66. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (šk. god. 2023./2024.)

Dokumenti:

Posebna pravila 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske (školska godina 2023./2024.)

Državno povjerenstvo 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske
Upute za korištenje aplikacije natjecanja 2023./2024.
Pravila o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na natjecanjima i smotrama 2023./2024. – obrasci

Opća pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u šk .god. 2023./2024.

Povezane stranice Agencije za odgoj i obrazovanje:
Katalog natjecanja i smotri
Upute i obavijesti

Vremenik 66. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske:
- školska/klupska razina - od 13. do 16. veljače 2024. (utorak – petak)
- županijska razina - 20. ožujka 2024. (srijeda)
- državna razina - od 3. do 6. lipnja 2024. (ponedjeljak – četvrtak)

66. natjecanje mladih tehničara (u daljnjem tekstu na ovoj stranici: natjecanje) se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori i suorganizatori: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, upravni odjeli županija i Grada Zagreba zaduženi za obrazovanje, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture.

Uz Hrvatski zajednicu tehničke kulture, provedbu 66. natjecanja u P-kategoriji podržavaju Hrvatski fotosavez, Hrvatski radioamaterski savez i Hrvatski robotički savez.
Predsjednik Državnoga povjerenstva: Mario Cvek, prof., viši savjetnik za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, telefon: 031/284-913, e-pošta: mario.cvek@azoo.hr
Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva: Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, e-pošta jasna.malus@hztk.hr, mobitel: 091/568-2057, www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Sudionici natjecanja
Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama.

Razine, vremenik, organizatori, sadržaj i trajanje natjecanja

RAZINE  VREMENIK ORGANIZATORI SADRŽAJ I TRAJANJE
školska/
klupska razina
 od 13. do 16. veljače 2024. (utorak – petak) školska/klupska povjerenstva u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture
  •  pisana provjera znanja (45 minuta)
  • izrada tehničke tvorevine (60 minuta)
  • predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja (do 5 minuta)
županijska razina  20. ožujka 2024. (srijeda) županijska povjerenstva
  •  pisana provjera znanja (60 minuta)
  • izrada tehničke tvorevine (90 minuta)
  • priprema za predstavljanje tehničke tvorevine (30 minuta)
  • predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja (do 5 minuta)
državna razina  od 3. do 6. lipnja 2024. (ponedjeljak - četvrtak) Državno povjerenstvo, MZO, AZOO, HZTK, škola domaćin natjecanja
  •  pisana provjera znanja (2 školska sata)
  • izrada tehničke tvorevine (8 školskih sati)
  • do 5 minuta za predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja

Ocjenjivanje na sve tri razine:

1) Pisana provjera znanja: do 40 bodova
2) Tehnička tvorevina izrađena na natjecanju: do 50 bodova
3) Predstavljanje tehničke tvorevine: do 10 bodova.

Učenici mogu ostvariti pravo sudjelovanja na natjecanjima više razine (županijskoj i državnoj), isključivo ako su vrednovani na nižim razinama (školskoj/klupskoj za županijsku i županijskoj za državnu razinu) u sva tri dijela natjecanja.
Pravo sudjelovanja na državnom natjecanju ostvarit će učenik koji se natjecao na županijskom natjecanju na kojem je sudjelovalo najmanje troje učenika u području u kojem se natječe.

Područja natjecanja
Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija: H-kategorije (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i program nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture) i P-kategorije (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture. Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.
Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

Prijava natjecatelja, preuzimanje zadataka i rokovi za izvještavanja
Prijavu, preuzimanje zadataka, izvještavanje o rezultatima natjecanja i ispis potvrda, zahvalnica i priznanja za sva natjecanja u školskoj godini 2023./2023. provode imenovani povjerenici u osnovnim školama putem aplikacije  natjecanja.azoo.hr.

Vrijeme prijave ovlaštenim povjerenicima u matičnoj školi učenika na školsku/klupsku razinu natjecanja je od ponedjeljka 5. veljače do ponedjeljka 12. veljače 2024.
Preuzimanje zadataka i drugih materijala za školsko/klupsko natjecanje je u ponedjeljak 12. veljače 2024. u 9 sati.
Preuzimanje zadataka i drugih materijala za županijsko natjecanje je u utorak 19. ožujka 2024. u 8 sati.

Prilikom prijave i izvještavanja, osim mentora iz škole koju učenik pohađa, u aplikaciju se upisuje i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje.

Rok za unos rezultata školskih/klupskih natjecanja (bodovi iz sva tri dijela natjecanja i ukupni bodovi) je odmah nakon održanih školskih/klupskih natjecanja, odnosno 16. veljače 2024. do 24 sata. Podatke o rezultatima unose školski povjerenici nakon primanja elektroničkog izvještaja od organizatora školskog/klupskog natjecanja. Ako povjerenici ne dobiju potpune rezultate (bodovi iz sva tri dijela natjecanja i ukupni bodovi) elektroničkim putem do navedenog datuma i vremena, županijska povjerenstva neće razmatrati zakašnjele izvještaje i neće te učenike pozvati na županijsko natjecanje.

Rok za unos rezultata županijskih natjecanja (bodovi iz sva tri dijela natjecanja i ukupni bodovi) je odmah nakon održanih županijskih natjecanja, odnosno 20. ožujka 2024. do 24 sata. Podatke o rezultatima unose predsjednici županijskih povjerenstava.

Priznanja, pohvalnice i zahvalnice ispisane s aplikacije natjecanja vjerodostojan su dokument za prilaganje na natječajima i u druge svrhe. AZOO i HZTK ne izdaju nikakve dodatne potvrde za osvojena mjesta niti za sudjelovanje na natjecanjima.

Popis pribora, materijala i alata za sve razine natjecanja
Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu natjecanja možete preuzeti ovdje (objavljeno 10. 1. 2024.)
Popis pribora, materijala i alata za županijsku razinu naveden je ovdje (objavljeno 17. veljače 2024.)
Popis pribora, materijala i alata koji učenici donose na državnu razinu natjecanja bit će naveden ovdje do 10. svibnja 2024.

Nositelji područja natjecanja
Nositelji područja natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Andrea Galian-Pucović (obrada materijala), Josip Funarić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika), Petar Dobrić (robotika), Hrvoje Vrhovski (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) i Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve). Autori testova za pisanu provjeru znanja su: Ana Majić (za učenike 5. razreda), Jadranko Bartolić (za učenike 6 razreda), Dane Pavić (za učenike 7. razreda) i doc. dr. sc. Damir Purković (za učenike 8. razreda).

Priprema za natjecanja i arhiva s prethodnih natjecanja
Materijale za pripremu za natjecanja iz robotike, automatike, radiokomunikacija i modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina možete preuzeti ovdje (mapa: Natjecanja/Pripreme za natjecanja). U desnim mapama te stranice dostupni su zadaci s rješenjima za sve razine od školske godine 2019./2020.

Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja - ARHIVA) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Znak natjecanja mladih tehničara
Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati Natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu.


vrh stranice