62. Natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (2019./2020.)

Odgođeno natjecanje mladih tehničara RH 2019/2020.
Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite RH i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, sva natjecanja i smotre na svim razinama odgađaju se do daljnjega.

Dokumenti

 Pravila za provedbu 62. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2020. godini

Državno povjerenstvo 62. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Županijska povjerenstva i domaćini županijskih natjecanja

Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori i suorganizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4848-757, e-pošta: jasna.malus@hztk.hr
www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Tajnik Državnoga povjerenstva: Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr
Predsjednik Državnog povjerenstva: doc. dr. sc. Damir Purković, prof., Sveučilište u Rijeci

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

 1. Školska/klupska razina: od 3. do 6. veljače 2020. (ponedjeljak – četvrtak) - organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture (klubovima), a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga
 2. Županijska razina/Grad Zagreb: 6. ožujka 2020. (petak) - provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba
 3. Državna razina: od 6. do 9. travnja 2020. (ponedjeljak – četvrtak) - provodi Državno povjerenstvo

Sudionici natjecanja i njihovi mentori

Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama.

U skladu s Uputama, ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku je odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi ili učeničkom domu), koji priprema učenika za natjecanje, upoznaje ga s provedbom i Pravilima natjecanja te je podrška učeniku.

Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz škole ili učeničkog doma, mentor učenika može biti i osoba koja priprema učenika za natjecanje u sklopu izvannastavnog programa u udrugama i institucijama koje potiču razvoj određenih kompetencija učenika.
U tablicama izvještavanja osim mentora iz škole koju učenik pohađa navodi se i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje.
Jednog ili više učenika na natjecanju u pravilu prati mentor koji ga je pripremao za natjecanje. Broj mentora na državnoj razini natjecanja određuje se po načelu jedan mentor na dva učenika.
Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz školske ustanove ili učeničkog doma, učenika na natjecanje može pratiti i mentor iz udruge na vlastiti trošak ili na poziv organizatora.

Područja i sadržaj natjecanja

Natjecanje u obje kategorije sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 30 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 20 bodova). Ukupan broj bodova je 100.

Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dvije kategorije:

 • ­ H-kategorija (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i programu nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture)
 • ­ P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.
Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

Nositelji područja natjecanja

Nositelji područja natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Josip Funarić (obrada materijala), Vlado Abičić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika). Hrvoje Vrhovski (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).

Popis pribora, materijala i alata za sve razine natjecanja

 • Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu naveden je ovdje.
 • Popis pribora, materijala i alata za županijsku razinu možete preuzeti ovdje.
 • Popis pribora, materijala i alata koji učenici donose na državnu razinu natjecanja bit će naveden ovdje

Datumi preuzimanja testova i zadataka za održavanje školske/klupske i županijske razine natjecanja

 • Školska/klupska razina: četvrtak, 30. siječnja 2020. (a rok za prijavu održavanja školskog/klupskog natjecanja županijskom povjerenstvu je ponedjeljak, 27. siječnja 2020.)
 • Županijska razina: srijeda, 27. veljače 2020.

Rokovi za dostavu rezultata natjecanja

 • Školska/klupska razina – dostava rezultata organizatora natjecanja županijskom povjerenstvu: petak, 6. veljače 2020.
 • Školska/klupska razina – dostava sveobuhvatnih rezultata u svakoj županiji Državnom povjerenstvu (pripremaju županijska povjerenstva): ponedjeljak, 2. ožujka 2020.
 • Županijska razina: dostava rezultata Državnom povjerenstvu: petak, 6. ožujka 2020.

Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpunu tablicu rezultata i broja sudionika sa školske/klupske elektroničkim putem do navedenog roka, županijska povjerenstva neće razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje.

Obrasci za natjecanja u školskoj godini 2019./2020.

Tablica izvjestavanja (rezultata učenika prema redoslijedu uspješnosti)

Tablica broja učenika na školskoj/klupskoj razini

Tablica broja učenika na županijskoj razini

Šifrarnik kategorija (područja natjecanja)

Šifrarnik škola

Brojevi županija

Privola za učenike (izjava za zaštitu osobnih podataka učenika)

Privola za mentore (izjava za zaštitu osobnih podataka za mentora)

Pravila o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri

Unos podataka u tablice razultata

Upute Agencije za odgoj i obrazovanje za izvještavanje svih natjecanja i smotri učenika

Preporuča se da organizatori natjecanja u tablicu izvještavanja upišu sve obvezne podatke osim pojedinačnog i ukupnog broja bodova prije početka natjecanja, a nakon završenog natjecanja tablicu je potrebno složiti prema redoslijedu uspješnosti učenika. Svi podaci u tablicama moraju biti uneseni kako to format zahtijeva. Podaci se upisuju sukladno s hrvatskim pravopisom, a ne velikim tiskanim slovima.

Obvezni podaci potrebni za izvještavanje su:

 • OIB učenika
 • ime učenika
 • prezime učenika
 • školska godina
 • broj kategorije (označava područje natjecanja)
 • ime i prezime mentora (odgojno-obrazovni radnik iz osnovne škole koju učenik polazi)
 • šifra škole
 • grad
 • broj županije
 • županija
 • bodovi (ukupni)
 • broj bodova iz svih dijelova natjecanja (upisuju se u stupcu S - Ostalo" i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20.
 • mentor iz udruge i naziv udruge u koji se učenik pripremao za natjecanje ili smotru (ako postoje) upisuje se u stupcu Q – Zadruga/klub (npr.: Zoran Horvat, Udruga tehničara "Model")
 • datum rođenja učenika – stupac Y
 • mjesto rođenja učenika – stupac Z

 

Važne napomene za sve mentore i organizatore natjecanja, novosti

 • Provedba natjecanja za učenike 8. razreda tijekom terenske nastave u Vukovaru
 • Zbog dugoročnog planiranja sadržaja i složenosti natjecanja u područjima H i P-kategorije te kasne objave ovogodišnjih Pravila, donesena je odluka o privremenoj odgodi odredbe o nemogućnosti sudjelovanja učenika u H-robotici ako su se oni prethodno natjecali u području robotskog spašavanja žrtve ili na međunarodnim natjecanjima iz robotike, kao i o nemogućnosti sudjelovanja učenika u natjecanju iz graditeljstva ako su se prethodno natjecali u modelarstvu uporabnih tehničkih tvorevina. U skladu s navedenim ažurirana su Pravila natjecanja.
 • Da bi učenici mogli ostvariti pravo sudjelovanja na natjecanjima više razine (županijskoj i državnoj), moraju biti vrednovani na nižim razinama (školskoj/klupskoj za županijsku i županijskoj za državnu razinu) u sva tri dijela natjecanja (pisanoj provjeri znanja, izradi tehničke tvorevine te predstavljanju tehničke tvorevine).
 • Učenik neće biti pozvan na višu razinu natjecanja u slučaju da nedostaju svi traženi podaci u tablici izvještavanja s niže razine natjecanja i ako podaci nisu poslani do propisanog roka.
 • Da bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.
 • Na svim razinama samo jedan učenik može biti prvoplasirani. U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.
 • Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pisani test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.
 • Za vrijeme natjecanja natjecatelji ne mogu upotrebljavati pribor, alat i materijal drugih natjecatelja.
 • Natjecatelji ne smiju kod sebe (na sebi, ispod, u svojoj odjeći i slično) imati predmete koji na bilo koji način mogu dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja.
 • Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.
 • Učitelj ili nastavnik ne može biti član prosudbenog povjerenstva određenog područja natjecanja ako je mentor učenika ili skupine u istom području natjecanja.
 • Posebna pravila natjecanja iz automatike su promijenjena u odnosu na prošlu školsku godinu.
 • Na natjecanju u području fotografije natjecatelji trebaju snimati digitalnim fotoaparatom s pripadajućom praznom memorijskom karticom. Snimanje se ne može provoditi mobitelom.
 • Izvještaji natjecanja sa svih razina dostavljaju se elektroničkim putem organizatoru više razine natjecanja do zadanog roka. Riješeni zadaci svih učenika koji su sudjelovali na natjecanju čuvaju se u sjedištu nadležnog povjerenstva. Ako postoji opravdani razlog županijsko povjerenstvo može zatražiti originalne pisane testove svakog učenika i potpisane liste vrednovanja koje popunjavaju ocjenjivačka povjerenstva sa školske/klupske razine, a Državno povjerenstvo s nižih razina.
 • Agencija za odgoj i obrazovanje prikuplja, obrađuje, koristi i štiti osobne podatke učenika i mentora sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Pravilima Agencije o zaštiti osobnih podataka u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri koja su javno dostupna na mrežnoj stranici Agencije (www.azoo.hr). Učenik, odnosno roditelj ili skrbnik za maloljetnog učenika daje posebnu privolu da se fotografija i snimak tijeka održavanja natjecanja. Organizatori školske/klupske razine natjecanja dužne su dokumentaciju o natjecanju, uključujući i prikupljene privole, čuvati do kraja školske godine u kojoj je natjecanje proveden.
 • Sva ostala pitanja uređena su Pravilima.

Znak natjecanja mladih tehničara

Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu.
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

Arhiva natjecanja mladih tehničara

Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Ostale informacije

Kao pomoć u pripremi učenika, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom, pripremljena je Zbirka praktičnih radova za pripremu Natjecanja mladih tehničara u području radiokomunikacije. Autori Zbirke su Ivan Maricjan, dipl. ing., Stipe Predanić, dip. ing., mr. sc. Željko Ulip i Jelena Tuksar, mag. ing.

U školskoj godini 2017./2018. pripremljen je Priručnik za provedbu natjecanja mladih tehničara iz radiokomunikacija. Priručnik se sastoji od dva dijela: 

Preporučena literatura - Radioamaterizam za mlade.

 

vrh stranice