Ivan Rajsz

  • Kategorija: Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture
  • Mjesto: Veliko Trojstvo
  • Godina: 2017

Temeljem članka 31. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture i javnog raspisa te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, na 26. sjednici održanoj 23. svibnja 2018. godine u Zagrebu, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2017. godinu, kojom je dodijeljena jedna nagrada za životno djelo, sedam godišnjih nagrada za izniman doprinos tehničkoj kulturi u 2017. godini, dvije povelje HZTK, jedno počasno zvanje Mentor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture i dva počasna zvanja Instruktor-savjetnik Hrvatske zajednice tehničke kulture. 

Godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2017. godinu dobio je Ivan Rajsz,profesor PTO-a, iz Velikog Trojstva, za dugogodišnje ostvarene rezultate u radu s učenicima u redovnoj nastavi i izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima u više područja tehničke kulture. Jedan je od pokretača P-programa Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina u natjecanju mladih tehničara; priprema izradu modelarskih radova za Modelarsku ligu – županijska razina i član je državnog povjerenstva za provođenje natjecanja iz modelarstva – modelarska liga. Neumornim i upornim radom, osmišljavanjem i vođenjem velikog broja radionica, organizacijom i provedbom natjecanja, pisanjem priručnika i članaka kao i redovitim sudjelovanjem u aktivnostima u tehničkoj kulturi te radu s učenicima i učiteljima daje zapažen doprinos razvoju tehničkog opismenjavanja mladih i odraslih.

vrh stranice