Modelarska liga

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama.

Liga je pokrenuta početkom školske godine 2012./2013. s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskoga rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva. Modelarska liga je jedinstven sustav nacionalnoga natjecanja u području modelarstva koji je prepoznat i pozitivno ocijenjen među dionicima tehničke kulture u RH, inozemstvu, predstavnicima neformalnog obrazovanja.

Zahvaljujući Hrvatskoj zajednici tehničke kulture koja od pokretanja Lige kontinuirano osigurava materijalne resurse i administrativnu podršku, u Ligu su se uključile i škole koje nisu imale zadovoljavajuće tehničko-materijalne resurse za provedbu praktične nastave tehničke kulture. Modelarska liga je povezala županijske i gradske zajednice (sustav neformalnog obrazovanja) s takvim školama (sustav formalnog obrazovanja) te potaknula rješavanje tehničko-materijalnih ograničenja i buduće programske suradnje navedenih dionika tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. Upravo ovim programom, kojim se potiču regionalne programske suradnje temeljene na praktičnom radu djece i mladih, Hrvatska zajednica tehničke kulture potiče svoju mrežu članica na suradnju sa školama i stvaranje novih programa koji će ojačati kapacitete tehničke kulture na regionalnim razinama i osigurati sustavni razvitak tehničke pismenosti djece i mladih. U sklopu Modelarske lige, HZTK osigurava sve potrebne ljudske resurse (administrativna podrška) te osnovne resurse (potrošni materijal, oprema, pribor i alat) za provedbu županijskih i državne razine natjecanja.

Modelarska liga se školske godine 2019./2020. u Republici Hrvatskoj provodi prema službenim Pravilima Modelarske lige za školsku godinu 2019./2020.

Službeni obrasci

 Primjeri zadataka

Arhiva Modelarske lige

Kontakt za sva pitanja o provedbi Modelarske lige u školskoj godini 2019./2020.: Hrvoje Vrhovski, hrvoje.vrhovski@hztk.hr

Vremenik održavanja županijskih razina natjecanja (popunjava se tijekom školske godine 2019./2020.)
Županijske razine natjecanja održavaju se do 10. svibnja 2020.
Državna razina natjecanja  - OTKAZANA.  HZTK će početkom sljedeće školske godine, a u svrhu daljnjeg poticanja bavljenja učitelja/mentora i njihovih učenika područjem modelarstva, svim organizatorima županijskih razina natjecanja na revers dodijeliti po jedan modelarski stroj siguran za rad učenika.

Vremenik održavanja županijskih natjecanja Modelarske lige 2019./2020.

R.br. Županija
Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Domaćin

Organizator

Suorganizator

1. Zagrebačka 24. siječnja 2020.

OŠ Pavao Belas Brdovec

Zagrebačka županija
2. Grad Zagreb, I kolo 15. - 31.siječnja 2020. Osnovne škole grada Zagreba DPTK grada Zagreba
3. Istarska 24.travnja 2020. OŠ Tone Peruška Pula OŠ Tone Peruška Pula
4. Primorsko-goranska 8. svibnja 2020. Dom mladih Rijeka

Dom mladih Rijeka

5.

Grad Zagreb, II kolo

16. ožujka 2020. OŠ Bukovac DPTK grada Zagreba
5. Karlovačka 4. travnja 2020. OŠ Švarča ZTK Karlovac

 

 


vrh stranice