Društvo inovatora DIATUS, Split

  • Kategorija: Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Split
  • Godina: 2021
Na temelju članka 11. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture, Javnog raspisa za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu te prijedloga Odluke Odbora za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 27. sjednici održanoj 28. svibnja 2022. godine donio je Odluku o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu. Dodijeljena je jedna Nagrada za životno djelo, pet Godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pojedincima i pet Godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture – pravnim osobama.

Godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu – pravnim osobama dobilo je Društvo inovatora DIATUS, Split, za dugogodišnji doprinos unapređivanju inventivnog rada i stvaranju uvjeta za tehničko stvaralaštvo građana, te vrednovanje, širenje i primjenu inovacija.

Društvo inovatora DIATUS iz Splita osnovano je 1983. godine i od svoga osnivanja u kontinuitetu okuplja oko 70 članova. U okviru programa rada čiju okosnicu čini poticanje inovatorstva i stvaralaštava u Splitsko-dalmatinskoj županiji, DIATUS za svoje članove obavlja: informativnu djelatnost, savjetovalište za inovatore, natječaj za najbolju inovaciju, izložbenu aktivnost, zaštitu intelektualnog vlasništva, suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Split te surađuje sa sredstvima javnog informiranja u cilju promicanja inovacija i inovatora na području Splitsko-dalmatinske županije i na razini Republike Hrvatske

U 2021. godini DIATUS je organizirao 31. natječaj za najbolju inovaciju Dalmacije; sudjelovanje na domaćim i inozemnim izložbama inovacija: AGRO ARCA, Pronalazaštvo u Srbiji, ISIF u Turskoj, ARCA u Zagrebu, IWIS u Poljskoj i Bjelovar 2021.
Na poziv Centra za inovacije i transfer tehnologije iz Rijeke, u cilju približavanja inovacija akademskoj zajednici, DIATUS je sudjelovao na 5. hrvatskoj izložbi inovacija u građevinarstvu ADRIATECH Rijeka 2021.
Na VII. regionalnom summitu poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 najboljih 2021.“ u Dubrovniku, održana je 7. dodjela nagrada i priznanja STVARATELJI ZA STOLJEĆA, gdje je inovacija člana DIATUSA, Sustav energetski učinkovite gradnje nagrađen Nagradom i priznanjem „Stvaratelji za stoljeća“ za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u srednjoj i jugoistočnoj Europi.
Osim sudjelovanja na domaćim i međunarodnim izložbama, DIATUS je kroz savjetovalište za inovatore pružao stručne savjete i informacije o modalitetima zaštite inovacija, o mogućnostima financijskih potpora za inovatore, informacije o plasmanu inovacija, o održavanju radionica, predavanja i konferencija.
DIATUS je u svojstvu ovlaštenog zastupnika Državnog zastupnika za intelektualno vlasništvo pružao pomoć i usluge inovatorima na pripremi prijavne dokumentacije za zaštitu intelektualnog vlasništva.
vrh stranice