Modelarska liga

Modelarska liga u školskoj godini 2020./2021. – smotra modelarstva i maketarstva na daljinu

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Hrvatska zajednica tehničke kulture od školske godine 2012./2013. provodi u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i osnovnim školama.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, Modelarska liga 2020./2021. se održava u obliku smotre, na daljinu, putem web stranice Hrvatske zajednice tehničke kulture, prema novim Pravilima. Cilj Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. je potaknuti učenike viših razreda osnovnih škola da u slobodno vrijeme izrađuju makete i modele na ponuđenu temu i time razvijaju svoju kreativnost, motoriku i timski rad.

Pravila Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

Županijska razina:

Prijave na županijsku razine Modelarske lige su zatvorene 14. ožujka 2021. godine. Na županijskoj razini prijavljena je ukupno 71 tehnička tvorevina iz 16 županija i to:

-        28 tehničkih tvorevina iz 13 županija u području Maketarstvo i modelarstvo

-        19 tehničkih tvorevina iz 12 županija u području Graditeljstvo te

-        24 tehničke tvorevine iz 11 županija u području Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina.

Stručno ocjenjivačko povjerenstvo Hrvatske zajednice tehničke kulture pregledalo je sve pristigle prijave te u svakom području u svakoj županiji izdvojilo do tri rada. Od tih izdvojenih radova, povjerenstvo je po jedan rad u pojedinom području po županiji istaknulo te su autori tih radova stekli pravo prijave rada na državnu razinu Modelarske lige za školsku godinu 2012./2021.

Drugi ciklus, državna razina, traje od 15. ožujka 2021. godine do 31. svibnja 2021. godine.
Tehničke tvorevine za državnu razinu mogu se prijaviti od 15. do 31. svibnja 2021. godine.

Prijava tehničkih tvorevina za državnu razinu preko poveznice:
(poveznica će se postaviti 15. svibnja 2021.)

Kontakt za sva pitanja o provedbi Modelarske lige u školskoj godini 2020./2021. : Hrvoje Vrhovski, hrvoje.vrhovski@hztk.hr, 091/51879-06

Pravila Modelarske lige 2020./2021.
Arhiva Modelarske lige

vrh stranice