Tehnički muzej Nikola Tesla

  

Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu osnovan po uzoru na postojeće velike znanstveno-tehničke muzeje u svijetu, kao specijalizirani muzej tehnike. Smješten na magistralnom pravcu sjever jug povezuje stari dio Zagreba na sjeveru sa novim naseljima na jugu preko Save.

Zamisao o nastanku zagrebačkog Tehničkog muzeja Nikola Tesla javlja se krajem 19. stoljeća, a njegova povijest službeno započinje 21. prosinca 1954. odlukom odbora grada Zagreba o osnivanju. Idejni osnivač Tehničkog muzeja Nikola Tesla bio je sveučilišni profesor dr. Božo Težak, kasnije dugogodišnji predsjednik Savjeta Muzeja. Uz osnovnu muzejsku djelatnost ideja osnivača bila je da Muzej vremenom preraste u znanstveno tehnički centar. Realizator i prvi ravnatelj bio je Predrag Grdenić, dok je likovni postav načinio arhitekt Emil Vičić.

Godine 1959. Muzeju je dodijeljena današnja lokacija na Savskoj cesti 18. koja je usko povezana s nastankom Zagrebačkog velesajma jer je na današnjim prostorima Studentskog centra i Tehničkog muzeja Nikola Tesla bio Zagrebački zbor. Nakon preseljenja Velesajma na novu lokaciju prostori u Savskoj 18. korišteni su za različite društveno-sportske aktivnosti.
Drveni objekti Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Savskoj 18, (arhitekt Marijan Haberle) građeni 1948. registrirani su kao zaštićeno kulturno dobro.

Osnovna djelatnost Tehničkog muzeja Nikola Tesla je prikupljanje, zaštita, čuvanje i prezentiranje materijalne i nematerijalne tehničke baštine javnosti.

Prvi odjeli Tehničkog muzeja Nikola Tesla: Transformacija energije, Prometna sredstva, Geološki odjel s modelom rudnika u naravnoj veličini otvoreni su za javnost 1963. godine, a nakon toga slijede Nafta (1964), Planetarij (1965), demonstracijski kabinet Nikola Tesla (1976 – obnovljen 2006), odjel Osnove poljodjelstva (1981), odjel Vatrogastvo (1992), Park skulptura velikana hrvatskog prirodoslovlja i tehnike na otvorenom (započeto 1993), Apisarij s oglednim košnicama (1994), soba Zemljomjerstvo-katastarski ured (1994), Pokretna moć vatre (1999), Odjel i infocentar obnovljivi izvori i energetska učinkovitost (2013), te Infokutak o radiokativnom otpadu (2016).

Muzejski fundus Muzeja započinje donacijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Tehničkog fakulteta, Hrvatskog prirodoslovnog društva i Narodne tehnike Hrvatske, s područja foto i fono tehnike, radiofonije, pogonskih strojeva te različitih tehničkih naprava.

Tehnički muzej Nikola Tesla uz svoju redovitu aktivnost dao je i daje veliki prinos na području odgojno-obrazovnog rada, po čemu je prepoznat u široj javnosti. Prilagodivši svoje programe i sadržaje nastavnim ostvaruje iznimno kvalitetnu suradnju sa odgojno obrazovnim ustanovama i institucijama. Uz navedeno nizom predavanja, radionica, interaktivnih sadržaja predano radi na popularizaciji znanost i tehnike.

Tehnički muzej Nikola Tesla organizira povremene izložbe i akcije koje imaju za cilj predstavljanje različitih područja tehnike i znanosti. Koncerti, popularno-znanstvena i stručna predavanja, okrugli stolovi, konferencije, prigodne radionice, te ostali stručni skupovi samo su dio programske ponude.

Restauratorsko-preparatorska djelatnost Muzeja nastoji zaštiti predmete kao kulturna i tehnička dobra u sustavu očuvanja nacionalne baštine.
Stručna i računalna obrada bibliotečne i dokumentacijske građe predstavlja također značajan segment rada Muzeja. Prema Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Tehnički muzej Nikola Tesla od 2002. provodi matičnu djelatnost za sve tehničke muzeje (muzeje znanosti i tehnologije) u Republici Hrvatskoj.

Osnovan po uzoru na postojeće velike znanstveno-tehničke muzeje u svijetu, zagrebački Tehnički muzej Nikola Tesla je općega tipa, to jest složeni muzej znanosti i tehnike za razliku od specijaliziranih tehničkih muzeja koji obrađuju samo pojedino područje tehnike.

Tehnički muzej Nikola Tesla je otvoren 15. siječnja 1963. godine u okviru 3. kongresa Narodne tehnike Jugoslavije, a jedan od njezinih osnivača je Narodna tehnika Hrvatske (danas Hrvatska zajednica tehničke kulture). Muzej se prostire na 44 000 m2. Tehnički muzej Nikola Tesla posebno je ponosan na činjenicu da je među najposjećenijim muzejima u Hrvatskoj.

Kontakt
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb
Ravnateljica: Markita Franulić
telefon: 01/4844-050, fax: 01/4843-568
e-pošta: info@tmnt.hr
http://tehnicki-muzej.hr/hr/

 

vrh stranice