Duško Kraljev

  • Kategorija: Nagrada za životno djelo Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Zadar
  • Godina: 2017

Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i javnog raspisa te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 26. sjednici održanoj 23. svibnja 2018. godine u Zagrebu, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2017. godinu, kojom je dodijeljena jedna nagrada za životno djelo, sedam godišnjih nagrada za izniman doprinos tehničkoj kulturi u 2017. godini, dvije povelje HZTK, jedno počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture i dva počasna zvanja Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture.  

Nagradu za životno djelo dobio je Duško Kraljev,dipl. ing. fizike, iz Banja, Otok Pašman, za značajan i trajan doprinos u promicanju tehničke kulture tijekom više od četiri desetljeća dragovoljnog djelovanja i obnašanja dužnosti u udrugama tehničke kulture na području Zadarske županije i Republike Hrvatske. Četrdesetogodišnji plodan rad na poticanju i razvijanju svih segmenata tehničke kulture, u osnivanju, djelovanju i razvitku udruga građana koje skrbe o radu i napretku mladih, svrstavaju ga u red rijetkih i posebnih pregalaca u području promicanja tehničke kulture i civilnog društva.

vrh stranice