Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za iskazivanje interesa zajednica tehničke kulture za dodjelu edukacijskih kompleta u programu Dani tehničke kulture

10.05.2023.

Na temelju članaka 9. i 10. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, Programa rada i Financijskog plana Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2023. godinu, Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) dana 10. svibnja 2023. godine raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa zajednica tehničke kulture za dodjelu edukacijskih kompleta u programu Dani tehničke kulture.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba RH u tehničkoj kulturi u 2022. godini

01.07.2021.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem tekstu: HZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/2015., 37/2021.) te na temelju projekcije Državnog proračuna za 2022. godinu u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za aktivnost A577028 - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Narodne novine, br. 135/2020.) i iz prenesenih sredstava iz 2021. godine za aktivnost A577028, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na svojoj 16. sjednici održanoj od 16. do 19. lipnja 2021. godine donio je Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2022. godini
vrh stranice