Arhiva 51. natjecanja (2009.)

Osvrt na 51. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (školska godina 2008./2009.)

51. natjecanje mladih tehničara u Republici Hrvatskoj organizirali su i proveli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture (HSPTK), nacionalni savezi tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture sukladno Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenika/učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2009. godini i Pravilima za organiziranje i provođenje 51. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske (u danjem tekstu: Pravila). U školskoj godini 2008./2009., natjecatelji su izabrali jedno od petnaest područja tehničke kulture koja su bila podijeljena u dvije osnovne kategorije: H – kategorija - natjecanje po HNOS-u u područjima koja prate redovitu nastavu tehničke kulture viših razreda osnovnih škola (promet, graditeljstvo, strojarstvo – dvije teme, elektronika, elektrotehnika i robotika) i P-kategorija - izvannastavni program u osam posebnih područja tehničke kulture za podmladak udruga tehničke kulture s dobnim kategorijama za više razrede osnovnih škola (sve razine natjecanja) i srednjoškolski uzrast (samo školsko i županijsko natjecanje). Posebna područja tehničke kulture su: foto tehnika, radio orijentacija, raketno modelarstvo, robotika – vožnja robotskih kolica, zrakoplovno modelarstvo, modelarstvo-maketarstvo, konstruktorstvo i automodelarstvo.

Nositelji tema u H-kategoriji su: prometna tehnika (5. razred), tema: Prometna sredstva (makete i modeli) – Sanja Kovačević, graditeljstvo (6. razred), tema: Ulazna vrata (kapija) – Šimo Vukasović, strojarstvo (7. razred), tema: Vrata vojne baze – Branimir Markulin Grgić, strojarstvo (7. razred), tema: Mehanička naprava za kodiranje teksta – Branko Mrkonjić , elektronika (8. razred), tema: Zujalo (multivibrator) - Marino Čikeš, elektrotehnika (8. razred), tema: Električne instalacije - Dragan Stanojević i robotika (5. – 8. razred), tema: Vrata - Andrija Gregurić.

Nositelji osam posebnih područja u P-kategoriji su: foto tehnika - Hrvatski fotosavez, Predrag Bosnar, radio orijentacija - Hrvatski radioamaterski savez, Ivan Marcijan, raketno modelarstvo - Hrvatski astronautički i raketni savez, Krešimir Pavleš, robotika – vožnja robotskih kolica - Hrvatsko društva za robotiku, Davorin Novosel, zrakoplovno modelarstvo - Hrvatski zrakoplovni savez, Damir Kosir, modelarstvo - maketarstvo - Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Jerko Jukić, konstruktorstvo - Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Stjepan Androlić, automodelarstvo - Hrvatski automodelarski savez, Ivica Frajt.

Radi učinkovitije organizacije natjecanja, Državno povjerenstvo 51. natjecanja imenovalo je koordinatora svake kategorije, a to su Željko Medved (Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture ) za P-kategoriju i Žarko Bošnjak (Agencija za odgoj i obrazovanje) za H-kategoriju natjecanja.

Državno povjerenstvo 51. natjecanja činilo je 21 pojedinca, koji su većinom bili nositelji tema ovog natjecanja. Predsjednik povjerenstva bio je mr.sc. Luka Majetić, a tajnik Eugen Ban, a zatim Žarko Bošnjak. Kao i prethodne godine, sjedište Državnoga povjerenstva bila je Hrvatska zajednica tehničke kulture, a internetska stranica HZTK služila je kao izvor podataka o natjecanju i redovito pružala informacije o priboru i materijalu za svaku razinu natjecanja, podatke o županijskim povjerenstvima, rezultatima natjecanja i slično. Članovi Državnog povjerenstva sastajali su se redovito kako bi definirali Pravila 51. natjecanja, a zatim prije svake razine natjecanja te na samom državnom natjecanju u Puli. Uz te sastanke, Hrvatska zajednica tehničke kulture nekoliko je puta okupila radnu skupinu za provedbu natjecanja u P-kategoriji.

U svim područjima natjecanje se provelo u isto vrijeme, po jednakim osnovnim pravilima i na tri razine: školska (od 23. do 27. ožujka 2009.), županijska i Grad Zagreb (24. travnja 2009.) i državno (14. do 17. svibnja 2009.), a popratna aktivnost natjecanja kojom se promiče tehničko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednji škola bila je smotra radova koju je osmislio i organizirao Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture na državnoj razini, dok su na nižim razinama smotre organizirale škole, udruge ili županijska povjerenstva.

Na školskom natjecanju sudjelovalo je rekordnih 7.478 učenika, od toga 6.036 u H-kategoriji, a 1.442 učenika u P-kategoriji natjecanja. Po broju sudionika, a s obzirom na broj škola posebno se istaknula Brodsko-posavska županija s 713 učenika, a veliki odaziv bio je i u Primorsko-goranskoj (623 učenika) i Varaždinskoj županiji (619 učenika). Najveće zanimanje za P-kategoriju pokazali su učenici Osječko-baranjske (219 učenika), Međimurske (195) i Varaždinske županije (181 učenik), dok Virovitičko-podravska županija nije imala niti jednog natjecatelja, Ličko-senjska je imala 1 (u fotografiji), a Krapinsko-zagorska 4 učenika.

Na županijskoj razini, sukladno Pravilima broj pozvanih učenika na županijsko natjecanje ovisio je o materijalnim, prostornim i organizacijskim mogućnostima koja mogu osigurati županijska povjerenstva tj. povjerenstvo Grada Zagreba (organizatori natjecanja). Ukupno je 2.303 učenika sudjelovalo na županijskim natjecanjima u svim županijama i Gradu Zagrebu i to 1.536 učenika u H-kategoriji i 759 učenika u P-kategoriji. Najviše natjecatelja bilo je u Zagrebu (275), a najmanje u Ličko-senjskoj (16) i Virovitičko-podravskoj županiji (18 natjecatelja). Najveći broj natjecatelja u P-kategoriji bio je u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji (103), a posebno treba istaknuti Međimursku županiju u kojoj je bilo više natjecatelja u P (103) nego u H-kategoriji (67). Na smotri učeničkih radova sudjelovalo je 279 učenika. Najviše ih je bilo u Zagrebu (134), a zatim Međimurju (36). U nekoliko županija nije organizirana županijska smotra (Ličko-senjskoj, Virovitičko-podravskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji), a u 9 županija bio je između 1 i 5 prikazanih radova.

Državno natjecanje održano je u Puli od 14. do 17. svibnja 2009. Organizatori natjecanja bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture i Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, a suorganizatori Istarska županija, Grad Pula, Zajednica tehničke kulture Istarske županije i Zajednica tehničke kulture grada Pule. Kao i prošle godine, domaćini natjecanja bili su Osnovna škola "Stoja" i Hotel Histria. U Puli se natjecalo 336 osnovnoškolaca iz svih županija (pozvano je 200 učenika iz H-kategorije i 150 iz P-kategorije), a uz njih je na natjecanju i smotri radova bilo više od 300 sudionika. Najuspješnije natjecatelje i sudionike smotre HZTK je nagradila sudjelovanjem u različitim obrazovnim aktivnostima (2. ljetna škola tehničkih aktivnosti, Ljetna radionica robotike za srednjoškolce, izlet u Belgiju-posjet Hrvatskoj dopunskoj školi u Belgiji i međunarodnoj izložbi inovacija Innova). Velik broj sudionika (nositelji tema, mentori i posjetitelji) pohvalili su organizaciju državnog natjecanja, radove učenika koji su bili prikazani na smotri i gostoprimstvo domaćina. Državna smotra pokazala je da ima perspektivu i da za nju postoji veliki interes učenika i mentora.

HZTK je uz potporu Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture i nacionalnih saveza tehničke kulture uspješno izvršila brojne zadaće vezane uz organizaciju, razmjenu informacija i prikupljanju podataka na svim razinama natjecanjai u svim područjima te pripremu zadataka u P-kategoriji natjecanja. Neke od tih zadaća su: prikupljanje i objedinjavanje županijskih povjerenstva, informiranje i poticanje učitelja i mentora u školama i udrugama na uključenje u natjecanje te obrada rezultata natjecanja. Povjerenstvo za stručno-tehničke poslove Hrvatske zajednice tehničke kulture uspješno je i na vrijeme provelo slijedeće aktivnosti vezane uz državno natjecanje: sveukupna organizacija i logistika natjecanja, obrada rezultata, priprema Kongresne dvorane za natjecanje, osmišljavanje i izrada biltena 1 i 2, plakata, priznanja, zahvalnica, pozivnica, bannera, majica za natjecatelje te organizacija radionice iz zrakoplovnog i raketnog modelarstva na državnom natjecanju.

Rezultati 51. državnog natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske 2009. 

Državno povjerenstvo 51. natjecanja mladih tehničara

Županijska povjerenstva 51. natjecanja mladih tehničara 

vrh stranice