Službenik za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. st. 1.  Opće uredbe o zaštiti podataka, Hrvatska zajednica tehničke kulture donijela je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka sukladno članku 39. Opće uredbe su:

  • informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
  • praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
  • pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
  • suradnja s nadzornim tijelom;
  • djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Kontakt podaci: ana.setinc@hztk.hr

Više informacija dostupno je na ovim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka.

vrh stranice