Dokumenti

Obrasci za članice HZTK

za Izbornu Skupštinu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 3. lipnja 2023.

Evidencijski listić zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštini HZTK

Vjerodajnica zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštini HZTK 2023 - 2027.

Vjerodajnica predstavnika institucije u Skupštini HZTK 2023. - 2027.

Izjave o prihvaćanju kandidature za člana Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika HZTK 2023. - 2027.

Obrazac za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora HZTK 2023. - 2027.

Obrazac za predlaganje kandidata za predsjednika i dopredsjednika HZTK 2023. - 2027.

Osnovni podaci o instituciji

Osnovni podaci o zajednici i savezu tehničke kulture

Privola (suglasnost) za javnu objavu osnovnih podataka o članicama Hrvatske zajednice tehničke kulture

Dokumenti

Bonska deklaracija

Etički kodeks Hrvatske zajednice tehničke kulture 

Izjava o prihvaćanju Etičkog kodeksa HZTK

Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Tehnička kultura - prijedlog, veljača 2016.

Nacionalni okvirni kurikulum - 4. područje: Tehničko i informatičko područje

Odluka o sastavu i izboru tijela Skupštine HZTK 2015.

Odluka o osnivanju Radnih tijela i Izvršnog odbora HZTK

Odluka o sadržaju, izgledu, znaku i zastavi HZTK

Poslovnik Skupštine HZTK 2015.

Pravilnik o članstvu u HZTK

Pravilnik o Državnoj nagradi tehničke kulture "Faust Vrančić"

Pravilnik o javnim potrebama u tehničkoj kulturi

Pravilnik o radu HZTK 

Pravilnik o Nagradi HZTK 

Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti tehničke kulture 

Pravilnik o organizaciji radionica, tečajeva i škola u području tehničke kulture

Prioriteti financiranja javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2016. (državna razina)

Prijedlog prioriteta za izradu programa za koje se sredstva osiguravaju iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2016. (lokalna razina)

Statut zajednice tehničke kulture - predložak

Statut HZTK 2015.

Statut udruge tehničke kulture - predložak

Strateški plan HZTK 2015. do 2018.

Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst ((NN 85/2010)

Zakon o izmjenama Zakona o tehničkoj kulturi

Zakon o tehničkoj kulturi

 

vrh stranice