Modelarska liga

Modelarska liga u školskoj godini 2020./2021. – smotra modelarstva i maketarstva na daljinu, je završena,

Rezultate možete pogledati ovdje...

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture od školske godine 2012./2013. provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, Modelarska liga 2020./2021. je održana u obliku smotre, na daljinu, putem web stranice Hrvatske zajednice tehničke kulture, prema novim Pravilima. Cilj Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. bio je potaknuti učenike viših razreda osnovnih škola da u slobodno vrijeme izrađuju makete i modele na ponuđenu temu i time razvijaju svoju kreativnost, motoriku i timski rad.

Pravila Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Županijska razina:

Prijave na županijsku razine Modelarske lige su zatvorene 14. ožujka 2021. godine. Na županijskoj razini prijavljena je ukupno 71 tehnička tvorevina iz 16 županija i to:

-        28 tehničkih tvorevina iz 13 županija u području Maketarstvo i modelarstvo

-        19 tehničkih tvorevina iz 12 županija u području Graditeljstvo te

-        24 tehničke tvorevine iz 11 županija u području Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture pregledalo je sve pristigle prijave te u svakom području u svakoj županiji izdvojilo do tri rada. Od tih izdvojenih radova, povjerenstvo je po jedan rad u pojedinom području po županiji istaknulo te su autori tih radova stekli pravo prijave rada na državnu razinu Modelarske lige za školsku godinu 2012./2021.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture pregledalo je sve pristigle prijave na državnu razinu Modelarske lige te donijelo konačno odluku. Rezultate Modelarske lige 2020./2021. možete pogledati ovdje:


Kontakt za sva pitanja o provedbi Modelarske lige: Hrvoje Vrhovski, hrvoje.vrhovski@hztk.hr, 091/51879-06

Pravila Modelarske lige 2020./2021.
Arhiva Modelarske lige

vrh stranice