Antica-Marija Lovrić

  • Kategorija: Nagrada za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Split
  • Godina: 2021
Na temelju članka 11. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture, Javnog raspisa za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu te prijedloga Odluke Odbora za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 27. sjednici održanoj 28. svibnja 2022. godine donio je Odluku o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu. Dodijeljena je jedna Nagrada za životno djelo, pet Godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pojedincima i pet Godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pravnim osobama.

Nagradu za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture dobila je Antica-Marija Lovrić, umirovljenica, dipl. inž. elektrotehnike-elektronike, iz Splita, za znakovit i trajan doprinos razvitku tehničke kulture te postignuća trajne vrijednosti u stručnom, publicističkom i organizacijskom djelovanju u tehničkoj kulturi u Republici Hrvatskoj.

Gospođa Antica-Marija Lovrić cijeli svoj pedagoški radni vijek nesebično je stavljala na raspolaganje svoja znanja i iskustva kroz javni rad na području znanosti, prosvjete i tehničke kulture, davši tako veliki i neprocjenjiv doprinos obrazovanju mladih, te promociji i popularizaciji tehničke kulture.
Izuzetne organizacijske sposobnosti, socijalne kompetencije i inovativne ideje bile su odlika njezina rada. Tijekom 35-godišnjeg pedagoškog rada ostavila je neizbrisiv trag u nekoliko srednjih škola u Splitu. Kao profesorica informatike i ravnateljica dviju škola u Splitu poticala je rad u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, usavršavanje profesora, primjenu ICT u svim djelatnostima škola, osnivanje udruga mladih informatičara, pripremu nadarenih učenika za natjecanja, a posebno informatičara preko kojih je ostvarila dugogodišnju suradnju s Hrvatskim savezom informatičara, a ta suradnja je urodila izvrsnim rezultatima učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima.

1996. promovirana je u zvanje profesora savjetnika informatike. Kao vanjski suradnik Zavoda za školstvo održavala je seminare za profesore i ravnatelje, ogledna predavanja, bila je mentor studentima informatike te član Komisije za polaganje stručnih ispita. Objavljivala je članke u stručnim časopisima, bila recenzent udžbenika iz informatike, sudjelovala je u mnogobrojnim projektima od državnog značaja i bila inicijatorica osnivanja Tehničkog muzeja u Splitu i prikupljanju eksponata za isti.

Od posebne je važnosti njezin stručni rad u udrugama tehničke kulture. Od 1999. godine započinje aktivnu suradnju s Hrvatskim savezom informatičara; bila je dugogodišnja članica upravnih tijela Saveza; predsjednica i članica Državnog povjerenstva iz informatike, sudjelovala je u organizaciji državnih natjecanja i zimske škole iz informatike.
Više od 20 godina aktivno surađuje sa Zajednicama tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita i dugogodišnja je članica tijela upravljanja ZTK Grada Splita.
Poticala je sudjelovanje mladih u različitim područjima tehničke kulture, raznovrsnim tehničkim radionicama u organizaciji ZTK grada Splita, smotrama i natjecanjima tehničke kulture. Poseban doprinos dala je u radu udruge Zvjezdano selo Mosor stvarajući bolje materijalne uvjete za kvalitetniji rad i okupljanje mladih, s posebnim naglaskom na razvijanje znanstveno-umjetničkih sadržaja koji su u sinergiji s tehničkom i informatičkom kulturom dali velike rezultate. Aktivno je sudjelovala u organizaciji i provedbi tradicionalne NOĆI MUZEJA u Zvjezdanom selu Mosor, te je za isti obradila temu Informatika u Hrvatskoj školi 1960. – 2014. uz niz eksponata; a trenutno razvija Digitalni album Noći muzeja (retrospektiva 2012. – 2022.).

Cjeloživotni plodonosni rad Antice-Marije Lovrić, kao profesorice informatike, organizatorice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti, voditeljice izuzetno velikog broja raznovrsnih programa za djecu i mlade u udrugama, te poticajan rad u osnivanju i djelovanju udruga mladih, svrstavaju je u red rijetkih i posebnih pregalaca u području razvoja tehničke kulture i civilnog društva.
vrh stranice