Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić

Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić utemeljena je Zakonom o tehničkoj kulturi, a sukladno Pravilniku o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/1994) i dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama.

Nagrada za životno djelo Faust Vrančić dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Godišnja nagrada Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, grupama pojedinaca, udrugama tehničke kulture, poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama:

  • za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebice mladeži, u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehničkim, prirodoslovnim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih i tehničkih zanimanja;
  • za razvoj i unapređivanje inventivnog rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
  • za iznimne rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-športskim i drugim područjima tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
  • za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
  • za kontinuiran značajan ili iznimno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Republike Hrvatske;
  • za izniman prinos međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u svim njezinim područjima u Republici Hrvatskoj.
Nagradu dodjeljuje Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić koji raspisivanjem javnog natječaja pokreće postupak za dodjelu nagrade. 

Dobitnici Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić

Popis dobitnika od 1992. do 2022. godine možete pronaći ovdje. Izvor preuzet sa službene stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odluka za 2022. godinu

Obrazloženje Odluke za 2022. godinu

Odluka za 2021. godinu

Obrazloženje Odluke za 2021. godinu

Odluka za 2020. godinu

Obrazloženje Odluke za 2020. godinu

Odluka za 2019. godinu

Odluka za 2018. godinu

Odluka za 2017. godinu

Obrazloženje za 2017. godinu

Odluka za 2016. godinu

Odluka za 2014. godinu

Odluka za 2013. godinu

Odluka za 2012. godinu

Odluka za 2011. godinu

Odluka za 2010. godinu

 

vrh stranice