Hrvatska zajednica tehničke kulture - središnje nacionalno tijelo tehničke kulture

 

Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koja je usmjerena na razvoj i promociju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.  

Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/1993., 11/1994., 38/2009.) Zajednica je ustanovljena kao najviše nacionalno tijelo tehničke kulture (stavak 6. članka 25. i članak 30.) s izričitim ovlastima (stavak 2. članak 31. i stavak 3. članka 33.), osobito u programu javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (stavak 1. članka 18. i stavak 1. članka 22.). Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem Zajednice i nacionalnih saveza tehničke kulture, a sredstva za njihovo financiranje osigurana su na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

Zajednica je pravni sljednik društvene organizacije Narodne tehnike Hrvatske osnovane 17. travnja 1948. godine u Zagrebu, koja je 3. srpnja 1992. godine preimenovana u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture i preuzela je sva njezina prava, obveze i svu imovinu.
Zajednica je povijesni sljednik Republikanske komisije "Tehnika i sport" pri Glavnom odboru Fiskulturnog saveza Hrvatske utemeljene 23. lipnja 1946. godine u Zagrebu i baštinik tradicije prvih hrvatskih udruga tehničke kulture.

Uz Tehnički muzej „Nikola Tesla“ u Zagrebu, Zajednica danas okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih i 35 gradskih zajednica tehničke kulture. U Zajednicu su udruženi sljedeći nacionalni savezi tehničke kulture: Hrvatska savez učeničkih zadruga, Hrvatski astronautički i raketni savez, Hrvatski astronomski savez, Hrvatski automodelarski savez, Hrvatski filmski savez, Hrvatski fotosavez, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski kajakaški savez, Hrvatski radioamaterski savez, Hrvatski robotički savez, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski savez brodomaketara, Hrvatski savez CB radioklubova, Hrvatski savez informatičara, Savez izviđača Hrvatske, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Hrvatski zrakoplovni savez i Hrvatska zajednica inovatora.

Zajednica, njezine članice i udruge koje su u njih učlanjene, osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, kao i popularizaciji tehničke kulture. Odgoj i obrazovanje u različitim djelatnostima tehničke kulture (elektrotehnika, elektronika, automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika i računalstvo, strojarstvo i konstruktorstvo, komunikacijska tehnika, audiovizualne tehničke djelatnosti, astronautika i astronomija, inovatorstvo, učeničko zadrugarstvo) utječe na razvoj inovacija i kreativnosti kod djece i mladih, njihovom odabiru strukovnih ili tehničkih škola, tehničkih fakulteta i zanimanja, što je temelj poduzetništva i gospodarskog razvoja zemlje.

Aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja djece i mladih, učitelja tehničke kulture i ostalih građana, Zajednica provodi samostalno ili u suradnji sa svojim članicama u Zagrebu ili diljem Hrvatske.

Vizija, misija i vrijednosti Hrvatske zajednice tehničke kulture

Vizija
Tehnika narodu.

Misija
Zajednica je najviše nacionalno tijelo tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koje objedinjava sve djelatnosti tehničke kulture i u koju su udruženi nacionalni savezi tehničke kulture, zajednice tehničke kulture te Tehnički muzej u Zagrebu.

Zajednica se bavi poticanjem razvoja i promicanjem tehničke kulture na području Republike Hrvatske:
- cjeloživotnim tehničkim obrazovanjem svih dobnih skupina s naglaskom na djecu i mlade, uključujući socijalno ugrožene i marginalizirane skupine te osobe s posebnim potrebama;
- zastupanjem prava i interesa članica, zajedničkim provođenjem programa tehničke kulture;
- utjecajem na javne politike u području tehničke kulture i razvoj civilnog društva;
- podizanjem javne svijesti o značaju tehničke kulture u društvu.

Narodna tehnika, odnosno Hrvatska zajednica tehničke kulture kao njen pravni sljednik, neprekidno promiče tehničku kulturu od 1946. godine te je po svojoj strukturi i opsegu djelovanja jedinstvena u Europi.

Vrijednosti
Zajednica svoj cjelokupni rad zasniva na načelima odgovornosti, stručnosti i prilagodljivosti u radu s korisnicima, inovativnosti, otvorenosti, poštivanju različitosti te ravnopravnosti sudjelovanja.

                                      

Između brojnih postignuća HZTK izdvajaju se:

1. Oblikovanje udruga tehničke kulture kao važnoga izvora znanja, vještina i sposobnosti koje građanima omogućuju dragovoljno, svrsishodno organizirano stvaralačko i rekreativno bavljenje primjerenim sadržajima u dokolici i pridonose izražavanju, razvitku i potvrđivanju sklonosti i sposobnosti, znanja i vještina, profesionalnom usmjeravanju i osposobljavanju ili stjecanju dodatnog znanja i vještina potiču inovativnost, poduzetnost i druge vrijednosti te podižu razinu tehničke kulture.

2. Udruge, nacionalni savezi i HZTK osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom obrazovanju djece i mladih.

Od 1958. godine Hrvatska zajednica tehničke kulture, odnosno Narodna tehnika Hrvatske, kontinuirano organizira i provodi natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske. Na dosadašnjim natjecanjima sudjelovali su daroviti učenici iz cijele zemlje koji su pokazali svoje znanje i vještine u različitim područjima tehničke kulture.

3. Važan je doprinos popularizaciji znanosti i tehnike. Nadovezujući se na tradiciju narodnoga prosvjećivanja u 19. stoljeću, HZTK je izdavačkom djelatnošću i djelovanjem Društva (Odbora) za širenje znanstvenih saznanja »Nikola Tesla« te tijela za popularizaciju i znanstveno i tehničko opismenjavanje i osposobljavanje mladih, popularizaciju prakticirala kao izlaganje zamršenog znanstvenog i tehničkog pitanja na jednostavan, najširim slojevima pučanstva jasan i općeshvatljiv način, čime ono stječe aparat za prihvaćanje presudnih novosti i snalaženje u znanstveno-tehničkoj sredini. Od 1. rujna 1966. djeluje Izdavački odjel koji je preuzeo brigu o cjelokupnom nakladništvu HZTK i do danas objavio više od 1200 izdanja u ukupnoj nakladi većoj od 15 milijuna primjeraka. Najznačajniji je časopis „ABC tehnike“ koji redovito izlazi od 15. rujna 1957. kao mjesečnik i do sada je objavljeno više od 500 brojeva.

4. Okrenuti istraživanju hrvatski su »tehnički hobisti« stvorili izvorna međunarodno priznata postignuća i bili nositelji novih tendencija u profesionalnim djelatnostima na hrvatskim prostorima. Ponajbolji članovi udruga tehničke kulture od inovatora, informatičara do mladih fotografa postigli su niz uspjeha na međunarodnim natjecanjima.

Napredak fotografije je od 1910. do 1960. godine u Hrvatskoj ovisio gotovo isključivo o fotoamaterima, koji su četrdesetih godina – zaokupljeni socijalno-kritičkim temama i poklanjajući pozornost selu, folkloru i tipičnom pejzažu – stvorili zaseban narodni stil, u svijetu priznat i poznat pod imenom Zagrebačka škola fotografije.

Ostvarenja kinoamatera nastala do početka Drugoga svjetskog rata ključan su dio korpusa hrvatske kinematografije, a šezdesetih su godina iznjedrili osebujan dječji film. Okrenuti pak filmskom istraživanju i traženju vlastita izraza hrvatski su neprofesijski filmski stvaraoci šezdesetih i sedamdesetih godina svojim eksperimentalizmom bili nositelji avangardnih tendencija u hrvatskom filmu.

Znano je da su brojni izumi hrvatskih inovatora bili prijelomnice u tehničkom i tehnološkom razvitku, a njihova je primjena dala presudne gospodarske učinke. U sustavu tehničke kulture danas se sve više potiče stvaranje inovacija i njihova komercijalizacija, a primjenom vlastitih inovacija i komercijalizacijom učinaka hrvatski su inovatori-poduzetnici osnovali više renomiranih tvrtki.

Zadnjih petnaestak godina Hrvatska ima brojne mlade informatičare koji svojim softverskim rješenjima stoje uz bok profesionalnim timovima i koji su najuspješnije hrvatske ekipe na međunarodnim natjecanjima u informatici.

5. Priznat je doprinos tehničke kulture obrani slobode i nezavisnosti svoga naroda. Od početaka velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u obrani je, prema nepotpunim podacima, sudjelovalo blizu 10.000 članova udruga nacionalnih saveza (45% njihovog aktivnog članstva) od kojih je oko 1.800 ranjeno i više od 200 položilo život za slobodu Domovine. Više od 5.000 primilo ih je Spomenicu Domovinskog rata. Oni su činili jezgre prvih postrojba veze, diverzantske skupine, prve pilote Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, bili su proizvođači oružja i opreme, fotografski i filmski kroničari, sudionici humanitarnih akcija, organizatori civilnog života itd. S druge strane, predstavnici udruga posebno priređenim projektima na međunarodnim skupovima i manifestacijama obavještavali su i animirali međunarodnu javnost za pomoć i međunarodno priznanje suvereniteta Republike Hrvatske. 

6. Naposljetku, od 1990. godine, obnašajući zadaće središnje infrastrukturne točke, HZTK provodi program preobrazbe i unapređenja rada udruga i njihovih saveza i zajednica (HZTK je stvorila podloge i vodila usklađivanje sa Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama), sudjelovala je u izradi nacrta Zakona o tehničkoj kulturi koji uređuje djelatnost sukladno njezinim načelima i ulozi države parlamentarne demokracije i tržišne privrede, ponudila usvojeni podzakonski akt koji uređuje utvrđivanje i financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, omogućila izradu i ponudila verificirane programe klubova mladih tehničara i učeničkog zadrugarstva (1995.).

 

vrh stranice