsko/klupsku razinu. U prijavi treba navesti: naziv i adresu školskog/klupskog povjerenstva, područja natjecanja ili smotru i razred koji prijavljeni učenici polaze te napisati podatke o odgovornoj osobi za provedbu natjecanja (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i mobitela).

2) Preuzimanje testova i zadataka na školskoj/klupskoj razini

Testove za pisanu provjeru znanja i zadatke s tablicom vrednovanja, tajnik Državnog povjerenstva poslat će 24 sata prije natjecanja ovlaštenim osobama županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, korištenjem elektroničke pošte. Nakon toga, predstavnik županijskog povjerenstva poslat će testove i zadatke odgovornoj osobi unaprijed prijavljenog školskog/klupskog povjerenstva.

3) Trajanje natjecanja

  • Školska klupska razina: 30 minuta - pisana provjera znanja, 60 minuta - izrada tehničke tvorevine, do 5 minuta - predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.
  • Županijska razina/Grad Zagreb: 45 minuta - pisana provjera znanja, 90 minuta - izrada tehničke tvorevine, 30 minuta - priprema predstavljanja tehničke tvorevine, do 5 minuta - predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.
  • Državna razina (12 školskih sati): 2 školska sata - pisana provjera znanja, 8 školskih sati - izrada tehničke tvorevine, do 5 minuta - predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.

4) Uvjeti natjecanja

Natjecanje na školskoj/klupskoj i županijskoj razini se provodi na način da se osigura jedna školska klupa za svakog učenika (školska klupa s dva radna učenička mjesta).
Za vrijeme natjecanja natjecatelji ne mogu upotrebljavati pribor, alat i materijal drugih natjecatelja.
Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.

5) Ocjenjivanje natjecatelja, redoslijed u slučaju jednakog broja bodova

Učitelj ili nastavnik ne može biti član prosudbenog povjerenstva određenog područja natjecanja ako je mentor učenika ili skupine u istom području natjecanja.
U popisu rezultata natjecanja u stupcu "Ostalo" obvezno je navesti broj bodova iz svih dijelova natjecanja i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.
Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

6) Privremeni popis rezultata na svim razinama

Nakon završetka natjecanja na svim razinama sastavlja se privremeni popis rezultata natjecanja pod zaporkama koje se obznanjuju na oglasnoj ploči.
U stupcu „Bodovi“ obvezno je navesti ukupan broj bodova, a u stupcu "Oslao" bodove iz svih dijelova natjecanja i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije).
Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva.
Ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu korektno vrednovani, može podnijeti žalbu u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima.
Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačni popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

7) Izvještavanje sa školske/klupske razine

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) uvela je jedinstveni sustav za unos podataka za sudjelovanje učenika i prikupljanje rezultata na natjecanjima i smotrama u Republici Hrvatskoj u tablici u Excelu. Tablice za prijavljivanje i evidentiranje postignuća učenica i učenika na natjecanjima koja organizira AZOO formatirane su i definirane da bi bile kompatibilne sustavima NISpVU i NISpSŠ i služe jedino u te svrhe i za navedene sustave (Nacionalni informacijski sustavi za upise učenika na sveučilišta i srednje škole), stoga nisu dozvoljene intervencije u format, oduzimanje ili dodavanje stupaca.

Preporuča se da organizatori natjecanja u tablicu izvještavanja upišu sve podatke osim pojedinačnog i ukupnog broja bodova prije početka natjecanja, a nakon završenog natjecanja tablicu je potrebno složiti prema redoslijedu uspješnosti učenika.

Obvezni podaci potrebni za izvještavanje su: OIB učenika, ime, prezime, školska godina, broj kategorije koji označava područje natjecanja ili smotre, ime i prezime mentora (koji je isključivo odgojno-obrazovni radnik iz osnovne škole koju učenik polazi!), šifra škole, grad, broj županije, županija, bodovi (ukupni) i broj bodova iz svih dijelova natjecanja (upisuju se u stupcu "Ostalo" i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20. Mentor iz udruge i naziv udruge u koji se učenik pripremao za natjecanje ili smotru (ako postoje) također se upisuju u stupcu „Ostalo“ (npr.: 30-50-19, Zoran Horvat, Udruga tehničara "Model").

Broj kategorije (područja) tehničke kulture:

85 - Maketarstvo i modelarstvo
86 - Graditeljstvo
87 - Strojarske konstrukcije
88 - Obrada materijala
89 - Elektrotehnika
90 - Elektronika
91 - Robotika
92 - Fotografija
93 - Robotsko spašavanje žrtve
94 - Automatika
95 - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina
96 - Orijentacija i komunikacija

Legenda (broj) županija:

1 - Zagrebačka
2 - Krapinsko-zagorska
3 - Sisačko-moslavačka
4 - Karlovačka
5 - Varaždinska
6 - Koprivničko- križevačka
7 - Bjelovarsko-bilogorska
8 - Primorsko-goranska
9 - Ličko-senjska
10 - Virovitičko-podravska
11 - Požeško-slavonska
12 - Brodsko-posavska
13 - Zadarska
14 - Osječko-baranjska
15 - Šibensko-kninska
16 - Vukovarsko- srijemska
17 - Splitsko -dalmatinska
18 - Istarska
19 - Dubrovačko-neretvanska
20 - Međimurska
21 - Grad Zagreb

Odmah nakon održanih školskih/klupskih natjecanja, a najkasnije do petka, 12. veljače 2016. do 24,00 sata, povjerenstva pisano i elektroničkim putem izvještava svoje županijsko povjerenstvo o sudionicima i o rezultatima natjecanja na propisanim tablicama. Uz tablice, izvještaj sadrži i originalne pismene testove svakog učenika, potpisane liste vrednovanja koje popunjavaju ocjenjivačka povjerenstva.

Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpunu tablicu rezultata elektroničkim putem do navedenog datuma i vremena, županijska povjerenstva neće naknadno razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje.

Prilozi vezani uz pripremu, prijavu i izvještavanje organizatora školskog/klupskog natjecanja:

8) Čuvanje i objedinjavanje dokumentacije sa školske/klupske razine

Županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, dužna su čuvati svu pristiglu dokumentaciju sa školske/klupske razine natjecanja do završetka državnog natjecanja. Na zahtjev Državnog povjerenstva, županijska povjerenstva trebaju dostaviti izvornik navedene dokumentacije Državnom povjerenstvu.
Školska/klupska povjerenstva ne trebaju kopirati i čuvati pisanu dokumentaciju sa školskog/klupskog natjecanja.
Županijsko povjerenstvo poslat će Državnom povjerenstvu elektroničkim putem obrazac izvještaja o broju sudionika na školskom/klupskom natjecanju u svojoj županiji najkasnije dva tjedna nakon održanog natjecanja. Uz to će dostaviti tablicu popisa svih sudionika natjecanja na školskoj/klupskoj razini u kojoj će objediniti rezultate koje su primili od svih organizatora školskog/klupskog natjecanja. To će napraviti kopiranjem (Copy/Paste), a ne pretipkavanjem podataka s papira.

9) Pozivanje učenika i priprema županijske razine natjecanja

Županijska povjerenstva osiguravaju prostorne i druge uvjete za održavanje županijskog natjecanja uz svekoliku potporu gradskih i županijskih zajednica tehničke kulture, društva pedagoga tehničke kulture i nadležnih županijskih ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu.
Županijska povjerenstva pozvat će na županijsko natjecanje samo one učenike za koje mogu osigurati potrebne materijalne, prostorne i druge uvjete.
Prije početka županijskog natjecanja županijska povjerenstva iz objedinjene tablice sa školske/klupske razine (koju treba sačuvati) pripremaju novu tablicu sudionika županijske razine tako da izbrišu one učenike koji nisu pozvani na županijsko natjecanje te u rubrici „Ostalo“ izbrišu rezultate postignute na školskoj/klupskoj razini.

10) Izvještavanje sa županijske razine

Odmah nakon održanog županijskog natjecanja, a najkasnije do petka, 14. ožujka 2016. do 24:00 sata, županijska povjerenstva elektroničkom poštom dostavljaju izvještaj Državnom povjerenstvu.
Izvještaj sadrži propisanu tablicu s popisom učenika prema redoslijedu uspješnosti i tablicu broja sudionika županijskog natjecanja.
Samo jedan natjecatelj može biti prvoplasirani.
U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.
Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

11) Odabir natjecatelja i mentora za natjecanje na državnoj razini

Kako bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.
Na državno natjecanje bit će pozvani učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba.
O ostalim natjecateljima koji će biti pozvani na državno natjecanje odlučuje Državno povjerenstvo.

Konačni broj natjecatelja na državnom natjecanju utvrđuje Državno povjerenstvo tako da u pravilu 150 natjecatelja sudjeluje u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji.
Ako prvoplasirani učenik iz pojedine županije nije u mogućnosti sudjelovati na državnom natjecanju, Državno povjerenstvo će nakon obavijesti županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, na državno natjecanje pozvati prvog niže rangiranog učenika u tom području.

12) Znak natjecanja mladih tehničara

Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu.
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

13) Promocija natjecanja u medijima na svim razinama

Organizatori natjecanja obavještavaju sredstva javnoga priopćivanja o natjecanjima koja organiziraju.

14) Napomena

Uporaba imenica (učenik, natjecatelj, učitelj, mentor, nositelj, sudionik i sl.) u ovim Pravilima podrazumijeva osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, natjecateljice/natjecatelje, učiteljice/učitelje, mentorice/mentore, nositeljice/nositelje, sudionice/sudionike…

15) Članovi Državnog povjerenstva 58. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje donijela je Odluku o sastavu Državnog povjerenstva 58. natjecanja mladih tehničara. U školskoj godini 2015./2016. u Državno povjerenstvo imenovani su:
1. Damir Purković, prof. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, predsjednik
2. Žarko Bošnjak, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, tajnik
3. Predrag Bosnar, fotograf, Hrvatski fotosavez, Zagreb
4. Marino Čikeš, prof., Dom mladih, Rijeka
5. Andrija Gregurić, nastavnik, Osnovna škola Otona Ivekovića, Zagreb
6. Jelka Hrnjić, dipl. ing., Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
7. Vlado Abičić, nastavnik, Osnovna škola Franje Serta, Bednja
8. Sanja Kovačević, prof., Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
9. Zoran Kušan, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
10. Jasna Malus Gorišek, dipl. ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
11. Paolo Zenzerović, dipl. ing., Hrvatsko društvo za edukacijsku tehnologiju, Pula
12. Branko Mrkonjić, Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Rokovci-Andrijaševci
13. Vladimir Delić, prof., Osnovna škola Pujanki, Split
14. Đuka Pelcl, Hrvatski savez CB radioklubova, Zagreb
15. Ivan Rajsz, prof., Osnovna škola Velikog Trojstva, Bjelovar
16. Dragan Stanojević, prof., Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin
17. Zdenka Terek, diplomirani ekonomist, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
18. Hrvoje Vrhovski, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
19. Zvonko Koprivnjak, prof., Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
20. Leon Zakanji, prof., OŠ Miroslava Krleže, Čepin

16) Arhiva natjecanja mladih tehničara

Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

17) Ostale informacije

Primjere zadataka iz automatike za natjecanje u 2015. godini možete pogledati na ovoj stranici (autor: Paolo Zenzerović).

Informacije o novim izdanjima HZTK iz područja modelarstva i automatike za učenike i mentore možete pogledati ovdje.

Priručnik iz topografije i orijentacije možete preuzeti na ovoj stranici (autori: Đuka Pelcl, Davor Marković i Mislav Bošnjak)

Opis posebnih područja tehničke kulture (P-kategorija) iz školske godine 2013./2014. možete preuzeti ovdje.

vrh stranice