62. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske (2019./2020.)

Nova pravila za državnu razinu 62. natjecanja mladih tehničara

Državna razina 62. natjecanja mladih tehničara provodit će se 20. listopada 2020. godine prema izmijenjenim Pravilima, a tema zadatka za sve natjecatelje pozvane na natjecanje na državnoj razini je igračka. Tehničku dokumentaciju igračke potrebno je poslati do 15. listopada 2020. godine na adresu nmt@hztk.hr na propisani način.

Zbog specifičnosti situacije uzrokovane epidemijom COVID-19 državna razina natjecanja će se provesti on-line, u školama učenika koju su pohađali u školskoj godini 2019/2020., prema propozicijama koje propiše Državno povjerenstvo za NMT. Pravila o natjecanju mladih tehničara objavljena na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje koja se odnose na državnu razinu ovdje i Državnog povjerenstva natjecanja ovdje se stavljaju izvan snage. Pravila koja se odnose na školsku i županijsku razinu uredno su provedena i sastavljena je lista pozvanih na državnu razinu natjecanja. Državna razina 62. natjecanja mladih tehničara se provodi prema novim Pravilima.
Svi učenici koji su pozvani na državnu razinu 62. natjecanja u svih 12 područja natjecanja izrađuju tehničku tvorevinu kod kuće.
Natjecanje će se provesti tako da učenik on-line prezentira svoju tehničku tvorevinu na poveznicu koju će dobiti od ocjenjivačkoga povjerenstva za svoju temu.
Državno natjecanje provodit će se 20. listopada 2020. godine.
Tročlano ocjenjivačko povjerenstvo svakog područja natjecanja neovisno jedan od drugog bodovat će natjecatelja i prezentaciju i izračunati srednju vrijednost bodova.
U svih 12 područja natjecanja kreirat će se rang lista.
Sve prezentacije bit će snimljene.

Više informacija dostupno je na ovim poveznicama:
Dopuna pravila 62. natjecanja mladih tehničara
Zadatak i online vrednovanje

Popis učenika koji su pozvani na 62. natjecanje mladih tehničara RH
ovdje

Dokumenti

 Pravila za provedbu 62. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske  - izvan snage

Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2020. godini  - izvan snage

Državno povjerenstvo 62. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Županijska povjerenstva i domaćini županijskih natjecanja

Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori i suorganizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, telefon: 01/4848-757, e-pošta: jasna.malus@hztk.hr
www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Tajnik Državnoga povjerenstva: Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr
Predsjednik Državnog povjerenstva: doc. dr. sc. Damir Purković, prof., Sveučilište u Rijeci

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

  1. Školska/klupska razina: od 3. do 6. veljače 2020. (ponedjeljak – četvrtak) - organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture (klubovima), a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga
  2. Županijska razina/Grad Zagreb: 6. ožujka 2020. (petak) - provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba
  3. Državna razina: 20. listopada 2020. - provodi Državno povjerenstvo

Sudionici natjecanja i njihovi mentori

Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama.

U skladu s Uputama, ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku je odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi ili učeničkom domu), koji priprema učenika za natjecanje, upoznaje ga s provedbom i Pravilima natjecanja te je podrška učeniku.

Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz škole ili učeničkog doma, mentor učenika može biti i osoba koja priprema učenika za natjecanje u sklopu izvannastavnog programa u udrugama i institucijama koje potiču razvoj određenih kompetencija učenika.
U tablicama izvještavanja osim mentora iz škole koju učenik pohađa navodi se i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje.
Jednog ili više učenika na natjecanju u pravilu prati mentor koji ga je pripremao za natjecanje. Broj mentora na državnoj razini natjecanja određuje se po načelu jedan mentor na dva učenika.
Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz školske ustanove ili učeničkog doma, učenika na natjecanje može pratiti i mentor iz udruge na vlastiti trošak ili na poziv organizatora.

Područja i sadržaj natjecanja

Natjecanje u obje kategorije sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 30 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 20 bodova). Ukupan broj bodova je 100.

Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dvije kategorije:

  • ­ H-kategorija (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i programu nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski program tehničke kulture)
  • ­ P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve.
Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

Nositelji područja natjecanja

Nositelji područja natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Josip Funarić (obrada materijala), Vlado Abičić (strojarske konstrukcije), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika). Hrvoje Vrhovski (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Jelena Tuksar (radiokomunikacije) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).

Popis pribora, materijala i alata za sve razine natjecanja

  • Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu naveden je ovdje.
  • Popis pribora, materijala i alata za županijsku razinu možete preuzeti ovdje.
 

Znak natjecanja mladih tehničara

Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu.
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

Arhiva natjecanja mladih tehničara

Arhiva i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Ostale informacije

Kao pomoć u pripremi učenika, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom, pripremljena je Zbirka praktičnih radova za pripremu Natjecanja mladih tehničara u području radiokomunikacije. Autori Zbirke su Ivan Maricjan, dipl. ing., Stipe Predanić, dip. ing., mr. sc. Željko Ulip i Jelena Tuksar, mag. ing.

U školskoj godini 2017./2018. pripremljen je Priručnik za provedbu natjecanja mladih tehničara iz radiokomunikacija. Priručnik se sastoji od dva dijela: 

Preporučena literatura - Radioamaterizam za mlade.

 

vrh stranice