Terenska nastava

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) svojim raznovrsnim programima terenske nastave nadopunjuje redovnu nastavu tehničke kulture i učenicima osnovnih škola pruža mogućnost materijalnog oblikovanja i stvaranja. Cilj programa je popularizacija praktičnoga rada u nastavi tehničke kulture aktivnim sudjelovanjem učenika u izradi ukrasno-uporabnih predmeta u neposrednoj stvarnosti. Program je izravna dopuna nastavnog programa tehničke kulture u formalnom sustavu obrazovanja u kojem nedostaju tehničko-materijalni uvjeti za provedbu kvalitetne praktične nastave u predmetu tehnička kultura.
U programu terenske nastave u NCTK sudjeluju djeca i mladi iz osnovnih i srednjih škola s područja cijele Republike Hrvatske koji se ovim programom potiču da se u svojim sredinama uključe u organizirane izvannastavne i izvanškolske aktivnosti tehničke kulture u školi, gradskim i županijskim zajednicama tehničke kulture te ostalim udrugama kojima je tehnička kultura primarna djelatnost.

PROMOTIVNI LETAK - Terenska nastava

 Budući da je redovnim nastavnim planom i programom, nastava tehničke kulture svedena na 1 sat tjedno po razrednom odjelu, nastavne teme se često obrađuju na općenitoj razini, zbog čega učenici ostaju uskraćeni za priliku da vlastitim radom nešto materijalno oblikuju i stvore te time bolje usvoje princip rada određene tehničke tvorevine. Terensku nastavu u Centru, u pravilu, pohađaju učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole, ali je moguće organizirati praktične radionice za učenike srednjih škola i studente s fakulteta, kao i za učenike nižih razreda osnovne škole.
Terensku nastavu u Nacionalnom centru tehničke kulture HZTK organizira tijekom cijele školske godine. Program radionica u potpunosti prati nastavni plan i program razreda i škole koja terensku nastavu ostvaruju u Centru. Program radionica ostvaruje se u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a zamišljen je kao individualni rad u skupinama od 10 do 15 učenika. Način rada prilagođen je potrebama i interesima pojedine skupine. Naglasak je na tehničkim radionicama (modelarstvo, robotika, strojarstvo, elektrotehnika, obrada materijala), koje su uvijek u korelaciji s ostalim nastavnim predmetima. Radionice su poticajne, razvijaju kreativnost, maštu i motoriku, razvoj kritičkog mišljenja i promatranja, lakše pamćenje, lakšu primjenu naučenog te samostalnost u istraživanju i zaključivanju. Cilj programa je popularizacija praktičnoga rada u nastavi tehničke kulture aktivnim sudjelovanjem učenika u izradi ukrasno-uporabnih predmeta u neposrednoj stvarnosti.Nacionalni centar tehničke kulture svojim prostornim kapacitetima omogućuje održavanje nastave iz svih ostalih predmeta (informatika, likovna kultura, jezični predmeti, matematika, povijest, geografija…). Naše su učionice opremljene računalima, projektorom te školskim pločama i priborom. Uz učionice, unutar Centra je i multimedijalna dvorana (100 sjedećih mjesta), a Centar je okružen mediteranskim parkom u kojem je moguće održati i nastavu tjelesne kulture.
Osim za učenike viših razreda osnovne škole, postoji mogućnost organiziranja kreativnih i tehničkih radionica i za učenike nižih razreda osnovne škole koji na taj način stječu temelj za kasnija usvajanje tehničko-stvaralačkih kompetencija.

BROŠURA - Nacionalni centar tehničke kulture

FOTOGALERIJA - Nacionalni centar tehničke kulture

Uz jednodnevnu, u Centru je moguće organizirati i višednevnu terensku nastavu. Uz radionice u Centru, škole mogu organizirati posjet Astronomskom centru u Rijeci te Muzeju starih računala „Peek&Poke“ ili nekom drugom lokalitetu po vlastitom izboru (Posjetiteljski centar kulturne rute "Putovima Frankopana", Špilja Biserujka, Akvarijum, Villa Ružić, Trsatsko svetište, Baška, Jurandvor-Bašćanska ploča…).

Svake školske godine Nacionalni centar tehničke kulture posjeti gotovo 1000 učenika koji aktivnim sudjelovanjem u različitim kreativno-tehničkim radionicama izrađuju ukrasno-uporabne tehničke tvorevine.

 

Programi radionica:

 • Vježbe obrade drva
 • Vježbe obrade lima
 • Vježbe obrade plastike
 • Vježbe iz robotike
 • Vježbe slaganja strojarskih konstrukcija (Eitech)
 • Vježbe iz informatike
 • Vježbe iz 3D modeliranja
 • Vježbe iz automatike
 • Vježbe iz elektronike i elektrotehnike
 • Kreativna radionica

 

Ostale informacije:

 • Cijena radionica je 50 kn po učeniku. Cijena uključuje: korištenje opreme, pribora i materijala u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici uz stručno vodstvo radionica. Učenici na radionici izrađuju tehničku tvorevinu koju mogu ponijeti sa sobom.
 • Program radionice usklađuju učitelj tehničke kulture koji dovodi učenike i Voditeljica Nacionalnog centra tehničke kulture, ovisno o potrebama i mogućnostima razrednog odjela za koji se terenska nastava organizira.
 • Prilikom održavanja radionica primjenjuju se maksimalne mjere zaštite pri radu.
 • Za vrijeme odvijanja naših programa, za vlastite potrebe, snimamo aktivnosti sudionika naših radionica (fotografije i video zapisi), stoga postoji mogućnost da baš učenik koji je sudjelovao na terenskoj nastavi bude na slikama ili video zapisu koje koristimo za izradu promidžbenog materijala (prospekti, video zapisi, plakati, publikacije).
 • Prema analizi prof. Damira Purkovića u knjizi Realiteti tehničke kulture, nastavu Tehničke kulture, kao ni bilo koji drugi oblik nastave tehničkog odgoja i obrazovanja, nije moguće uspješno provoditi bez odgovarajuće materijalno-tehničke osnovice, odnosno prostora, opreme i sredstava za izvođenje nastave. Kvalitetna i prikladna opremljenost naravno nije jamstvo uspješne i učinkovite nastave ovog područja, ali bez nje takva nastava u praksi nije izvediva. Po pitanju prostornih uvjeta za izvođenje nastave koji su ustvari samo preduvjet za potpunu opremljenost, trenutno stanje je daleko od zadovoljavajućeg. Sve to upućuje na nužnost mjera i aktivnosti koje treba provesti kako bi se mogli realizirati ciljevi nastave, predviđeni nastavnim programom, odnosno ishodi i kompetencije predviđene izvedbenim programima nastave te, u konačnici, ostvarila postignuća učenika predviđena nacionalnim obrazovnim standardima za pojedine razine obrazovanja.
  Upravo zbog navedenog, nastava tehničke kulture u formalnom sustavu obrazovanja treba dopunu u obliku izvanučioničke nastave i programa praktičnih radionica u okviru terenske nastave u Nacionalnom centru tehničke kulture.

PRIMJER DOBRE PRAKSE - PUTEVIMA HRVATSKE PISMENOSTI

Program uključuje izradu i ukrašavanje glagoljičnih slova te izradu različitih uporabnih i ukrasnih predmeta s motivima najstarijeg hrvatskog pisma – glagoljice. U program terenske nastave moguće je uključiti posjet Krku, Košljunu ili Humu. Budući da je Centar u blizini kolijevke hrvatske pismenosti – otoka Krka – program uključuje i posjet Crkvi svete Lucije u Jurandvoru te razgledavanje Bašćanske staze glagoljice u Baški.
Povezujući tehničku kulturu s hrvatskim jezikom, poviješću, geografijom, vjeronaukom i likovnom kulturom, Hrvatska zajednica tehničke kulture ovim programom potiče učenike na očuvanje hrvatskog kulturnog i jezičnog identiteta.

 

 

 

 

Posjetili su nas:

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

 • OŠ dr. Franje Tuđmana Knin
 • OŠ bana Josipa Jelačića Zagreb
 • OŠ Augusta Šenoe Zagreb
 • OŠ Medvedgrad, Zagreb
 • OŠ Julija Klovića, Zagreb
 • OŠ Joakima Rakovca Sv. Lovreč
 • OŠ Gustava Krkleca Zagreb
 • OŠ Kraljevica
 • OŠ Krune Krstića Zadar
 • OŠ Bukovac

ŠKOLSKA GODINA 2016./2017.

 • OŠ Žakanje, Žakanje
 • OŠ Nikole Tesle, Zagreb
 • OŠ Bukovac, Zagreb
 • OŠ Julija Klovića, Zagreb
 • OŠ Krune Krstića, Zadar
 • OŠ Jelenje-Dražice, Dražice
 • OŠ Kaštanjer, Pula
 • Centar za robotiku Rijeka
 • OŠ Julija Klovića Zagreb
 • OŠ A.G. Matoša Zagreb
 • OŠ Antuna Mihanovića Zagreb
 • OŠ Čeminac
 • OŠ dr. Vinka Žganca Zagreb
 • OŠ Kajzerica, Zagreb
 • Katolička osnovna škola Požega
 • OŠ Petar Zrinski Zagreb
 • OŠ Velika Mlaka
 • Odsjek za politehniku Sveučilišta u Rijeci
 • OŠ Novo Čiče
 • OŠ Borovje, Zagreb
 • OŠ Bedenica
 • OŠ Petrijanec
 • OŠ Vukovina
 • OŠ Veliko Trojstvo
 • OŠ Voćin
 • OŠ Medvedgrad, Zagreb

ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.

 • OŠ Vodice, Vodice
 • OŠ Julija Klovića, Zagreb
 • OŠ Bukovac, Zagreb
 • OŠ Kraljevica, Kraljevica
 • OŠ bana Josipa Jelačića, Zagreb
 • OŠ Kaštanijer, Pula
 • OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb
 • OŠ Vladimira Nazora, Rovinj
 • OŠ Petar Zrinski, Zagreb
 • OŠ Vukomerec, Zagreb
 • OŠ Vukovina, Vukovina
 • OŠ Novo Čiče, Novo Čiče
 • OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka
 • OŠ Sveta Nedelja, Sveta Nedelja
 • OŠ Antuna Kanižlića Požega, Požega

 

ŠKOLSKA GODINA 2014./2015.

 • OŠ Borovje, Zagreb
 • OŠ Čavle, Čavle (6. razred)
 • OŠ Čavle (4. razred)
 • OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb
 • OŠ Vukovina, Vukovina
 • OŠ Vukomerec, Zagreb
 • OŠ Nikole Tesle, Zagreb
 • OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka
 • OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković
 • Tehnička škola Pula
 • OŠ Antuna Kanižlića, Požega

ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.

 • OŠ "Sveti Matej", Viškovo
 • OŠ Borovje, Zagreb
 • OŠ Sesvetska Sopnica, Sesvete
 • OŠ Čavle, Čavle
 • OŠ Vladimira Nazora, Rovinj
 • OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb (6. i 7. razred)
 • OŠ Grigora Viteza, Zagreb
 • OŠ bana Josipa Jelačića, Zagreb
 • OŠ Jure Kaštelana, Zagreb (8. razred)
 • OŠ Velika Mlaka, Velika Mlaka
 • OŠ Jure Kaštelana, Zagreb (6. razred)
 • OŠ Sveti Martin na Muri
 • OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica
 • OŠ Jagode Truhelke, Osijek

ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.

 • OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb (5., 6. i 7. razred)
 • OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković (5. razred)
 • OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb (5. i 7. razred)
 • OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb
 • OŠ Julija Klovića, Zagreb (6. razred)
 • OŠ Vladimira Nazora, Rovinj (5. razred)
 • OŠ Borovje, Zagreb (5. razred)
 • OŠ Lovre pl. Matačića, Zagreb (6.-8. razred)
 • OŠ Luka, Sesvete (3. i 4. razred)
 • OŠ Vukomerec, Zagreb (6. razred)
 • OŠ Jure Kaštelana, Zagreb (8. razred)
 • OŠ Trnjanska, Zagreb
 • OŠ A.G Matoša, Zagreb
 • OŠ Jordanovac, Zagreb
 • OŠ Antuna Kanižlića, Požega
 • OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica

ŠKOLSKA GODINA 2011./2012.

 • OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb (6., 7. i 8. razred)
 • OŠ Jure Kaštelana, Zagreb (8. razred, Eko odbor)
 • OŠ Lovre pl. Matačića, Zagreb (6. razred)
 • OŠ J.J. Strossmayera, Zagreb (7. razred)
 • OŠ Vojnić, Vojnić (8. razred)
 • OŠ Vukomerec, Zagreb (6. razred)

Za vrijeme odvijanja naših programa, za vlastite potrebe, snimamo aktivnosti sudionika naših radionica (fotografije i video zapisi). Postoji mogućnost da baš Vaše dijete bude na slikama ili video zapisu koje koristimo za izradu promidžbenog materijala (prospekti, video zapisi, plakati, publikacije). Ukoliko se protivite tome, molimo Vas da nam to pismeno iskažete prije uključenja djeteta u program.

vrh stranice