Što je HZTKHRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE - SREDIŠNJE TIJELO TEHNIČKE KULTURE U HRVATSKOJ

Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koja je usmjerena na razvoj i promociju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.
Zakonom o tehničkoj kulturi (N. N., br. 76/1993.) Zajednica je ustanovljena kao najviše nacionalno tijelo tehničke kulture (stavak 6. članka 25. i članak 30.) s izričitim ovlastima (stavak 2. članak 31. i stavak 3. članka 33.), osobito u programu javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (stavak 1. članka 18. i stavak 1. članka 22.). Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem Zajednice i nacionalnih saveza tehničke kulture, a sredstva za njihovo financiranje osigurana su na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture.

2021. godine Zajednica je obilježila 75 godina kontinuiranog djelovanja i organiziranog rada u tehničkoj kulturi. U Tvornici Kulture u Zagrebu, 4. rujna 2021. godine održana je Svečana akademija povodom obilježavanja 75 godina organiziranog rada u tehničkoj kulturi. Svečanost je održana pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića uz nazočnost njegovog izaslanika i uglednika Republike Hrvatske te gotovo 150 predstavnika županijskih i gradskih zajednica tehničke kulture kao i nacionalnih saveza koji objedinjuju različite grane tehničke kulture. Više pročitajte ovdje.
Zajednica je pravni sljednik društvene organizacije Narodne tehnike Hrvatske osnovane 17. travnja 1948. godine u Zagrebu, koja je 3. srpnja 1992. godine preimenovana u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture i preuzela je sva njezina prava, obveze i svu imovinu.
Zajednica je povijesni sljednik Republikanske komisije "Tehnika i sport" pri Glavnom odboru Fiskulturnog saveza Hrvatske utemeljene 23. lipnja 1946. godine u Zagrebu i baštinik tradicije prvih hrvatskih udruga tehničke kulture. 

Uz Tehnički muzej "Nikola Tesla" u Zagrebu, Zajednica danas okuplja 18 nacionalnih saveza tehničke kulture, 19 županijskih i 35 gradskih zajednica tehničke kulture, ukupno 73 članice. U Zajednicu su udruženi sljedeći nacionalni savezi tehničke kulture: Hrvatski savez učeničkih zadruga, Hrvatski astronautički i raketni savez, Hrvatski astronomski savez, Hrvatski automodelarski savez, Hrvatski filmski savez, Hrvatski fotosavez, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski kajakaški savez, Hrvatski radioamaterski savez, Hrvatski robotički savez, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski savez brodomaketara, Hrvatski savez CB radioklubova, Hrvatski savez informatičara, Savez izviđača Hrvatske, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Hrvatski zrakoplovni savez i Hrvatska zajednica inovatora.

Zajednica, njezine članice i udruge koje su u njih učlanjene, osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom i izvannastavnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, kao i popularizaciji tehničke kulture. Odgoj i obrazovanje u različitim djelatnostima tehničke kulture (elektrotehnika, elektronika, automatika, graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo, informatika i računalstvo, strojarstvo i konstruktorstvo, komunikacijska tehnika, audiovizualne tehničke djelatnosti, astronautika i astronomija, inovatorstvo) utječe na razvoj inovacija i kreativnosti kod djece i mladih, njihovom odabiru strukovnih ili tehničkih škola, tehničkih fakulteta i zanimanja, što je temelj poduzetništva i gospodarskog razvoja zemlje.

Aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja djece i mladih, učitelja tehničke kulture i ostalih građana, Zajednica provodi samostalno ili u suradnji sa svojim članicama u Zagrebu, u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici (koji je otvoren 2005. godine) ili diljem Hrvatske.
Zajednica svoj cjelokupni rad zasniva na načelima odgovornosti, stručnosti i prilagodljivosti u radu s korisnicima, inovativnosti, otvorenosti, poštivanju različitosti te ravnopravnosti sudjelovanja.

Pri tom valja napomenuti da je osnova za buduće djelovanje Zajednice postavljena u 2015. godini. Skupština Hrvatske zajednice tehničke kulture usvojila je Strateški plan za razdoblje od 2015. do 2018. godine i donijela novi Statut. Statut Zajednice je usklađen s novim Zakonom o udrugama (N. N., br. 74/2014.), usvojen je i donijet na redovnom zasjedanju Skupštine 20. ožujka 2015., a 19. lipnja 2015. godine Gradski ured za opću upravu prihvatio ga je i izvršio upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

Natjecanje mladih tehničara

Od prvog susreta mladih tehničara Hrvatske (1958. godine) Hrvatska zajednica tehničke kulture, nekad kao Narodna tehnika Hrvatske, organizira natjecanje mladih tehničara Hrvatske. Danas je to najstarije i najbrojnije natjecanje u sustavu natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. U njemu na razini godine sudjeluje oko 7000 učenika viših razreda osnovnih škola. Specifičnost natjecanja mladih tehničara je i u tome što su u organizaciju natjecanja ravnopravno s osnovnim školama uključene i udruge tehničke kulture, a mentori iz udruga imaju mogućnost pripremati učenike za natjecanje.

Ljetna škola tehničkih aktivnosti

Ljetna škola tehničkih aktivnosti održava se tijekom ljetnih školskih praznika od 2008. godine. Svake godine školu pohađa preko stotinu učenika osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koji u desetodnevnim radionicama izrađuju različite tehničke tvorevine. Sadržaj radionica i način rada razvijaju kreativnost, motoriku, kritičko mišljenje i promatranje, lakše pamćenje i primjenu naučenog te samostalnost u izradi tehničkih tvorevina.
U Ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u 2015. godini sudjelovalo je 120 učenika osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koji su kroz različita područja tehničke kulture izradili Robobubu – autonomnog hodača s tri para nogu upravljanog mikrokontrolerskim sklopom. Uz izradu Robobube, učenici su pohađali i radionice raketnog modelarstva, orijentacije i komunikacije te informatike. Osim toga održana je prezentacijska radionica samogradnje kanu čamca na kojoj je demonstrirana proizvodnja kompozitnog (stakloplastičnog) kanu čamca.

Proljetna škola tehničkih aktivnosti

Proljetna škola pokrenuta je  temeljem izrazitog uspjeha Ljetne škole tehničkih aktivnosti, a osmišljena je kao polazište za razvoj izvannastavnih aktivnosti u školama diljem Republike Hrvatske.
Ovim programom potiče se razvoj izvannastavnih i izvanškolskih programa tehničke kulture u područjima u kojima ne postoji organizirana djelatnost tehničke kulture te u kojima kvantitativni pokazatelji jasno pokazuju ispodprosječno zanimanje za tehničku kulturu (broj učenika u nacionalnim natjecanjima tehničke kulture). U programu Proljetne škole tehničkih aktivnosti sudjeluju učenici i učitelji iz osnovnih škola s područja županija u kojima je tehnička kultura slabije razvijena, a koje iskazuju interes za sudjelovanje u programu Proljetne škole temeljem Javnog poziva Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Robokup

Robokup je ekipno natjecanje učenika viših razreda osnovnih škola iz elementarne robotike koje Hrvatska zajednica tehničke kulture provodi u suradnji s Hrvatskim robotičkim savezom, županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture i osnovnim školama. Natjecateljska ekipa se sastoji od tri učenika osnovnih škola, udruga ili posebnih odjela osnovnih škola od petog do osmog razreda koje na natjecanje dovodi jedan mentor. Popratne aktivnosti Robokupa uključuju djeca predškolske dobi, učenike nižih razreda osnovnih škola i djecu s poteškoćama u razvoju. Prvi Robokup održan je 2008. godine u Zagrebu, a s ciljem popularizacije robotike i tehničke kulture u cjelini. Vizualni identitet Robokupa osmislili su i donirali renomirani dizajneri Bruketa i Žinić.

Ciljevi provođenja programa Robokupa su:

Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja
Smanjivanje regionalnih nejednakosti u Republici Hrvatskoj provedbom programa tehničke kulture na državnoj ili regionalnoj razini i u suradnji s različitim dionicima,
Uključivanje socijalno ugroženih skupina te osoba s posebnim potrebama u programe tehničke kulture
Međunarodna suradnja i popularizacija tehničke kulture u inozemstvu
Popularizacija tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. 

Festival tehničke kulture

Festival tehničke kulture je trodnevna manifestacija na kojoj se predstavljaju aktivnosti i postignuća Zajednice i nacionalnih saveza tehničke kulture kroz različite besplatne radionice, prezentacije, projekcije, izložbe i natjecanja. U okviru Festivala održava se i Smotra učeničkih zadruga Republike Hrvatske. Festival se održava u Zagrebu od 2013. godine i svake godine bilježi porast zainteresiranih sudionika i posjetitelja.
Na Festivalu tehničke kulture od 15. do 17. svibnja 2015. sudjelovalo je više od 1900 sudionika (posjetitelji, voditelji ili organizatori aktivnosti). Od toga se u radionice i natjecanja aktivno uključilo više od 1200 posjetitelja svih dobnih skupina, uglavnom učenika, a na izložbenim prostorima na Smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske predstavilo se 190 učenika – zadrugara koje je pratilo 180 voditelja učeničkih zadruga iz cijele Hrvatske.

Modelarska liga

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje Zajednica provodi od školske godine 2012./2013. Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

Terenska nastava za učenike

Hrvatska zajednica tehničke kulture održava terensku nastavu u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici za učenike osnovnoškolske dobi. Naglasak je na tehničkim radionicama (modelarstvo, robotika, strojarstvo, elektrotehnika, obrada materijala), koje su uvijek u korelaciji s ostalim nastavnim predmetima. Svrha radionica je promicanje tehničke kulture, razvoj motorike kroz praktičan proizvodni rad, poticanje kreativnosti, kritičkog promišljanja i promatranja te samostalnosti u istraživanju i zaključivanju. Program radionica je zamišljen kao individualni rad u skupinama od 10 do 15 učenika, a način rada je prilagođen potrebama i interesima pojedine skupine.
U okviru programa terenskih nastava, tijekom 2015. godine Nacionalni centar tehničke kulture posjetilo je više od 950 učenika osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koji su izrađivali tehničke tvorevine usvajajući praktične kompetencije iz različitih područja tehničke kulture.

Uključivanje korisnika iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina u aktivnosti tehničke kulture

Hrvatska zajednica tehničke kulture u svoje programe uključuje učenike s govorno-slušnim poteškoćama, intelektualnim i motoričkim smetnjama. U cilju ostvarivanja ovih programa Zajednica surađuje s meritornim organizacijama i udrugama poput Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora – SUVAG, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, Hrvatskom zajednicom za Down sindrom i drugima.
U 2015. godini Zajednica je u suradnji s OŠ Poliklinike SUVAG iz Zagreba organizirala raznovrsne programe tehničke kulture za učenike s govorno-slušnim poteškoćama: sedmi Fotolov na zmajeve i radionice iz osnova informatike i robotike. U suradnji s Hrvatskom udrugom za Down sindrom provedena je radionica izrade svjetlećeg kukca namijenjena djeci s Downovim sindromom.

Časopis ABC tehnike

Časopis ABC tehnike je mjesečnik koji redovito izlazi od 1957. godine. Namijenjen je popularizaciji tehničke kulture među mladima i njihovim učiteljima. Mnogi učenici i profesori služe se njime kao pomoćnom i dopunskom literaturom za tehničku kulturu i informatiku uz preporuku Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje. U časopisu se obrađuju teme iz elektronike, informatike, robotike, astronomije, modelarstva, maketarstva, znanosti, inovatorstva i povijesti tehnike. Časopis se objavljuje u digitalnom izdanju na internetskim stranicama HZTK i na međunarodnom izdavačkom servisu "ISSUE", tako da se časopis sada može čitati i pratiti u cijelom svijetu.


IZMEĐU BROJNIH POSTIGNUĆA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE I NJEZINIH ČLANICA IZDVAJAJU SE:

1. Oblikovanje udruga tehničke kulture kao važnog izvora tehničkih znanja, vještina i sposobnosti koje svim građanima, bez obzira na dob, spol, sposobnosti, etničku ili vjersku pripadnost i omogućuju dragovoljno i organizirano bavljenje tehničkim sadržajima, pridonose razvoju sposobnosti, znanja, kreativnosti i vještina te potiču inovativnost, poduzetnost i primjenu tehnike u proizvodnji i svakodnevnom životu.

2. Udruge, nacionalni savezi i HZTK osobitu pozornost posvećuju izvanškolskom obrazovanju djece i mladih. Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti u modelarstvu, maketarstvu, elektronici, elektrotehnici, strojarstvu, robotici, zrakoplovnom i raketnom modelarstvu, radioamaterizmu, informatici, jedriličarstvu, foto i filmskoj tehnici utjecale su na razvoj inovacija i kreativnosti u djece i mladih. U posljednjem desetljeću u takvim aktivnostima u tehničko-informatičkom, prirodoslovnom, gospodarstvenom i filmskom području sudjelovalo je gotovo 17% referentnog dijela učenika hrvatskih osnovnih i srednjih učilišta. Veliki dio hrvatskih stručnjaka i više od tri četvrtine voditelja aktivnosti sudjelovao je u njima tijekom svog osnovnog i srednjeg školovanja, a gotovo četiri desetine mlađih znanstvenika na natjecanjima u toj su dobi postigle zapažene uspjehe. Proteklih petnaestak godina obnavlja se učeničko zadrugarstvo u osnovnim i srednjim školama te posebnim obrazovnim centrima koja pohađaju učenici s teškoćama u obrazovanju.

Neke udruge tehničke kulture i Hrvatska zajednica tehničke kulture prilagodile su svoje obrazovne aktivnosti, primjerice informatiku, robotiku ili foto tehniku, djeci i mladima s teškoćama u razvoju te surađuju s posebnim odgojno-obrazovnim institucijama i udrugama u kojima se okupljaju ti učenici. U nekim sredinama posebna se pozornost pridaje uključivanju romske djece u radionice.

U brojnim radionicama tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici od 1995. godine ili drugdje, HZTK danas i sama sudjeluje u obrazovanju mladih, uključujući darovitih pojedinaca i učenika s posebnim potrebama, kao i cjeloživotnom učenju (primjerice organiziranju informatičkih radionica za generaciju 50+) i usavršavanju učitelja tehničke kulture. Ugovor o najmu poslovne zgrade koju je HZTK koristila s Gradom Kraljevicom je raskinut. Svi programi će se nastaviti provoditi iz Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dalmatinska 12 i na drugim lokacijama.

Od 1958. godine HZTK svake godine organizira Natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske i to u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje, Zavodom za školstvo (danas Agencija za odgoj i obrazovanje), nacionalnim savezima tehničke kulture, društvima pedagoga tehničke kulture i zajednicama tehničke kulture. Na dosadašnjim natjecanjima sudjelovali su učenici iz cijele zemlje koji su pokazali svoje znanje i vještine u različitim područjima tehničke kulture (prometna tehnika, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, elektronika, robotika, foto tehnika, radiokomunikacije, raketno i zrakoplovno modelarstvo te orijentacija i komunikacija). Hrvatski savez informatičara uključen je u organiziranje državnih natjecanja iz informatike, a Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva organizira smotru učeničkih zadruga.

HZTK je osmislila i od 2008. godine svake godine krajem siječnja organizira Robokup – međuškolsko ekipno natjecanje u robotici. Na natjecanju uglavnom sudjeluju učenici viših razreda osnovnih škola (troje u jednoj ekipi), ali i mali robotičari iz nižih razreda i vrtića te učenici s posebnim potrebama.

3. Važan je doprinos popularizaciji znanosti i tehnike. Nadovezujući se na tradiciju narodnoga prosvjećivanja u 19. stoljeću, HZTK je izdavačkom djelatnošću i djelovanjem Društva (Odbora) za širenje znanstvenih saznanja »Nikola Tesla« te tijela za popularizaciju i znanstveno i tehničko opismenjavanje i osposobljavanje mladih, popularizaciju prakticirala kao izlaganje zamršenog znanstvenog i tehničkog pitanja na jednostavan, najširim slojevima pučanstva jasan i općeshvatljiv način, čime ono stječe aparat za prihvaćanje presudnih novosti i snalaženje u znanstveno-tehničkoj sredini. Od 1. rujna 1966. djeluje Izdavački odjel koji je preuzeo brigu o cjelokupnom nakladništvu HZTK i do danas objavio više od 1200 izdanja u ukupnoj nakladi većoj od 15 milijuna primjeraka. Najznačajniji je časopis „ABC tehnike“ koji redovito izlazi od 15. rujna 1957. kao mjesečnik i do sada je objavljeno više od 500 brojeva.

4. Okrenuti stvaralaštvu i istraživanju, hrvatski tehničari stvorili su međunarodno priznata postignuća te su prepoznati izvan Hrvatske. Ponajbolji članovi i korisnici udruga tehničke kulture postigli su niz uspjeha na međunarodnim natjecanjima, izložbama i smotrama. Danas nas hrvatski inovatori uspješno predstavljaju na svjetskim izložbama inovacija, a mladi informatičari, zrakoplovni modelari, radio amateri automodelari i dugi osvajaju istaknuta mjesta na međunarodnim natjecanjima.

Napredak fotografije je od 1910. do 1960. godine u Hrvatskoj ovisio gotovo isključivo o fotoamaterima, koji su četrdesetih godina – zaokupljeni socijalno-kritičkim temama i poklanjajući pozornost selu, folkloru i tipičnom pejzažu – stvorili zaseban narodni stil, u svijetu priznat i poznat pod imenom Zagrebačka škola fotografije.

Ostvarenja kinoamatera nastala do početka Drugoga svjetskog rata ključan su dio korpusa hrvatske kinematografije, a šezdesetih su godina iznjedrili osebujan dječji film. Okrenuti pak filmskom istraživanju i traženju vlastita izraza hrvatski su neprofesijski filmski stvaraoci šezdesetih i sedamdesetih godina svojim eksperimentalizmom bili nositelji avangardnih tendencija u hrvatskom filmu.

Nacionalni savezi tehničke kulture organizirali su u Hrvatskoj nekoliko značajnih međunarodnih manifestacija u zadnjih desetak godina: Srednjoeuropsku informatičku olimpijadu – CEOI (Zadar, 1998. i Vrsar, 2006.), 19. međunarodnu informatička olimpijada – IOI (Zagreb, 2007.), Svjetsko prvenstvo zrakoplovnih modelara u kategorijama F1A, F1B i F1C (Krbavsko polje, 2009.) i 21. generalnu konferencija Međunarodne radioamaterske unije - IARU (Cavtat 2008.). Hrvatski fotosavez u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, od 1998. godine okuplja mlade fotografe u projektu „Međunarodni fotografski doživljaj baštine“ pod pokroviteljstvom Vijeća Europe.

Od 2003. godine Udruga inovatora Hrvatske organizira u Zagrebu međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija – ARCA. Na ovom sajmu svoje izume predstavljaju domaći inovatori koji djeluju u tvrtkama, akademskoj zajednici ili udrugama inovatora te inovatori iz cijeloga svijeta.

5. Priznat je doprinos tehničke kulture obrani slobode i nezavisnosti Hrvatske. Od početaka velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u obrani je, prema nepotpunim podacima, sudjelovalo blizu 10.000 članova udruga nacionalnih saveza (45% njihovog aktivnog članstva) od kojih je oko 1.800 ranjeno i više od 200 položilo život za slobodu Domovine. Oni su činili jezgre prvih postrojba veze, diverzantske skupine, prve pilote Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, bili su proizvođači oružja i opreme, fotografski i filmski kroničari, sudionici humanitarnih akcija, organizatori civilnog života itd. S druge strane, predstavnici udruga animirali su međunarodnu javnost za priznanje suvereniteta Republike Hrvatske.

6. Suradnja HZTK s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (sustav 112)
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, br. 174/2004., 79/2007. i 38/2009.) članovi Hrvatskoga ronilačkog saveza, Hrvatskoga kajakaškog saveza, Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Hrvatskog saveza informatičara, Hrvatskoga zrakoplovnog saveza , Hrvatskoga društva za robotiku i Hrvatskog saveza CB radio klubova mogu se raspoređivati u interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), angažirati kao pripadnici operativnih snaga zaštite i spašavanja ili angažirati za obavljanje drugih poslova od interesa za DUZS i sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj te upućivati kao pomoć drugim državama pogođenim katastrofama ili velikim nesrećama. Pobrojene nacionalne saveze u svim poslovima zaštite i spašavanja pred DUZS zastupa Hrvatska zajednica tehničke kulture koja obavlja i opće stručne i koordinacijske poslove. Način međusobne suradnje u provedbi sustava 112 DUZS i HZTK uredile su 2007. godine.

Dosadašnji rezultati djelovanja HZTK prepoznati su i u područjima koja će u daljnjoj suradnji s DUZS i ostali čimbenicima sustava zaštite i spašavanja pridonijeti snažnijoj ulozi HZTK. Posebno važno je:
a) činjenica da je Rješenjem Vlade Republike Hrvatske (na sjednici 26. lipnja 2009.), za člana Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske imenovan prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture.
b) u Procjeni ugroženosti Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske (u sjednici 7. svibnja 2009.), u poglavlju VII „Snage za zaštitu i spašavanje“, uvršteni su svi programi obrađivani 2007. i 2008. godine. U dijelu „Materijalni resursi za zaštitu i spašavanje“ (strana 61. i 62. Procjene), uvršteni su programi kako slijedi: Hrvatski radioamaterski savezi i sustavi: Hrvatski radioamaterski savez (HRS), Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama (HRSVKS), Hrvatski savez CB radio klubova, Hrvatski ronilački savez i Hrvatski zrakoplovni savez.

7. Naposljetku, od 1990. godine, obnašajući zadaće središnje infrastrukturne točke, HZTK provodi program unapređenja rada udruga i njihovih saveza i zajednica (HZTK je stvorila podloge i vodila usklađivanje sa Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama), sudjelovala je u izradi nacrta Zakona o tehničkoj kulturi koji uređuje djelatnost sukladno njezinim načelima i ulozi države parlamentarne demokracije i tržišne privrede, ponudila usvojeni podzakonski akt koji uređuje utvrđivanje i financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, omogućila izradu i ponudila verificirane programe klubova mladih tehničara i učeničkog zadrugarstva (1995.) te je otvorila 18. svibnja 2005. suvremeno opremljen Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici koji omogućuje provedbu zahtjevnih multifunkcionalnih programa iz tehničke kulture.

vrh stranice