Smotra učeničkih radova 2012.

Pravila smotre učeničkih radova u školskoj godini 2011./2012.

Pravila za provođenje smotre učeničkih radova možete pogledati ovdje.

Uvod

Smotru radova mladih tehničara organizira i provodi Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture u suradnji sa županijskim Društvima pedagoga tehničke kulture, županijskim povjerenstvima/povjerenstvom Grada Zagreba natjecanja mladih tehničara, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Agencijom za odgoj i obrazovanja i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Smotra učeničkih radova (u daljnjem tekstu: smotra) kao prateća aktivnost 54. natjecanja mladih tehničara omogućava učenicima, koji su tijekom školske godine uključeni u izvannastavne i/ili izvanškolske programe tehničkih aktivnosti, da pokažu svoja postignuća i inovativnost te da se na taj način afirmiraju i budu prepoznati kao daroviti i talentirani za tehniku. Učenici mogu izrađivati svoju tehničku tvorevinu kod kuće, u školi, klubu mladih tehničara, centru tehničkih aktivnosti ili u udruzi tehničke kulture tijekom školske godine 2011./2012. Tehnička tvorevina može biti rezultat rada više autora, a u tom slučaju predstavlja je mladi poduzetnik (voditelj tima) na smotri radova. U Pravilima smotre definirane su dimenzije tehničke tvorevine, prezentacijskog plakata (formati A3 i A4), prezentacija rada pomoću računala, način postavljanja i redoslijed predstavljanja (obrane) izloženih tehničkih tvorevina, vrednovanje tehničke tvorevine na zadanu temu, priznanja, pohvalnice, zahvalnice, nagrade učenicima i mentorima i predlaganje za međunarodne izložbe, provedba i zadaće organizatora školske/klupske i županijske smotre i odabir tehničke tvorevine za državnu smotru.

Sudionici smotre su:

 • učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda
 • učenici srednjih škola

Zajednički naziv za učenike je „mladi poduzetnici“

Sadržaj smotre

Učenici izrađuju tehničke tvorevine (radove) na zadanu temu: „Tehnička rješenja racionalnog korištenja energije“.

Razine i vremenik održavanja smotre

Razine i vremenik smotre prati 54. natjecanje mladih tehničara kako slijedi:

 • Školska/klupska - do 4. veljače 2012.
 • Županijska i Grad Zagreb - do ili 24. veljače 2012.
 • Državna – 27. – 29. ožujka 2012.

Sjedište Povjerenstva za smotru učeničkih radova 2012.

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: zeljko.medved@ck.t-com.hr ili ako se otvori neka nova adresa.
Adresa internetskog portala: www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja, 54. natjecanje mladih tehničara, Smotra radova 2012.)

Povjerenstvo za provođenje smotre

 • Željko Medved, predsjednik
 • Mladen Beuk, član
 • Žarko Bošnjak, član
 • Franjo Pavlović, član
 • Sanja Vidović, član

Dodatne informacije

Za dodatne informacije slobodno se javite na:
Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb
Predsjednik, Željko Medved, 091/606–00–09 ili 091/512-9541, zeljko.medved@ck.t-com.hr
Tajnik, Franjo Pavlović, 091/465-67-77 ili 098/161-12-62, franjo.pavlovic@zg.t-com.hr

Prijavnicu za tehničku tvorevinu za školsku/klupsku smotru učeničkih radova 2011./2012. možete preuzeti ovdje.

Prijavnicu za tehničku tvorevinu za županijsku smotru učeničkih radova 2011./2012. možete preuzeti ovdje.

Za učenike sudionike Državne smotre bit će organizirane radionice iz obrade drva i elektronike.

 • Radionicu obrade drva vodit će Damir Ereš
 • Radionicu iz elektronike vodit će Andreja Štancl.

Učenici trebaju na radionice donijeti slijedeći pribor, alat i materijal:

 • univerzalni digitalni mjerni instrument (mjeriti će do 20V i do 2M_)
 • sjekaća kliješta (kombinirana kliješta)
 • pinceta
 • odvijač, plosnati, 2mm
 • modelarski nožic
 • škare
 • lemilo (15W – 25W)
 • žica za lemljenje – oko 150mm dužine, Ø 0,8 – 1,2 mm
 • stalak za lemilo
 • baterija od 9 V s priključkom sa spojnim žicama
 • produžni kabel

Prema Odluci Državnog povjerenstva za provedbu 54. natjecanja mladih tehničara na Smotru radova 2012. godine pozvani su samo učenici iz osnovnih škola, a popis pozvanih učenika na Smotru radova možete pogledati ovdje.

Obavijest učenicima i mentorima čiji radovi nisu dobili poziv na Državnu smotru

Hrvatski savez pedagoga tehnicke kulture i Hrvatska zajednica tehnicke kulture organizirat će izložbu radova učenika osnovnih i srednjih škola. Bit će pozvani radovi koje su županijska povjerenstva za smotru predložila iz A, B i C podrucja. Na izložbi ce se izvršiti odabir radova za ARCU 2012.
O vremenu i mjestu održavanja izložbe autori radova bit ce pravovremeno obavješteni.

Rezultate Smotre radova možete pogledati ovdje.

Kao prateću aktivnost natjecanja na sve tri razine, organizatori natjecanja organizirali su Smotru radova učenika viših razreda osnovnih škola i srednjih škola i to prema posebnim Pravilima Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture (HSPTK). Na Smotru učeničkih radova pozvano je 22 učenika iz 12 županija u kojima su održane županijske smotre. Sa županijskih smotri je Savezu upućeno oko 100 prijedloga radova za predstavljanje na državnoj smotri. Povjerenstvo je bilo limitirano te je moglo izabrati samo 22 rada i učenike koji su pozvani u Primošten. Svi radovi su bili na zadanu temu „Tehničke tvorevine za racionalno korištenje energije“- a) područje. U toku smotre za te učenike su održane dvije radionice i to iz modelarstva i iz elektronike. Nisu mogli biti pozivani radovi i učenici čiji su radovi bili inovativni – b) područje, ali nisu bili vezani za zadanu temu, te posebno vrijedni radovi učenika c) područje, nastali u CTK-ima i u drugimslobodnim tehničkim aktivnostima, a koji se izrađuju u dužem periodu. Isto tako po odluci Državnog povjerenstva za 54. natjecanje mladih tehničara u Primošten nisu pozvani ni učenici srednjoškolskog uzrasta. Kao alternativa, njima je omogućeno da svoje radove izlože na INVENTUM-u 2012. u Iloku 18. - 20. svibnja 2012. godine. U Ilok će biti pozvano 18 do 20 učenika. Uz predstavljanje radova učenicima će biti ponuđen rad u radionicama iz elektronike i programiranja.

Rezultati Smotre učeničkih radova na zadanu temu: „Tehničke tvorevine za racionalno korištenje energije“ - Izdvojeni kao posebno vrijedni radovi:

1. Noa Jalšovec, II. OŠ Čakovec, mentor: Gordan Bartolić - naziv rada: Energetski samostojna ekološka kuća
2, Anel Dedić, OŠ Braće Bobetko, CTK Sisak, mentor: Saša Tepić- naziv rada: ISG
3. Mislav Tadić, OŠ Budrovci, mentor: Ivan Jukić- naziv rada: HH Generator
4. Leon Aleksić, I. OŠ Čakovec, mentor: Branko Vujnović- naziv rada: Solarna energija
5. Ivan Kožar, OŠ Milke Trnine, CTK Ivanić Grada, mentor: Mate Čalušić- naziv rada: Bežično punjenje mobitela

Prvoj trojici učenika uručena su Priznanja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Radovi predloženi za Međinarodni sajam inovacija IENA 2012. koji će se održati od 1. do 4. studenog 2012. u Njemačkoj.

1. Noa Jalšovec, II. OŠ Čakovec, mentor: Gordan Bartolić
2. Dunja Brković, OŠ Trnava, mentor: Janja Barić
3. Leon Aleksić, I. OŠ Čakovec, mentor: Branko Vujnović

Organizaciju će provesti Udruga inovatora Hrvatske i Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture.


Mentori nagrađeni sudjelovanjem na XII. Ljetnoj školi pedagoga tehničke kulture u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici od 18. do 28. kolovoza 2012.

1. Branko Vujnović DPTK Međimurske županije
2. Jelena Klasan, DPTK Karlovačke županije
3. Saša Tepić, DPTK Sisačko moslavačke županije
4. Ivan Jukić, DPTK Slavonija, Đakovo, Osječko-baranjska županija
5. Mate Čalušić, DPTK Zagrebačke županije

Ako predloženi mentor otkaže dolazak u ljetnu školu, umjesto njega može doći zamjena iz istog društva. Ako neće biti odaziva, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture će pozvati mentore po kriteriju uspješnosti iz sljedećeg Društva pedagoga tehničke kulture.

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture po izboru Povjerenstva za izbor radova, poziva slijedeće učenike srednjoškolce da se odazovu na 6. sajam inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih, koji će se održati u Iloku od 18. do 20. svibnja 2012.

Pozivaju se slijedeći učenici i mentori:

Redni broj Ime i prezime Mentor Škola / udruga
1 Viktor Čapljinski Ksenija Đorđević Srednja škola Buzet
2 Mihael Vidaković Tomislav Vdovnjak CTK Osijek
3 Kristian Gašpar Stjepan Vidić CTK Osijek
4 Eugen Peći Jerko Jukić III.Gimnazija / CTK Osijek
5 Jurica Rešetar Ivan Vlainić CTK-Srednja strukovna škola Samobor
6 Josip Barbić Ivan Vlainić CTK-Srednja strukovna škola Samobor
7 Franjo Majić Marijan Balaž Tehnička škola R.B. Vinkovci
8 Zlatko Janjić Marijan Balaž Tehnička škola R.B. Vinkovci
9 Dominik Sopić Luka Anđelić Inovatorsko društvo Križevci
10 Tomislav Čavka Božidar di Giorgio ZTŠ R. Perišin, Velika Gorica
11 Damir Ribić Božidar di Giorgio ZTŠ R. Perišin, Velika Gorica
12 Matija Puček Darko Tomašek Elektrostroj.škola Varaždin i DPTK Vž
13 Katarina Horvat Miljenko Tomašek Elektrostroj.škola Varaždin i DPTK Vž
14 Filip Gunčević Martin Kaprel Tehnička škola Požega
15 Nikola Orešković Martin Kaprel Tehnička škola Požega
16 Romario Vijačkić

Martin Kaprel

Tehnička škola Požega
17 Josip Matijević Martin Kaprel Tehnička škola Požega
18 Filip Dragić Andreja Štancl I. tehička škola Tesla, Zagreb

19

Filip Sorić Andreja Štancl

I. tehička škola Tesla, Zagreb

Dodatne obavijesti se mogu dobiti na telefon Željko Medved 091/512-9541 i 091/606-0009 ili Franjo Pavlović 091/985- 3806 ili 098/161-1262.

Popis pribora i alata za radionicu

 • univerzalni digitalni mjerni instrument (mjeriti će do 20V i do 2M_)
 • sjekaća kliješta (kombinirana kliješta)
 • pinceta
 • odvijač, plosnati, 2mm
 • modelarski nožic
 • škare
 • lemilo (15W – 25W)
 • žica za lemljenje – oko 150 mm dužine, Ø 0,8 – 1,2 mm
 • stalak za lemilo
 • baterija od 9 V s priključkom sa spojnim žicama
 • produžni kabel

Ostale obavijesti:

 • Smotra će se održati u okviru 6. sajma inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih u Iloku, INVENTUM 2012. od 18. do 20. svibnja 2012.
 • Domaćin sajma je Udruga inovatora Tesla-Ilok u suorganizaciji s Udrugom inovatora Hrvatske, te potporom grada Iloka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta
 • Svečano otvorenje manifestacije bit će u Iloku u petak 18. svibnja u 11,00 sati, zatvaranje u nedjelju 20. svibnja oko 15 sati.
 • Program i dodatne informacije na www.ui-tesla.hr
 • Povjerenstvo HSPTK će na izložbi izabrati radove koji će Savez predstaviti na ovogodišnjoj ARCI (rujan – listopad), te za IENU (studeni 2012.).
 • Svi pozvani učenici dobit će priznanje za sudjelovanje, mentori zahvalnice, a posebno žirirani radovi diplome.
 • Učenici trebaju radove predstaviti i opremiti sukladno Pravilima ovogodišnje smotre

Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture za učenike i njihove mentore osigurava:

 • u suradnji s domaćinom izložbeni prostor
 • prijevoz autobusom od Zagreba do Iloka i nazad, te potrebne loko vožnje u Iloku (prijavite da li ste zainteresirani za zajednički prijevoz, polazak oko 06;00 s dogovorenog mjesta u Zagrebu)
 • dva noćenja s prehranom za pozvane učenike i mentore
 • organizaciju i materijal za radionice za učenike iz elektronike (popis pribora i alata u prilogu)   

Dodatne obavijesti će pristizati prema potrebi, a u slučaju da netko želi izložiti rad koji je od županijskog povjerenstva bio predložen za državnu smotru, a nije pozvan od HSPTK može dogovoriti s organizatorima, a troškove smještaja u dogovoru s domaćinom – sami snose troškove sudjelovanja.

Rezultati Smotre učeničkih radova – srednjoškolci, održane u Iloku od 18. do 20. svibnja 2012. godine, u sklopu VI. međunarodnog sajma inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih

Predloženi za ARCU

Redni broj Učenik Mentor Naziv rada Škola
1. Jurica Rešetar Ivan Vlainić Glasovno upravljanje Srednja strukovna škola, Samobor
2. Katarina Horvat Miljenko Tomašek Ušteda energije na semaforu DPTKVž./Elektrostrojarska škola Varaždin
3. Romario Vijačković Martin Kaprel Višenamjenski reduktor Tehnička škola Požega
4. Danijel Vidaković Tomislav Vdovnjak Mini nf pojačalo Centar tehničke kulture Osijek
5. Petar Bandov Mirko Mesić Detektor radijacije Centar tehničke kulture Osijek
6. Antonio Vidaković Zoran Kozjak Automatizirana alatka za usitnjavanje voća Industrijsko-obrtnička škola Virovitica
7. Ernest Norbert Tibor Boni Stubišni automat s mikrokontrolerom Prva srednja škola Beli Manastir
8. Domagoj Spaić Andreja Štancl Automatska hranilica za kućne ljubimce I. tehnička škola Tesla Zagreb
9. Matija Smilaj Željko Blažek Brusilica za tiskanje pločica Tehnička škola Zagreb
10. Marin Stević Tomislav Vdovnjak Ic kontrola za touchscreen Centar tehničke kulture Osijek/ OŠ Augusta Šenoa

Zlatne medalje:

 • Jurica Rešetar – Glasovno upravljanje, Srednja strukovna škola Samobor
 • Petar Bandov – Detektor radijacije, Centar tehničke kulture Osijek

Srebrne medalje:

 • Antonio Vidaković –Automatizirana alatka za usitnjavanje voća, Industrijsko-obrtnička škola Virovitica
 • Romario Vijačkić – Višenamjenski reduktor, Tehnička škola Požega
 • Katarina Horvat – Ušteda energije na semaforu, Elektrostrojarska škola Varaždin

Brončane medalje

 • Viktor Čapljinski - Istraživački robot, Srednja škola Buzet
 • Marin Stević – Ic kontrola za touchscreen, CTK Osijek / OŠ Augusta Šenoa
 • Danijel Vidaković – NF pojačalo, CTK Osijek
 • Ernest Norbert - Stubišni automat s mikrokontrolerom, Prva srednja škola Beli Manastir
 • Domagoj Spaić– Automatska hranicica za kućne ljubimce, I.tehnička škola Tesla Zagreb
 • Matija Smilaj – Brusilica za tiskanje pločica, Tehnička škola Zagreb

Radovi predloženi za „IENU 2012“

 • Jurica Rešetar – Glasovno upravljanje, Srednja strukovna škola Zagreb
 • Petar Bandov – Detektor radijacije, Centar tehničke kulture Osijek
 • Romario Vijačkić – Višenamjenski reduktor, Tehnička škola Požega

Mentori , nagrađeni boravkom u XII. Ljetnoj školi pedagoga tehničke kulture, koja će se održati u NCTK u Kraljevici u vremenu od 18. – 28. kolovoza 2012.

 • Ivan Vlainić – Samobor
 • Martin Kaprel – Požega
 • Miljenko Tomašek – Varaždin

vrh stranice